Å jobbe med grupper

Kurs, 22.05.2017, Læring og mestring Kristiansand

For deg som jobber med eller skal starte opp grupper.

Kurs for helsepersonell og andre fagpersoner i sykehus og kommune.

Denne kursdagen handler om hvordan du kan planlegge, lede, gjennomføre og evaluere opplæring i grupper. Vi har fokus på å skape trygghet og legge til rette for samarbeid og læring i grupper.

Når og hvor

Dato
22.05.2017 
Klokkeslett
09:30-15:00 
Sted
Egsveien 100, bygg 8
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Kristiansand
 
Kontakt
 

Kursledere: Helene Morvik og Rita Takvam
Det serveres frukt og kaffe/te.

Påmelding 
Frist: 15.05.2017
Lenke: https://laeringsportalen.helse-sorost.no/