Kurs for pårørende som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler - Flekkefjord

Kurs, 05.10.2020-26.10.2020, ARA Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Velkommen til mestringskurs for pårørende.  

Kurset er for deg som:

 • Ønsker økt læring og mestring som pårørende.
 • Ønsker økt bevissthet omkring egne ressurser og muligheter.
 • Ønsker økt kunnskap om mestringsstrategier, og hvordan du kan ta disse i bruk i eget liv.
 • Ønsker å treffe andre i samme situasjon og dele erfaringer.
 • Er over 18 år, og står nær en med rusavhengighet. 

Når og hvor

Dato
05.10.2020-26.10.2020 
Klokkeslett
12:00-15:00 Kurset går over 4 mandager
Sted
Engvald Hansens vei 6
Lærings- og mestringssenteret
 
Arrangør
ARA Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
Kurset er et samarbeid mellom Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Sørlandet sykehus (ARA), kommuner i Agder (Kristiansand, Arendal og Lister kommunene), en pårørende med egenerfaring, og Lærings- og mestringssenteret (LMS)  
Kontaktinformasjon
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA)
Sørlandet sykehus HF
Serviceboks 416
4604 Kristiansand

Tlf. 38 13 26 00.  
 

Å være pårørende til noen som sliter med rusavhengighet kan være en belastning. Mange pårørende går ofte med opplevelsen av å være overlatt til seg selv med sine tanker, påkjenninger og utfordringer, både følelsesmessig og praktisk. Erfaring viser at det å møte andre i lignende situasjoner kan være bra i sårbare faser i livet.

Dette mestringskurset tilbyr informasjon, veiledning og støtte, til deg som pårørende. Kurset har som mål å øke kunnskap og forståelse om hva det innebærer å være pårørende til en med rusavhengighet, med fokus på økt mestring i eget liv.

Kurset ønsker å bidra til større åpenhet og gjensidig erfaringsutveksling mellom deg som pårørende, og helsetjenesten.


Innhold i kurset:

 • «Å være pårørende»: Å forstå rusavhengighet i et pårørendeperspektiv.
 • «Familiens verden»: Kultur og roller som kan oppstå i familier berørt av rus.
 • «Å leve med belastninger»: Mestringsstrategier.
 • «Veien videre»: Systemets muligheter, egen mestring og veien videre.

Påmelding:

 • Bindende påmelding til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA): Telefon 38132600.

Praktiske opplysninger:

 • Kurset ledes av en representant fra Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet sykehus, en representant med egenerfaring som pårørende og en kommunal representant fra  Kristiansand, Arendal eller Lister kommunene.
 • Kurset går over fire uker og hver samling er på 2-3 timer.
 • Kurset holdes i Lærings- og mestringssenterets  lokaler på sykehuset (Kristiansand, Arendal, Flekkefjord).
 • Egenandel for kurset er kr 300,- Det er ikke nødvendig med henvisning for deltakelse.
 • Det serveres kaffe/te/vann, samt grønsaker og frukt.
 • Kurset er for voksne over 18 år. I enkelte kommuner finnes egne mestringskurs for barn og ungdom (SMIL-grupper). 
Fant du det du lette etter?