Digital presentasjonsteknikk

Vil du bli bedre til å holde innlegg og undervisning digitalt?

Kort om kurset

Pasient- og pårørendeopplæring rommer et mangfold av tilnærminger og metoder for å sikre god helsekommunikasjon.

Hensikten med kursdagen er å bidra til erfaringer og oppdagelser som kan gjøre deg bedre til å holde innlegg og undervisning digitalt. For å oppnå dette blir det presentert litt teori, men hoveddelen består av selv å holde en presentasjon, se andre holde presentasjoner, få og gi tilbakemeldinger.

Som deltaker forbereder du en tre minutters presentasjon som på en eller annen måte er relevant for ditt arbeid. Denne presenteres på selve kursdagen, og det blir refleksjon og tilbakemeldinger fra gruppa og kurslederne.

Vi legger vekt på å skape en trygg ramme, med få deltakere. Dette er en unik mulighet til å bli mer bevisst egne styrker og utviklingsmuligheter når det gjelder formidling.

Kurset gjennomføres med minimum fem deltakere.  Avlyses kurset  vil de påmeldte få beskjed ca. en uke før.

Kurset er gratis.

Læringsmål

Kunnskapsmål: Kunnskap om teknikker du kan bruke når du skal forberede og gjennomføre presentasjoner digitalt.

Holdningsmål: Å få økt bevissthet om hva som kan gjøre deg bedre til å holde innlegg og undervisning digitalt.

Ferdighetsmål: Øvelse i å holde en kort presentasjon digitalt, gi og få tilbakemeldinger. 

Fant du det du lette etter?