Kurs for deg med diabetes type 2

Kurs, 18.03.2020

 

Diabetes type 2 er en kronisk sykdom, som stadig flere rammes av, og som det til tider kan være krevende å leve med. Man må lære seg å leve med sykdommen. For å kunne mestre å leve med sykdommen, må man ha kunnskaper. Kunnskaper til å gjøre rette valg og vite hva man bør kontrollere / gjøre fremover i livet for å forebygge problemer på lang sikt.

For å få slik kunnskap er kurs om diabetes viktig, som tillegg til kontrollene du har hos egen lege. Slike kurs tar for seg informasjon om diabetes, kontroller, behandling, og hva du selv kan gjøre for å forebygge problemer på kort og lang sikt. Det å møte andre i samme situasjon er også viktig for å kunne utveksle gode råd og erfaringer, og kan gjøre det lettere å leve med sykdommen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Evjeklinikken har inngått en samarbeidsavtale med endokrinologisk seksjon ved Sørlandet sykehus Arendal, angående henvisning av pasienter som tilhører Agder, slik at du kun må betale egenandel som om du var til kontroll i spesialisthelsetjenesten.

Dersom du ønsker å delta på dette kurset så må det enten foreligge henvisning fra fastlegen til Sørlandet sykehus Arendal. Du kan også melde deg på som privatperson og betaler da hele kursavgiften selv på 750 kr.

Når og hvor

Dato
18.03.2020 
Klokkeslett
09:00-15:15
Sted
Jørgen Løvlandsvei 5, 4735 Evje.
 
Kontaktinformasjon
Diabetessykepleier Mona Torsteinsen
Jørgen Løvlandsvei 5, 4735 Evje
Mail: mit@evjeklinikken.no
Tlf: 969 09 117
 
Mer informasjon
mit@evjeklinikken.no  

Program for dagen
09.00-09.15 Velkommen v/ diabetesspl
09.15-10.05 Informasjon om diabetes, diagnose og behandling
v/ diabetesspl
10.15-11.30 Kosthold ved diabetes type 2
v/ klinisk ernæringsfysiolog
11.30-12.00 Lunsj
12.00-12.45 Blodsukkermåling og
stell av føtter v/ diabetesspl
13.00-13.30 Fysisk aktivitet v/fysioterapeut
13.45-14.15 Innlegg v/ brukerrepresentant
14.30-15.00 Rettigheter og plikter v/ sosionom
15.00-15.15 Evaluering og avslutning

Ta med matpakke!

Fant du det du lette etter?