Fag- og prosedyredager i Flekkefjord

Fagseminar

Planlegges høsten 2017

Kurs for helsepersonell og andre fagpersoner i sykehus og kommune.

Når og hvor

Sett av dagen!

Program og annen info kommer