Optimale pasientforløp, POP 

POP, Prosjekt Optimale Pasientforløp, er et unikt program for å bedre tilbudet til pasientene.

  • Prosjektene har bredde og favner hele sykehusdriften
  • I prosjektene jobber ansatte på tvers av faggrupper
  • I prosjektene deltar personer både fra sykehus og kommuner
  • I hvert prosjekt er det med en brukerrepresentant
  • POP viser betydningen av å ha felles mål
  • POP er systematisk forbedringsarbeid
  • POP hever kompetansen hos alle medvirkende
POP bringer fram idémangfoldet som finnes hos dem som arbeider nærmest pasientene.  
 POP-logo


Inn i det 10. året med POP

Det vil arbeides i 9 prosjekter gjennom 2014.

Siden starten i 2004 har det vært gjennomført over 100 utviklingsprosjekter og mer enn 700 ansatte har vært involvert i dette viktige forbedringsarbeidet.

POP starter alltid med det nye året. Midler lyses ut i november året før, og avdelinger sender inn søknader.

Gjennom hele året jobbes det intenst med prosjektene, og tverrfaglighet og samarbeid med kommuner står sentralt.

 Se hva vi oppnår

2011©Sørlandet sykehus HF | Pb. 416, 4604 Kristiansand | Tlf: 03738 | Postmottak | Redaktør: Rune N. Jonassen
Besøksadresse: Eg, Kristiansand | Org.nr: 983 975 240