Felles fagdag lindrende

Fagseminar, 07.11.2017

Spennende fagdag innen lindring.
Tema for dagen er hjemmetid/hjemmedød og palliasjon og demens.

Fagdagen er for:

  • Ressurssykepleiernettverket i kreft og palliasjon SSHF
  • Interkommunalt fagnettverk i lindring Aust- og Vest-Agder
  • Kommunale fagnettverk i lindring Kristiansand og Arendal
  • Interkommunale fagnettverk demens Aust- og Vest-Agder
  • UiA
  • Kreftforeningen
  • SSHF
  • Sykepleiere som arbeider innen lindringsfeltet på Agder

Når og hvor

Dato
07.11.2017 
Klokkeslett
 
Arrangør
Arrangementet er et samarbeid mellom SSHF, UiA, USHT Aust- og Vest-Agder og Kreftforeningen. 
Kontakt
 

Sett av dagen!

Program og annen info kommer.