Empatisk Kommunikasjon

Kurs, 06.03.2017, Læring og mestring Flekkefjord

En dags kurs
Et verktøy til bruk i den vanskelige samtalen.
Empatisk kommunikasjon er en metode som styrker kommunikasjonen mellom deg, pasient og pårørende, og som ivaretar brukerens medvirkning i behandlingen. Hensikten er at pasient og pårørende får en opplevelse av å bli møtt, hørt og forstått.

Når og hvor

Dato
06.03.2017 
Klokkeslett
09:30-15:00 
Sted
Sørlandet sykehus Flekkefjord
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Flekkefjord
 
Kontakt
 

Detaljer om arrangementet: Kursledere: Anne Mia Myhre og Åse Ribe Johnsen

Det serveres frukt og kaffe/te.

Påmelding

Frist: 01.03.2017
Lenke: https://laeringsportalen.helse-sorost.no/