PasientrettigheterFritt SykehusvalgBehandlingstilbudVentelister

 Snarveier

 Minoritetsspråklige

 Andre helseforetak

[16.07.2014] Fedrelandsvennen hadde mandag 14.7.14 en artikkel med forsideoppslaget Leger kan ta seg fri på kort varsel, pasienter sendes hjem. Når man leser artikkelen i lys av forsideoppslaget, kan det fremstå som om legene i avdelingen gir blaffen i pasientene, og går hjem når det passer dem. Det er langt fra virkeligheten, og et utsagn jeg tar avstand fra, sier klinikksjef Nina Hope Iversen. Les mer
[04.07.2014] Sørlandet sykehus jobber hardt for å få ned ventelistene og sikre at alle pasienter blir operert innen gitte tidsfrister. Nytilsatte Per Kristian Andersen koordinerer arbeidet med å utnytte kapasiteten maksimalt. Les mer
[03.07.2014] Pasienter som bruker Marevan kan nå få opplæring i å dosere sin egen medisin. Dette gir større grad av frihet og bedre kontroll med det blodfortynnende medikamentet. Les mer
[01.07.2014] To psykologer ved Sørlandet sykehus er nå sertifisert som terapeuter i gruppeskjematerapi. Marit Olsen og Kristine Dahl Sørensen er to av rundt 20 personer i verden med denne kompetansen. Les mer
[01.07.2014] En av fem som startet LAR-behandling ved Sørlandet sykehus Kristiansand avbrøt behandlingen. Les mer

 Ofte søkt av pasienter

 Ofte søkt av fagfolk

helsenorge.no
Helse- og omsorgsdepartementet
I trygge hender
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
helsebiblioteket.no
Helfo
Pasient. og brukerombudet
Nav
Giftinformasjonen
Helsetilsynet
2011©Sørlandet sykehus HF | Pb. 416, 4604 Kristiansand | Tlf: 03738 | Postmottak | Redaktør: Rune N. Jonassen
Besøksadresse: Eg, Kristiansand | Org.nr: 983 975 240