Empatisk Kommunikasjon

Kurs, 29.05.2017, Læring og mestring Arendal

Verktøy til bruk i den vanskelige samtalen.

Kurs for helsepersonell og andre fagpersoner i sykehus og kommune.

Empatisk kommunikasjon er en metode som styrker kommunikasjonen mellom deg, pasient og pårørende, og som ivaretar brukerens medvirkning i behandlingen. Hensikten er at pasient og pårørende får en opplevelse av å bli møtt, hørt og forstått.

Når og hvor

Dato
29.05.2017 
Klokkeslett
09:30-15:00 
Sted
Sykehusveien 4, bygg 110
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Arendal
 

Kursledere: Anne Mia Myhre og Åse Ribe Johnsen

Påmeldingsfrist: 25.05.2017

Susanne Rasmussen: susras@sshf.no

Eksternlink til Læringsportalen