HELSENORGE

Styremøte i april 2018

Styremøte, 12.04.2018

 

Når og hvor

Dato
12.04.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Scandic Bystranda Kristiansand
 

026-2018 Sak - Protokoll styremøte 28 02 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/026-2018 Sak - Protokoll styremøte 28 02 2018.pdf026-2018 Sak - Protokoll styremøte 28 02 2018.pdfpdf91645
026-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 28 februar 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/026-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 28 februar 2018.pdf026-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 28 februar 2018.pdfpdf152212
027-2018 Pres - Personvern - GDPR.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/027-2018 Pres - Personvern - GDPR.pdf027-2018 Pres - Personvern - GDPR.pdfpdf107842
029-2018 Pres - Kvalitetssirkingsrapport UP2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Pres - Kvalitetssirkingsrapport UP2015.pdf029-2018 Pres - Kvalitetssirkingsrapport UP2015.pdfpdf1070469
029-2018 Pres - Utviklingsplan 2035.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Pres - Utviklingsplan 2035.pdf029-2018 Pres - Utviklingsplan 2035.pdfpdf2327293
029-2018 Sak - Utviklingsplan 2035.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Sak - Utviklingsplan 2035.pdf029-2018 Sak - Utviklingsplan 2035.pdfpdf653988
029-2018 Vedl A - Utviklingsplan SSHF 2035 og strategi 2018-2020.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Vedl A - Utviklingsplan SSHF 2035 og strategi 2018-2020.pdf029-2018 Vedl A - Utviklingsplan SSHF 2035 og strategi 2018-2020.pdfpdf2450190
029-2018 Vedl B - Utviklingsplan - Kortversjon 2018-2020.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Vedl B - Utviklingsplan - Kortversjon 2018-2020.pdf029-2018 Vedl B - Utviklingsplan - Kortversjon 2018-2020.pdfpdf5034233
029-2018 Vedl C - Ekstern kvalitetssikring Utviklingsplan 2035.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Vedl C - Ekstern kvalitetssikring Utviklingsplan 2035.pdf029-2018 Vedl C - Ekstern kvalitetssikring Utviklingsplan 2035.pdfpdf1035349
029-2018 Vedl D - ROS-analyse Utviklingsplan 2035.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Vedl D - ROS-analyse Utviklingsplan 2035.pdf029-2018 Vedl D - ROS-analyse Utviklingsplan 2035.pdfpdf959225
029-2018 Vedl F - Oppsummering høringsuttalelser med SSHFs kommentarer.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Vedl F - Oppsummering høringsuttalelser med SSHFs kommentarer.pdf029-2018 Vedl F - Oppsummering høringsuttalelser med SSHFs kommentarer.pdfpdf686667
030-2018 Sak - HMS-rapport 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/030-2018 Sak - HMS-rapport 2017.pdf030-2018 Sak - HMS-rapport 2017.pdfpdf92668
030-2018 Vedl - HMS årsrapport 2017 -korrigert.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/030-2018 Vedl - HMS årsrapport 2017 -korrigert.pdf030-2018 Vedl - HMS årsrapport 2017 -korrigert.pdfpdf1083378
030-2018 Vedl - HMS årsrapport 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/030-2018 Vedl - HMS årsrapport 2017.pdf030-2018 Vedl - HMS årsrapport 2017.pdfpdf1047054
031-2018 Pres - Årsregnskap 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/031-2018 Pres - Årsregnskap 2017.pdf031-2018 Pres - Årsregnskap 2017.pdfpdf440749
031-2018 Sak - Årsberetning og årsregnskap 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/031-2018 Sak - Årsberetning og årsregnskap 2017.pdf031-2018 Sak - Årsberetning og årsregnskap 2017.pdfpdf68553
031-2018 Vedl - Virksomhetsrapport 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/031-2018 Vedl - Virksomhetsrapport 2017.pdf031-2018 Vedl - Virksomhetsrapport 2017.pdfpdf3933292
031-2018 Vedl - Årsrapport 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/031-2018 Vedl - Årsrapport 2017.pdf031-2018 Vedl - Årsrapport 2017.pdfpdf943453
032-2018 Pres - Om KPH.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/032-2018 Pres - Om KPH.pdf032-2018 Pres - Om KPH.pdfpdf668865
032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 HR.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 HR.pdf032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 HR.pdfpdf1279232
032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 kvalitet.pdf032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 kvalitet.pdfpdf1379116
032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 økonomi.pdf032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 økonomi.pdfpdf346295
032-2018 Sak - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/032-2018 Sak - Virksomhetsrapport februar 2018.pdf032-2018 Sak - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfpdf73436
032-2018 Vedl - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/032-2018 Vedl - Virksomhetsrapport februar 2018.pdf032-2018 Vedl - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfpdf3549930
034-2018 Vedl - 2018 03 13 Brukerutvalget.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/034-2018 Vedl - 2018 03 13 Brukerutvalget.pdf034-2018 Vedl - 2018 03 13 Brukerutvalget.pdfpdf47303
034-2018 Vedl - Brukerutvalget 04 10 2018 foreløpig protokoll.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/034-2018 Vedl - Brukerutvalget 04 10 2018 foreløpig protokoll.pdf034-2018 Vedl - Brukerutvalget 04 10 2018 foreløpig protokoll.pdfpdf44743
035-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/035-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf035-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdfpdf202483

Fant du det du lette etter?