Styremøte 26 februar 2015

Styremøte, 26.02.2015

 

Når og hvor

Dato
26.02.2015 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
Undervisningssenteret
 

Innkalling og saksliste 26 februar.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Innkalling og saksliste 26 februar.pdfInnkalling og saksliste 26 februar.pdf
Styresak 014-2015 Protokoll fra styremøte 5 februar 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 014-2015 Protokoll fra styremøte 5 februar 2015.pdfStyresak 014-2015 Protokoll fra styremøte 5 februar 2015.pdf
Styresak 015-2015 Presentasjon - Kriminalitet rus psykisk lidelse - temasak styret.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 015-2015 Presentasjon - Kriminalitet rus psykisk lidelse - temasak styret.pdfStyresak 015-2015 Presentasjon - Kriminalitet rus psykisk lidelse - temasak styret.pdf
Styresak 016-2015 Presentasjon - MU 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 016-2015 Presentasjon - MU 2014.pdfStyresak 016-2015 Presentasjon - MU 2014.pdf
Styresak 017-2015 Presentasjon Pasient-brukerombud 26.02.15 Årsmelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 017-2015 Presentasjon Pasient-brukerombud 26.02.15 Årsmelding.pdfStyresak 017-2015 Presentasjon Pasient-brukerombud 26.02.15 Årsmelding.pdf
Styresak 018-2015 Orientering fra adm dir.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 018-2015 Orientering fra adm dir.pdfStyresak 018-2015 Orientering fra adm dir.pdf
Styresak 018-2015 Vedlegg - Rapport og kostnad flomskade.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 018-2015 Vedlegg - Rapport og kostnad flomskade.pdfStyresak 018-2015 Vedlegg - Rapport og kostnad flomskade.pdf
Styresak 019-2015 Saksframlegg - Årlig melding 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 019-2015 Saksframlegg - Årlig melding 2014.pdfStyresak 019-2015 Saksframlegg - Årlig melding 2014.pdf
Styresak 019-2015 Vedlegg - Handlingsplan Brukerutvalget 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 019-2015 Vedlegg - Handlingsplan Brukerutvalget 2015.pdfStyresak 019-2015 Vedlegg - Handlingsplan Brukerutvalget 2015.pdf
Styresak 019-2015 Vedlegg - Årsmelding Brukerutvalget 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 019-2015 Vedlegg - Årsmelding Brukerutvalget 2014.pdfStyresak 019-2015 Vedlegg - Årsmelding Brukerutvalget 2014.pdf
Styresak 019-2015 Vedlegg-Årlig melding 2014 - SSHF Til styret.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 019-2015 Vedlegg-Årlig melding 2014 - SSHF Til styret.pdfStyresak 019-2015 Vedlegg-Årlig melding 2014 - SSHF Til styret.pdf
Styresak 020-2015 Saksframlegg - erklæring ledernes ansettelsevilkår.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 020-2015 Saksframlegg - erklæring ledernes ansettelsevilkår.pdfStyresak 020-2015 Saksframlegg - erklæring ledernes ansettelsevilkår.pdf
Styresak 020-2015 Vedlegg 1 - SSHF Utkast erklæring.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 020-2015 Vedlegg 1 - SSHF Utkast erklæring.pdfStyresak 020-2015 Vedlegg 1 - SSHF Utkast erklæring.pdf
Styresak 020-2015 Vedlegg 2 - Allmennaskjeloven - elektronisk.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 020-2015 Vedlegg 2 - Allmennaskjeloven - elektronisk.pdfStyresak 020-2015 Vedlegg 2 - Allmennaskjeloven - elektronisk.pdf
Styresak 020-2015 Vedlegg 3 - Retningslinjer ansettelse - elektronisk.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 020-2015 Vedlegg 3 - Retningslinjer ansettelse - elektronisk.pdfStyresak 020-2015 Vedlegg 3 - Retningslinjer ansettelse - elektronisk.pdf
Styresak 021-2014 Saksframlegg - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 021-2014 Saksframlegg - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfStyresak 021-2014 Saksframlegg - Virksomhetsrapport januar 2015.pdf
Styresak 021-2015 Presentasjon - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 021-2015 Presentasjon - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfStyresak 021-2015 Presentasjon - Virksomhetsrapport januar 2015.pdf
Styresak 021-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 021-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfStyresak 021-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport januar 2015.pdf
Styresak 022-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 022-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2015.pdfStyresak 022-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2015.pdf
Styresak 022-2015 Vedlegg - Oppdrag og bestilling 2015 - Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 022-2015 Vedlegg - Oppdrag og bestilling 2015 - Sørlandet sykehus HF.pdfStyresak 022-2015 Vedlegg - Oppdrag og bestilling 2015 - Sørlandet sykehus HF.pdf
Styresak 022-2015 Vedlegg - Protokoll foretaksmøte 12 feb 2015 SSHF - elektronisk.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 022-2015 Vedlegg - Protokoll foretaksmøte 12 feb 2015 SSHF - elektronisk.pdfStyresak 022-2015 Vedlegg - Protokoll foretaksmøte 12 feb 2015 SSHF - elektronisk.pdf
Styresak 022-2015 Vedlegg - Vedtekter - Sørlandet sykehus HF elektronisk.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 022-2015 Vedlegg - Vedtekter - Sørlandet sykehus HF elektronisk.pdfStyresak 022-2015 Vedlegg - Vedtekter - Sørlandet sykehus HF elektronisk.pdf
Styresak 023-2015 Presentasjon - Tiltak budsjettutfordring 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 023-2015 Presentasjon - Tiltak budsjettutfordring 2015.pdfStyresak 023-2015 Presentasjon - Tiltak budsjettutfordring 2015.pdf
Styresak 024-2015 Referat fra brukerutvalget 24 02 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 024-2015 Referat fra brukerutvalget 24 02 2015.pdfStyresak 024-2015 Referat fra brukerutvalget 24 02 2015.pdf
Styresak 026-2015 Årsplan 2015 - status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 026-2015 Årsplan 2015 - status.pdfStyresak 026-2015 Årsplan 2015 - status.pdf
Vedlegg - HAMU protokoll 25 februar 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Vedlegg - HAMU protokoll 25 februar 2015.pdfVedlegg - HAMU protokoll 25 februar 2015.pdf

Fant du det du lette etter?