HELSENORGE

Analyse av COVITA-prøvene

Prøvene som ble tatt 12 og 24 måneder etter testing for Covid-19 skal analyseres ved mikrobiologisk avdeling Kristiansand i uke 12-13. Svarene vil bli synlige på Helsenorge.no.

Hver prøve undersøkes for antistoff mot koronavirusets kjerneprotein (nukleoprotein) og antistoff mot virusets overflateprotein (spike protein). Analysene er merket med kode COVITA så det skal være tydelig at disse prøvesvarene er en del av prosjektet. 

Se videre informasjon om tolkning av resultatet:

 

Nukleoprotein antistoff

Svares som påvist eller ikke påvist. Denne testen blir kun forhøyet etter gjennomgått infeksjon med covid-19. Vaksine påvirker ikke denne analysen. Det er i tidligere forskning vist at nukleoprotein antistoff faller raskere etter en infeksjon enn spike antistoff. Vi forventer derfor at mange av deltakerne i COVITA studien ikke vil ha utslag på denne testen selv om de tidligere har påvist covid-19 infeksjon.
 

Spike antistoff

Svares som påvist/ikke påvist og med en tallverdi. Analysen skiller ikke mellom tidligere gjennomgått infeksjon eller vaksinasjon. Det er ikke avklart i hvilken grad eller hvor lenge antistoffer mot SARS-CoV-2 gir immunitet. Kryssreaksjon med antistoffer mot andre koronavirus kan ikke sikkert utelukkes.
 
Noen prøver kan svares ut med resultat gråsone. Målingen er da i et område som er usikkert. Det er enten en uspesifikk reaksjon i prøven, eller et svakt positivt resultat. ​