PedKom 3 - for LIS 2 og 3

Kurset er obligatorisk for LIS 2 og 3, og skal bidra til å dekke læringsmål 19, 21, 22, 59 og 60 i Felles Kompetansemodul

Kort om kurset

Hovedtema i kurset vil være kommunikasjon, pasient- og pårørendeopplæring og samhandling.
Innhold i kursdagen vil ha fokus på helsekompetanse, klinisk og pasientsentrert kommunikasjon, helhetlig pasientforløp og sammenhengen mellom egen arbeidsplass, andre deler av helse- og omsorgstjenesten og samfunnet for øvrig.
Kursdagen bygger videre på kursene PedKom 1 og 2. Ta gjerne med egne case du ønsker belyst i kurset.
Kurset bidrar til å dekke læringsmål 19, 21 og 22 (kommunikasjon, 21 og 22 påbegynnes i PedKom 2),
læringsmål 59 og 60 (samhandling) i felles Kompetansemodul.

Det blir lagt til rette for at gjeldende retningslinjer for smittevern blir opprettholdt gjennom hele kurset.

Fant du det du lette etter?