Empatisk Kommunikasjon - introduksjonskurs

Trenger du et verktøy for den gode samtalen?

Kort om kurset

Empatisk Kommunikasjon er en metode som kan bidra til å styrke relasjonen mellom helsepersonell og bruker/pårørende. Metoden kan brukes i informasjonssamtaler, undervisning, medarbeidersamtaler og kollegaveiledning. Gjennom å bruke metoden kan du bidra til å fremme medvirkning, læring og mestring hos den andre.

Kurset gjennomføres med forbehold om minst seks deltakere, og avholdes såfremt smittesituasjonen tilsier at det er forsvarlig. Dersom kurset avlyses vil påmeldte deltakere få beskjed ca. en uke før kursdato.

Det blir lagt til rette for at gjeldende retningslinjer for smittevern blir opprettholdt gjennom hele kurset.

Kurset er gratis.


Læringsmål

Kunnskapsmål: Kursdeltakerne har fått en innføring i Empatisk Kommunikasjon som verktøy og de teoriene de bygger på.

Holdningsmål: Kursdeltakerne har økt forståelse av begrepet empati og viktigheten av at det er samtalepartneren som skal være i fokus.

Ferdighetsmål: Deltakerne er tryggere på å kunne lytte til samtalepartneren og har fått trening i å bruke de fire trinnene i samtaleverktøyet.


Fant du det du lette etter?