Styremøte i april 2018

Styremøte, 12.04.2018

 

Når og hvor

Dato
12.04.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Scandic Bystranda Kristiansand
 

- 2018-04-12 Styreprotokoll SSHF 12 april 2018 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/- 2018-04-12 Styreprotokoll SSHF 12 april 2018 - sign.pdf- 2018-04-12 Styreprotokoll SSHF 12 april 2018 - sign.pdf
- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 12 april 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 12 april 2018.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 12 april 2018.pdf
0 Innkalling og saksliste 12 april 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/0 Innkalling og saksliste 12 april 2018.pdf0 Innkalling og saksliste 12 april 2018.pdf
026-2018 Sak - Protokoll styremøte 28 02 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/026-2018 Sak - Protokoll styremøte 28 02 2018.pdf026-2018 Sak - Protokoll styremøte 28 02 2018.pdf
026-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 28 februar 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/026-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 28 februar 2018.pdf026-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 28 februar 2018.pdf
027-2018 Pres - Personvern - GDPR.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/027-2018 Pres - Personvern - GDPR.pdf027-2018 Pres - Personvern - GDPR.pdf
029-2018 Pres - Kvalitetssirkingsrapport UP2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Pres - Kvalitetssirkingsrapport UP2015.pdf029-2018 Pres - Kvalitetssirkingsrapport UP2015.pdf
029-2018 Pres - Utviklingsplan 2035.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Pres - Utviklingsplan 2035.pdf029-2018 Pres - Utviklingsplan 2035.pdf
029-2018 Sak - Utviklingsplan 2035.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Sak - Utviklingsplan 2035.pdf029-2018 Sak - Utviklingsplan 2035.pdf
029-2018 Vedl A - Utviklingsplan SSHF 2035 og strategi 2018-2020.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Vedl A - Utviklingsplan SSHF 2035 og strategi 2018-2020.pdf029-2018 Vedl A - Utviklingsplan SSHF 2035 og strategi 2018-2020.pdf
029-2018 Vedl B - Utviklingsplan - Kortversjon 2018-2020.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Vedl B - Utviklingsplan - Kortversjon 2018-2020.pdf029-2018 Vedl B - Utviklingsplan - Kortversjon 2018-2020.pdf
029-2018 Vedl C - Ekstern kvalitetssikring Utviklingsplan 2035.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Vedl C - Ekstern kvalitetssikring Utviklingsplan 2035.pdf029-2018 Vedl C - Ekstern kvalitetssikring Utviklingsplan 2035.pdf
029-2018 Vedl D - ROS-analyse Utviklingsplan 2035.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Vedl D - ROS-analyse Utviklingsplan 2035.pdf029-2018 Vedl D - ROS-analyse Utviklingsplan 2035.pdf
029-2018 Vedl F - Oppsummering høringsuttalelser med SSHFs kommentarer.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/029-2018 Vedl F - Oppsummering høringsuttalelser med SSHFs kommentarer.pdf029-2018 Vedl F - Oppsummering høringsuttalelser med SSHFs kommentarer.pdf
030-2018 Sak - HMS-rapport 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/030-2018 Sak - HMS-rapport 2017.pdf030-2018 Sak - HMS-rapport 2017.pdf
030-2018 Vedl - HMS årsrapport 2017 -korrigert.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/030-2018 Vedl - HMS årsrapport 2017 -korrigert.pdf030-2018 Vedl - HMS årsrapport 2017 -korrigert.pdf
030-2018 Vedl - HMS årsrapport 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/030-2018 Vedl - HMS årsrapport 2017.pdf030-2018 Vedl - HMS årsrapport 2017.pdf
031-2018 Pres - Årsregnskap 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/031-2018 Pres - Årsregnskap 2017.pdf031-2018 Pres - Årsregnskap 2017.pdf
031-2018 Sak - Årsberetning og årsregnskap 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/031-2018 Sak - Årsberetning og årsregnskap 2017.pdf031-2018 Sak - Årsberetning og årsregnskap 2017.pdf
031-2018 Vedl - Virksomhetsrapport 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/031-2018 Vedl - Virksomhetsrapport 2017.pdf031-2018 Vedl - Virksomhetsrapport 2017.pdf
031-2018 Vedl - Årsrapport 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/031-2018 Vedl - Årsrapport 2017.pdf031-2018 Vedl - Årsrapport 2017.pdf
032-2018 Pres - Om KPH.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/032-2018 Pres - Om KPH.pdf032-2018 Pres - Om KPH.pdf
032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 HR.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 HR.pdf032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 HR.pdf
032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 kvalitet.pdf032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 kvalitet.pdf
032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 økonomi.pdf032-2018 Pres - Virksomhetsrapport mars 2018 økonomi.pdf
032-2018 Sak - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/032-2018 Sak - Virksomhetsrapport februar 2018.pdf032-2018 Sak - Virksomhetsrapport februar 2018.pdf
032-2018 Vedl - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/032-2018 Vedl - Virksomhetsrapport februar 2018.pdf032-2018 Vedl - Virksomhetsrapport februar 2018.pdf
034-2018 Vedl - 2018 03 13 Brukerutvalget.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/034-2018 Vedl - 2018 03 13 Brukerutvalget.pdf034-2018 Vedl - 2018 03 13 Brukerutvalget.pdf
034-2018 Vedl - Brukerutvalget 04 10 2018 foreløpig protokoll.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/034-2018 Vedl - Brukerutvalget 04 10 2018 foreløpig protokoll.pdf034-2018 Vedl - Brukerutvalget 04 10 2018 foreløpig protokoll.pdf
035-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-04/035-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf035-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf

Fant du det du lette etter?