Barn med reguleringsvansker – fokus på tiltak

Kurset vil omhandle barn som har reguleringsvansker, dvs. vansker med å styre atferd, impulsivitet og oppmerksomhet. Hovedvekt blir på tiltak rettet mot eksekutive funksjoner som er hovedvanske hos flere diagnosegrupper – eks. ADHD, autisme, generelle lær

Innhold:

Kurset vil omhandle barn som har reguleringsvansker, dvs. vansker med å styre atferd, impulsivitet og oppmerksomhet. Hovedvekt blir på tiltak rettet mot eksekutive funksjoner som er hovedvanske hos flere diagnosegrupper – eks. ADHD, autisme, generelle lærevansker og FASD (herunder utagerende atferd). Innledningsvis vil jeg si noe om Føtal Alkohol Spektrum vansker (FASD), men hovedvekt er på tiltak ut fra symptom som nevnt ovenfor. 

Foreleser:

Gro CC Løhaugen er spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog og leder av Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR), Helse Sør-Øst ved Sørlandet sykehus i Arendal. Gro CC Løhaugen avsluttet i 2011 sitt doktorarbeid i et forskningsprosjekt som omhandler langtidsoppfølging av barn med lav fødselsvekt, ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim. Gro CC Løhaugen skrev sin spesialistoppgave om det nevropsykologiske bidraget ved utredning og diagnostisering av føtal russkade. Hun har lang erfaring i tverrfaglig arbeid med barn utsatt for rus i fosterlivet fra HABU ved Sørlandet sykehus.


Fant du det du lette etter?