Motiverende intervju (MI)

Hvordan kan du som fagperson styrke en persons motivasjon til å endre adferd?

Informasjon

Kurset gjennomføres med forbehold om minst seks deltakere, og avholdes såfremt smittesituasjonen tilsier at det er forsvarlig. Påmeldte deltakere vil få nærmere informasjon om kurset avlyses ca. en uke før kursdato. Dersom det ikke lar seg gjennomføre, kan Lærings- og mestringssenteret skreddersy et tilbud for et begrenset antall deltakere fra samme avdeling.
Sjekk også ut nettsidene https://www.helsedirektoratet.no/tema/motiverende-intervju-mi og https://rop.no/snakkomrus/motiverendeintervju/ for informasjon om metoden.

Kort om kurset

Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring.
Dette 2-dagers kurset er for fagpersoner som ønsker å lære mer om samtalemetoden Motiverende intervju.
Hovedfokus i kurset vil være en innføring i teorien, filmer og eksempler og mye praktiske øvelser.
Formålet er å få en innføring i grunnprinsippene i MI, samt noen sentrale verktøy som åpne spørsmål, oppsummeringer, refleksjoner.  Det forventes høy deltakeraktivitet gjennom dialog, erfaringsutveksling og øvelser.

Det blir lagt til rette for at gjeldende retningslinjer for smittevern blir opprettholdt gjennom hele kurset.

Kurset er gratis.Fant du det du lette etter?