PedKom 3 - for LIS 2 og 3

Kurset er obligatorisk for LIS 2 og 3, og skal bidra til å dekke læringsmål 19, 21, 22, 59 og 60 i Felles Kompetansemodul

Kort om kurset

PedKom 3 er et obligatorisk kurs for leger i spesialisering (LIS 2 og LIS 3) for å oppfylle læringsmål i Felles kompetansemodul.

Innhold i kursdagen vil ha fokus på helsekompetanse, klinisk og pasientsentrert kommunikasjon, barn som pårørende, helhetlige pasientforløp og samhandling. Det forventes høy deltakeraktivitet gjennom dialog, erfaringsutveksling og øvelser.

Læringsmål

Følgende læringsmål i Felles kompetansemodul dekkes gjennom kurset:

KOMMUNIKASJON
19) Kunne bruke kommunikasjonsferdigheter som verktøy i behandlingen (terapeutisk).
21) Kunne kommunisere om sin egen og pasientenes usikkerhet på måter som skaper trygghet.
22) Kunne formidle muntlig og skriftlig informasjon på en måte som blir forstått av mottaker.

SAMHANDLING
59) Kunne beskrive sammenhengen mellom egen arbeidsplass, andre deler av helse- og omsorgstjenesten og samfunnet forøvrig og diskutere hvilke roller ulike andre aktører kan ha for pasientgrupper spesialistens arbeid omfatter.
60) Ha kjennskap til og kunne gi anbefalinger om tiltak for å fremme samhandling som gagner den enkelte pasient og tjenesten som helhet.

Fant du det du lette etter?