Akuttmedisin for legevaktpersonell

Kurs, 17.10.2017-18.10.2017, Fagavdelingen

Kurset dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk arbeid.

Kurset er for legevaktspersonell gjelder en overgangsperiode frem til mai 2020 før kurset skal være gjennomført. Kurset er basert på et teoretisk forkurs på nett (e-læring), samt et to-dagers samling med hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon.

Kurset gjennomføres av:
Olav Søvik – spesialist i anestesiologi, sideutdannelse i pediatri.
Martin Hauge – Sykepleier, ambulansearbeider, beredskapsrådgiver og instruktør i nødnett.
Richard Skåra – Sykepleier og simuleringskoordinator i SimSørlandet.

Når og hvor

Dato
17.10.2017-18.10.2017 
Klokkeslett
15:00-16:00 
Sted
Egsveien 100, bygg 9
  
Arrangør
Fagavdelingen
Sim. Sørlandet 
Kontakt
Martin Hauge e-post: martin.hauge@sshf.no 
Kursstab:
akuttkurs@sshf.no
 

Påmeldingsfrist 03.10.2017
Meld deg på her

Legeforeningen har godkjent kurset tellende med 15 timer som obligatorisk emnekurs i allmennmedisin, med rett til økonomisk støtte fra Legeforeningens utdanningsfond 2.

Kurset koster 5000 kroner. Kursavgift dekkes av kommunen og refunderes av Helsedirektoratet. Det samme gjelder kursavgift på 250 kroner for nettkurset i forkant.


Nettbasert teorikurs
Kurset må være gjennomført før kursstart og kursbevis må medbringes ved kursstart.

Senter for medisinsk simulering SimSørlandet