Empatisk Kommunikasjon - introduksjonskurs

Trenger du et verktøy for den gode samtalen?

Kort om kurset

Empatisk Kommunikasjon er en metode som kan bidra til å styrke relasjonen mellom helsepersonell og bruker/pårørende. Metoden kan brukes i informasjonssamtaler, undervisning, medarbeidersamtaler og kollegaveiledning. Gjennom å bruke metoden kan du bidra til å fremme medvirkning, læring og mestring hos den andre.

Det blir lagt til rette for at gjeldende retningslinjer for smittevern blir opprettholdt gjennom hele kurset.

Kurset er gratis.

Læringsmål

Kunnskapsmål: Kursdeltakerne har fått en innføring i Empatisk Kommunikasjon som verktøy og de teoriene de bygger på.

Holdningsmål: Kursdeltakerne har økt forståelse av begrepet empati og viktigheten av at det er samtalepartneren som skal være i fokus.

Ferdighetsmål: Deltakerne er tryggere på å kunne lytte til samtalepartneren og har fått trening i å bruke de fire trinnene i samtaleverktøyet.

Påmelding

For ansatte i SSHF: Læringsportalen
For ansatte i kommune: lms@sshf.no 

Fant du det du lette etter?