PasientrettigheterFritt SykehusvalgBehandlingstilbudVentelister

 Snarveier

 Minoritetsspråklige

 Andre helseforetak

[15.04.2014] Sørlandet sykehus arrangerer folkemøte i forbindelse med framtidens sykehus i Agder. Les mer
[27.03.2014] Ved Sørlandet sykehus er det oppdaget at henvisninger som er sendt fra enkelte legekontor ikke er kommet fram til sykehuset som de skulle.  Alle henvisningene dette gjaldt ble umiddelbart vurdert og fulgt opp når dette ble oppdaget. Arbeidet er gjort i samarbeid med de legekontorene som hadde sendt henvisningene. Les mer
[26.03.2014] Operasjonsroboten i Arendal skal tas i bruk på livmoroperasjoner. Det ble kjent da ettårsdagen for roboten ble markert. Les mer
Strategiplan 2015-2017:
[24.03.2014] Styringsgruppa for Strategiplan for 2015-2017 diskuterte i ettermiddag rapportene fra arbeidsgruppene som har arbeidet med utkast til strategiplanen. En av arbeidsgruppene ble ikke enig om en omforent anbefaling. Les mer
[24.03.2014] Sørlandet sykehus er tildelt fire millioner kroner for å etablere et "dropout-team" for rusmiddelavhengige. Les mer

 Ofte søkt av pasienter

 Ofte søkt av fagfolk

helsenorge.no
Helse- og omsorgsdepartementet
I trygge hender
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
helsebiblioteket.no
Helfo
Pasient. og brukerombudet
Nav
Giftinformasjonen
2011©Sørlandet sykehus HF | Pb. 416, 4604 Kristiansand | Tlf: 03738 | Postmottak | Redaktør: Rune N. Jonassen
Besøksadresse: Eg, Kristiansand | Org.nr: 983 975 240