Empatisk Kommunikasjon

Kurs, 23.03.2017, Læring og mestring Kristiansand

Verktøy til bruk i den vanskelige samtalen

Empatisk kommunikasjon er en metode som styrker kommunikasjonen mellom deg, pasient og pårørende, og som ivaretar brukerens medvirkning i behandlingen. Hensikten er at pasient og pårørende får en opplevelse av å bli møtt, hørt og forstått.

Når og hvor

Dato
23.03.2017 
Klokkeslett
09:30-15:00 
Sted
Egsveien 100, bygg 8
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Kristiansand
 

Kursledere: Anne Mia Myhre og Åse Ribe Johnsen

Påmeldingsfrist: 20.03.2017 

Susanne Rasmussen susras@sshf.no