Motiverende intervju (MI)

Hvordan kan du som fagperson styrke en persons motivasjon til å endre adferd?

Kort om kurset

Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring.

Dette 2-dagers kurset er for fagpersoner som ønsker å lære mer om samtalemetoden Motiverende intervju. Hovedfokus vil være en innføring i teorien, filmer, eksempler og mye praktiske øvelser. Formålet er å få en innføring i grunnprinsippene i MI, samt noen sentrale verktøy som åpne spørsmål, oppsummeringer, refleksjoner.  

Det forventes høy deltakeraktivitet gjennom dialog, erfaringsutveksling og øvelser.

Læringsmål

Kunnskapsmål: kunnskap om MI, og hvordan samtalemetoden kan brukes for å motivere til atferdsendring.

Holdningsmål: å bli bevisst på betydningen av aksept, nysgjerrighet, empati og partnerskap til personer som skal arbeide med endring. Å øke bevisstheten om å møte mennesker med en ikke-dømmende, empatisk holdning og respekt for personens autonomi.

Ferdighetsmål: deltakerne prøver ut sentrale verktøy i MI og øver på å etablere en trygg relasjon, gjenkjenne endringssnakk og får erfare betydningen av å skape et samarbeidende partnerskap mellom den som skal endre noe og den som hjelper. 

Informasjon

Kurset gjennomføres med forbehold om minst seks deltakere. Påmeldte deltakere vil få nærmere informasjon om kurset avlyses ca. en uke før kursdato. 

Dersom kurset ikke lar seg gjennomføre, kan Lærings- og mestringssenteret skreddersy et tilbud for et begrenset antall deltakere fra samme avdeling.

Sjekk også ut nettsidene https://www.helsedirektoratet.no/tema/motiverende-intervju-mi og https://rop.no/snakkomrus/motiverendeintervju/ for informasjon om metoden.

Kurset er gratis.


Fant du det du lette etter?