Motiverende intervju (MI)

Hvordan kan du som fagperson styrke en persons motivasjon til å endre adferd?

Kort om kurset

Pasient- og pårørendeopplæring rommer et mangfold av tilnærminger og metoder for å sikre god helsekommunikasjon.

Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring.

Dette 2-dagers kurset er for fagpersoner som ønsker å lære mer om samtalemetoden Motiverende intervju. Hovedfokus vil være en innføring i teorien, filmer, eksempler og mye praktiske øvelser. Formålet er å få en innføring i grunnprinsippene i MI, samt noen sentrale verktøy som åpne spørsmål, oppsummeringer, refleksjoner.  

Det forventes høy deltakeraktivitet gjennom dialog, erfaringsutveksling og øvelser.

Læringsmål

Kunnskapsmål: kunnskap om MI, og hvordan samtalemetoden kan brukes for å motivere til atferdsendring.

Holdningsmål: å bli bevisst på betydningen av aksept, nysgjerrighet, empati og god relasjon til personer som skal arbeide med endring. Å øke bevisstheten om å møte mennesker med en ikke-dømmende, empatisk holdning og respekt for personens autonomi.

Ferdighetsmål: deltakerne prøver ut sentrale verktøy i MI og øver på å etablere en trygg relasjon, gjenkjenne endringssnakk og får erfare betydningen av å skape et godt samarbeid mellom den som skal endre noe og den som hjelper. 

Informasjon

Kurset gjennomføres med forbehold om minst åtte deltakere. Avlyses kurset vil påmeldte deltakere få beskjed ca. en uke før kursdato.

Ønsker din avdeling et kurstilbud i Motiverende intervju: ta kontakt med Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring. Epost: KEPPO@sshf.no

Sjekk også ut nettsidene https://www.helsedirektoratet.no/tema/motiverende-intervju-mi og https://rop.no/snakkomrus/motiverendeintervju/ for informasjon om metoden.

Kurset er gratis.

Ønsker du å delta etter påmeldingsfristen er gått ut - kontakt Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring. E-post: KEPPO@sshf.no.Tlf.: 37 01 48 42.Fant du det du lette etter?