Akuttmedisin for legevaktpersonell

Kurs , 08.05.2018-09.05.2018 , Fagavdelingen

Kurset dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk arbeid.

Kurset er for legevaktspersonell gjelder en overgangsperiode frem til mai 2020 før kurset skal være gjennomført. Kurset er basert på et teoretisk forkurs på nett (e-læring), samt et to-dagers samling med hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon.

Kurset gjennomføres av:

Olav Søvik – spesialist i anestesiologi, sideutdannelse i pediatri.
Martin Hauge – Sykepleier, ambulansearbeider, beredskapsrådgiver og instruktør i nødnett.
Richard Skåra – Sykepleier og simuleringskoordinator i SimSørlandet.

Når og hvor

Dato
08.05.2018-09.05.2018 
Klokkeslett
15:00-16:00 
Sted
Egsveien 100, bygg 9
  
Arrangør
Fagavdelingen
SimSørlandet 
Kontakt
Martin Hauge:
e-post: martin.hauge@sshf.no 
 
Kursstab:
akuttkurs@sshf.no
 

Legeforeningen har godkjent kurset tellende med 15 timer som obligatorisk emnekurs i allmennmedisin, med rett rett til økonomisk støtte fra Legeforeningens utdanningsfond 2.

Kurset koster 5000 kroner. Kursavgift dekkes av kommunen og refunderes av Helsedirektoratet. Det samme gjelder kursavgift på 250 kroner for nettkurset i forkant.   

Nettbasert teorikurs

Kurset må være gjennomført før kursstart og kursbevis må medbringes ved kursstart.

Senter for medisinsk simulering (SimSørlandet)

Påmeldingsfrist  26.04.2018

Påmelding

Kurset er flyttet fra 23.-24. mai til tidligere 8.-9. mai

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.