Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet med hovedvekt på FAS/FASD

Kurs , 24.11.2017

 

Formålet med dagskurset er å gi innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig vekt på alkoholens virkning på fosteret. Konsekvenser/utfordringer for barnet og familien i hverdagen belyses og det presenteres forslag til tiltak.

Når og hvor

Dato
24.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30 
Sted
Telemark sykehus, Vrangfoss konferansesenter, Sykehuset Telemark Skien
 
Arrangør
Regional Kompetansetjeneste medfødte russkader i samarbeid med KoRus Sør 
Innlegg fra
Foredragsholderne: Gro CC Løhaugen og Jon Skranes vil ha det faglige ansvar for dagen. I tillegg deltar Kristin Håland fra KoRus. 
Kontakt
Gro Løhaugen
 

Målgruppe:

Fagpersoner på føde/barselklinikk og barneavdeling, BUP, VOP, TSB, fastleger, helsesøstre, jordmødre, PPT, barnevern, BUFETAT, barnehage, skole og andre som i sin arbeidshverdag møter barn og familier som har utfordringer i forhold til denne problematikken. Familier som har omsorg for barn med rusrelatert skade.


Praktiske opplysninger:

Kostnader: Kurset er gratis.

Deltakerantall: 90 deltakere
(kurset gjennomføres med minimum 50 påmeldte)

Program

Påmelding

Frist  20.11.2017

Påmelding til siv.stigen@sshf.no eller på telefon 37 07 57 50

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.