Akuttmedisin for legevaktpersonell, april 2020

Kurs, 29.04.2020-30.04.2020, Fagavdelingen

Kurset dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk arbeid.

Kurset er for legevaktspersonell gjelder en overgangsperiode frem til mai 2020 før kurset skal være gjennomført. Kurset er basert på et teoretisk forkurs på nett (e-læring), samt et to-dagers samling med hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon.

Kurset gjennomføres av:

Olav Søvik – spesialist i anestesiologi, sideutdannelse i pediatri.
Martin Hauge – Sykepleier, ambulansearbeider, beredskapsrådgiver og instruktør i nødnett.
Richard Skåra – Sykepleier og simuleringskoordinator i SimSørlandet.

Når og hvor

Dato
29.04.2020-30.04.2020 
Klokkeslett
Kurset begynner klokken 15.00, og slutter klokken 16.00 neste dag.
Sted
Egsveien 100, bygg 9
  
Arrangør
Fagavdelingen
 
Kontaktinformasjon
Martin Hauge:
e-post: martin.hauge@sshf.no 
  
Kursstab:
akuttkurs@sshf.no   
 

Legeforeningen har godkjent kurset tellende med 15 timer som obligatorisk emnekurs i allmennmedisin, med rett til økonomisk støtte fra Legeforeningens utdanningsfond 2.

Kurset koster 5000 kroner. Kursavgift dekkes av kommunen og refunderes av Helsedirektoratet. Det samme gjelder kursavgift på 250 kroner for nettkurset i forkant.   

Nettbasert teorikurs

Kurset må være gjennomført før kursstart og kursbevis må medbringes ved kursstart.

Senter for medisinsk simulering (SimSørlandet)

Påmelding

Fant du det du lette etter?