Mestringskurs for deg som er behandlet for tarmkreft

Kurs, 14.11.2017, Senter for kreftbehandling (SFK)

Kurset er utsatt. Ny dato kommer.

Hensikten med kurset er at du som har hatt tarmkreft skal få hjelp til å komme deg videre etter gjennomført behandling og forhåpentligvis oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre som har hatt samme sykdom, samt tilegne seg kunnskap og informasjon kan bidra til dette.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning koordineres ved forløpskoordinator på gastro som inviterer til kurset

Når og hvor

Dato
14.11.2017 
Klokkeslett
 
Sted
Egsveien 100, bygg 9
  
Arrangør
Senter for kreftbehandling (SFK)
 
Kontakt
Grainne Thorkildsen: 38 14 66 13
Sekretær: 38 03 86 60
 

Målgruppen:

Pasienter som er ferdigbehandlet for tarmkreft vil motta en invitasjon til mestringskurs. Informasjon om påmelding vil stå i dette brevet. Pårørende er velkommen til å delta på kurset.

 

 

Temaer på kursdagene:

  • Brukerrepresentanten sin historie
  • Tarmkreft: Forekomst, risikofaktorer, utredning og kirurgisk og onkologisk behandling
  • Oppfølging og kontroll etter behandling
  • Rettigheter og muligheter
  • Bivirkning og seneffekter
  • Kosthold
  • Motivasjon, mestring og livskvalitet
  • Veien videre
  • Brukerorganisasjon, Norilco


Kurset arrangeres over to dager, kl. 10:00-14:30, med en uke i mellom.

Kostnad:

Spesialisttakst kr 345,-. Ingen egenandel ved frikort.

Pårørende kr 100,-.

Inkluderer lunsj, kaffe/te og frukt.

Påmelding
Påmeldingsfrist 30.10.2017
 

Pårørende må også melde seg på.