Styremøte 5 februar 2015

Styremøte, 05.02.2015

 

Når og hvor

Dato
05.02.2015 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Hotell Scandic Bystranda
 

Innkalling og saksliste 5 februar.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Innkalling og saksliste 5 februar.pdfInnkalling og saksliste 5 februar.pdfpdf154815
Styresak 001-2015 Protokoll fra styremøte 11 desember 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 001-2015 Protokoll fra styremøte 11 desember 2014.pdfStyresak 001-2015 Protokoll fra styremøte 11 desember 2014.pdfpdf210617
Styresak 002-2015 Presentasjon - KS Utviklingsplan 2030 til SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 002-2015 Presentasjon - KS Utviklingsplan 2030 til SSHF.pdfStyresak 002-2015 Presentasjon - KS Utviklingsplan 2030 til SSHF.pdfpdf193946
Styresak 002-2015 Presentasjon - UP2030 styresak JRO.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 002-2015 Presentasjon - UP2030 styresak JRO.pdfStyresak 002-2015 Presentasjon - UP2030 styresak JRO.pdfpdf486556
Styresak 002-2015 Saksframlegg - Utviklingsplan 2030.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 002-2015 Saksframlegg - Utviklingsplan 2030.pdfStyresak 002-2015 Saksframlegg - Utviklingsplan 2030.pdfpdf193969
Styresak 002-2015 Vedlegg - Ekstern kvalitetssikring Utviklingsplan 2030.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 002-2015 Vedlegg - Ekstern kvalitetssikring Utviklingsplan 2030.pdfStyresak 002-2015 Vedlegg - Ekstern kvalitetssikring Utviklingsplan 2030.pdfpdf819647
Styresak 002-2015 Vedlegg - Utviklingsplan 2030 v 1 0.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 002-2015 Vedlegg - Utviklingsplan 2030 v 1 0.pdfStyresak 002-2015 Vedlegg - Utviklingsplan 2030 v 1 0.pdfpdf4765506
Styresak 003-2015 Presentasjon - Strategiplan 2015-2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 003-2015 Presentasjon - Strategiplan 2015-2017.pdfStyresak 003-2015 Presentasjon - Strategiplan 2015-2017.pdfpdf2397203
Styresak 003-2015 Saksframlegg - Strategiplan 2015-2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 003-2015 Saksframlegg - Strategiplan 2015-2017.pdfStyresak 003-2015 Saksframlegg - Strategiplan 2015-2017.pdfpdf199554
Styresak 003-2015 Vedlegg - Forslag til Strategiplan 2015-2017 for SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 003-2015 Vedlegg - Forslag til Strategiplan 2015-2017 for SSHF.pdfStyresak 003-2015 Vedlegg - Forslag til Strategiplan 2015-2017 for SSHF.pdfpdf588028
Styresak 004-2015 Presentasjon - Konsept Ungdomsklinikk.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 004-2015 Presentasjon - Konsept Ungdomsklinikk.pdfStyresak 004-2015 Presentasjon - Konsept Ungdomsklinikk.pdfpdf1058134
Styresak 004-2015 Saksfremlegg - konseptrapport ABUP.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 004-2015 Saksfremlegg - konseptrapport ABUP.pdfStyresak 004-2015 Saksfremlegg - konseptrapport ABUP.pdfpdf125328
Styresak 004-2015 Vedlegg - Konseptrapport ny Ungdomsklinikk ABUP 14.01.2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 004-2015 Vedlegg - Konseptrapport ny Ungdomsklinikk ABUP 14.01.2014.pdfStyresak 004-2015 Vedlegg - Konseptrapport ny Ungdomsklinikk ABUP 14.01.2014.pdfpdf5448261
Styresak 006-2015 Presentasjon- virksomhetsrapport pr november og foreløpig desember.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 006-2015 Presentasjon- virksomhetsrapport pr november og foreløpig desember.pdfStyresak 006-2015 Presentasjon- virksomhetsrapport pr november og foreløpig desember.pdfpdf789784
Styresak 006-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapport november 2014 og foreløpig resultat desember 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 006-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapport november 2014 og foreløpig resultat desember 2014.pdfStyresak 006-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapport november 2014 og foreløpig resultat desember 2014.pdfpdf76304
Styresak 006-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport november 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 006-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport november 2014.pdfStyresak 006-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport november 2014.pdfpdf1505043
Styresak 007-2015 Presentasjon - budsjett 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 007-2015 Presentasjon - budsjett 2015.pdfStyresak 007-2015 Presentasjon - budsjett 2015.pdfpdf429950
Styresak 007-2015 Saksframlegg - Budsjett og mål SSHF 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 007-2015 Saksframlegg - Budsjett og mål SSHF 2015.pdfStyresak 007-2015 Saksframlegg - Budsjett og mål SSHF 2015.pdfpdf399218
Styresak 008-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 3 tertial 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 008-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 3 tertial 2014.pdfStyresak 008-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 3 tertial 2014.pdfpdf46262
Styresak 008-2015 Vedlegg - Risikovurdering 3 tertial 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 008-2015 Vedlegg - Risikovurdering 3 tertial 2014.pdfStyresak 008-2015 Vedlegg - Risikovurdering 3 tertial 2014.pdfpdf318229
Styresak 009-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 3 tertial 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 009-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 3 tertial 2014.pdfStyresak 009-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 3 tertial 2014.pdfpdf47359
Styresak 009-2015 Vedlegg - Tilsyn og status avvik 3 tertial 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 009-2015 Vedlegg - Tilsyn og status avvik 3 tertial 2014.pdfStyresak 009-2015 Vedlegg - Tilsyn og status avvik 3 tertial 2014.pdfpdf84835
Styresak 010-2015 Saksframlegg - Fullmakt langsiktig avtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 010-2015 Saksframlegg - Fullmakt langsiktig avtale.pdfStyresak 010-2015 Saksframlegg - Fullmakt langsiktig avtale.pdfpdf102752
Styresak 013-2015 Årsplan 2015 - status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Styresak 013-2015 Årsplan 2015 - status.pdfStyresak 013-2015 Årsplan 2015 - status.pdfpdf206618
Vedlegg - Brev fra TV SSF og SSA til Direktør jan 2015 UP 2030.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Vedlegg - Brev fra TV SSF og SSA til Direktør jan 2015 UP 2030.pdfVedlegg - Brev fra TV SSF og SSA til Direktør jan 2015 UP 2030.pdfpdf150286
Vedlegg - Uttalelse fra UOV Flekkefjord vedr OSS 5 desember.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Vedlegg - Uttalelse fra UOV Flekkefjord vedr OSS 5 desember.pdfVedlegg - Uttalelse fra UOV Flekkefjord vedr OSS 5 desember.pdfpdf58521
Vedlegg - Uttalelse fra fylkesstyret i Aust-Agder Høyre 12.01.15 - Sørlandet sykehus Strategiplan 2030.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Vedlegg - Uttalelse fra fylkesstyret i Aust-Agder Høyre 12.01.15 - Sørlandet sykehus Strategiplan 2030.pdfVedlegg - Uttalelse fra fylkesstyret i Aust-Agder Høyre 12.01.15 - Sørlandet sykehus Strategiplan 2030.pdfpdf299059
Vedlegg - brev fra TV SSF og SSA vedr Prosjektleders rolle 2030.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-02-05/Vedlegg - brev fra TV SSF og SSA vedr Prosjektleders rolle 2030.pdfVedlegg - brev fra TV SSF og SSA vedr Prosjektleders rolle 2030.pdfpdf66705

Fant du det du lette etter?