Styremøte 26 februar 2015

Styremøte, 26.02.2015

 

Når og hvor

Dato
26.02.2015 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
Undervisningssenteret
 

Innkalling og saksliste 26 februar.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Innkalling og saksliste 26 februar.pdfInnkalling og saksliste 26 februar.pdfpdf134266
Styresak 014-2015 Protokoll fra styremøte 5 februar 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 014-2015 Protokoll fra styremøte 5 februar 2015.pdfStyresak 014-2015 Protokoll fra styremøte 5 februar 2015.pdfpdf206024
Styresak 015-2015 Presentasjon - Kriminalitet rus psykisk lidelse - temasak styret.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 015-2015 Presentasjon - Kriminalitet rus psykisk lidelse - temasak styret.pdfStyresak 015-2015 Presentasjon - Kriminalitet rus psykisk lidelse - temasak styret.pdfpdf991782
Styresak 016-2015 Presentasjon - MU 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 016-2015 Presentasjon - MU 2014.pdfStyresak 016-2015 Presentasjon - MU 2014.pdfpdf273296
Styresak 017-2015 Presentasjon Pasient-brukerombud 26.02.15 Årsmelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 017-2015 Presentasjon Pasient-brukerombud 26.02.15 Årsmelding.pdfStyresak 017-2015 Presentasjon Pasient-brukerombud 26.02.15 Årsmelding.pdfpdf389423
Styresak 018-2015 Orientering fra adm dir.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 018-2015 Orientering fra adm dir.pdfStyresak 018-2015 Orientering fra adm dir.pdfpdf190584
Styresak 018-2015 Vedlegg - Rapport og kostnad flomskade.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 018-2015 Vedlegg - Rapport og kostnad flomskade.pdfStyresak 018-2015 Vedlegg - Rapport og kostnad flomskade.pdfpdf667457
Styresak 019-2015 Saksframlegg - Årlig melding 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 019-2015 Saksframlegg - Årlig melding 2014.pdfStyresak 019-2015 Saksframlegg - Årlig melding 2014.pdfpdf91278
Styresak 019-2015 Vedlegg - Handlingsplan Brukerutvalget 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 019-2015 Vedlegg - Handlingsplan Brukerutvalget 2015.pdfStyresak 019-2015 Vedlegg - Handlingsplan Brukerutvalget 2015.pdfpdf322584
Styresak 019-2015 Vedlegg - Årsmelding Brukerutvalget 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 019-2015 Vedlegg - Årsmelding Brukerutvalget 2014.pdfStyresak 019-2015 Vedlegg - Årsmelding Brukerutvalget 2014.pdfpdf2366416
Styresak 019-2015 Vedlegg-Årlig melding 2014 - SSHF Til styret.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 019-2015 Vedlegg-Årlig melding 2014 - SSHF Til styret.pdfStyresak 019-2015 Vedlegg-Årlig melding 2014 - SSHF Til styret.pdfpdf912274
Styresak 020-2015 Saksframlegg - erklæring ledernes ansettelsevilkår.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 020-2015 Saksframlegg - erklæring ledernes ansettelsevilkår.pdfStyresak 020-2015 Saksframlegg - erklæring ledernes ansettelsevilkår.pdfpdf105737
Styresak 020-2015 Vedlegg 1 - SSHF Utkast erklæring.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 020-2015 Vedlegg 1 - SSHF Utkast erklæring.pdfStyresak 020-2015 Vedlegg 1 - SSHF Utkast erklæring.pdfpdf135699
Styresak 020-2015 Vedlegg 2 - Allmennaskjeloven - elektronisk.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 020-2015 Vedlegg 2 - Allmennaskjeloven - elektronisk.pdfStyresak 020-2015 Vedlegg 2 - Allmennaskjeloven - elektronisk.pdfpdf82557
Styresak 020-2015 Vedlegg 3 - Retningslinjer ansettelse - elektronisk.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 020-2015 Vedlegg 3 - Retningslinjer ansettelse - elektronisk.pdfStyresak 020-2015 Vedlegg 3 - Retningslinjer ansettelse - elektronisk.pdfpdf131040
Styresak 021-2014 Saksframlegg - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 021-2014 Saksframlegg - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfStyresak 021-2014 Saksframlegg - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfpdf74057
Styresak 021-2015 Presentasjon - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 021-2015 Presentasjon - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfStyresak 021-2015 Presentasjon - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfpdf830925
Styresak 021-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 021-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfStyresak 021-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport januar 2015.pdfpdf1559684
Styresak 022-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 022-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2015.pdfStyresak 022-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2015.pdfpdf160183
Styresak 022-2015 Vedlegg - Oppdrag og bestilling 2015 - Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 022-2015 Vedlegg - Oppdrag og bestilling 2015 - Sørlandet sykehus HF.pdfStyresak 022-2015 Vedlegg - Oppdrag og bestilling 2015 - Sørlandet sykehus HF.pdfpdf596898
Styresak 022-2015 Vedlegg - Protokoll foretaksmøte 12 feb 2015 SSHF - elektronisk.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 022-2015 Vedlegg - Protokoll foretaksmøte 12 feb 2015 SSHF - elektronisk.pdfStyresak 022-2015 Vedlegg - Protokoll foretaksmøte 12 feb 2015 SSHF - elektronisk.pdfpdf666498
Styresak 022-2015 Vedlegg - Vedtekter - Sørlandet sykehus HF elektronisk.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 022-2015 Vedlegg - Vedtekter - Sørlandet sykehus HF elektronisk.pdfStyresak 022-2015 Vedlegg - Vedtekter - Sørlandet sykehus HF elektronisk.pdfpdf134730
Styresak 023-2015 Presentasjon - Tiltak budsjettutfordring 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 023-2015 Presentasjon - Tiltak budsjettutfordring 2015.pdfStyresak 023-2015 Presentasjon - Tiltak budsjettutfordring 2015.pdfpdf105584
Styresak 024-2015 Referat fra brukerutvalget 24 02 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 024-2015 Referat fra brukerutvalget 24 02 2015.pdfStyresak 024-2015 Referat fra brukerutvalget 24 02 2015.pdfpdf68851
Styresak 026-2015 Årsplan 2015 - status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Styresak 026-2015 Årsplan 2015 - status.pdfStyresak 026-2015 Årsplan 2015 - status.pdfpdf204656
Vedlegg - HAMU protokoll 25 februar 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-26/Vedlegg - HAMU protokoll 25 februar 2015.pdfVedlegg - HAMU protokoll 25 februar 2015.pdfpdf38354

Fant du det du lette etter?