Styremøte i august 2017

Styremøte, 15.08.2017

Ekstraordinært styremøte ved Sørlandet sykehus.

- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 15 august 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-08/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 15 august 2017.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 15 august 2017.pdfpdf121289
0 KORR Innkalling og saksliste 15 august 2017 - ekstra.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-08/0 KORR Innkalling og saksliste 15 august 2017 - ekstra.pdf0 KORR Innkalling og saksliste 15 august 2017 - ekstra.pdfpdf131659
062-2017 KORR Sak - Brev fra tillitsvalgte SSA og SSF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-08/062-2017 KORR Sak - Brev fra tillitsvalgte SSA og SSF.pdf062-2017 KORR Sak - Brev fra tillitsvalgte SSA og SSF.pdfpdf74798
062-2017 Vedl - Brev fra TV SSA og SSF vedr Mistillit til AdmDir SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-08/062-2017 Vedl - Brev fra TV SSA og SSF vedr Mistillit til AdmDir SSHF.pdf062-2017 Vedl - Brev fra TV SSA og SSF vedr Mistillit til AdmDir SSHF.pdfpdf3463080
V1 Håndtering av oppfølging av foretaksprotokollen 03 05 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-08/V1 Håndtering av oppfølging av foretaksprotokollen 03 05 2017.pdfV1 Håndtering av oppfølging av foretaksprotokollen 03 05 2017.pdfpdf128288
V2 Referat dialogmøte 31 05 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-08/V2 Referat dialogmøte 31 05 2017.pdfV2 Referat dialogmøte 31 05 2017.pdfpdf144761
V3 Referat dialogmøte 03 06 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-08/V3 Referat dialogmøte 03 06 2017.pdfV3 Referat dialogmøte 03 06 2017.pdfpdf141649
V4 Referat dialogmøte 01 08 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-08/V4 Referat dialogmøte 01 08 2017.pdfV4 Referat dialogmøte 01 08 2017.pdfpdf146248
V5 Notat - HA styrets rolle.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-08/V5 Notat - HA styrets rolle.pdfV5 Notat - HA styrets rolle.pdfpdf104964
V6 Referat møte - styreleder TV 10 08 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-08/V6 Referat møte - styreleder TV 10 08 2017.pdfV6 Referat møte - styreleder TV 10 08 2017.pdfpdf149583
Vedl 2017 08 11 Brev fra Nina Danielsen til styret SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-08/Vedl 2017 08 11 Brev fra Nina Danielsen til styret SSHF.pdfVedl 2017 08 11 Brev fra Nina Danielsen til styret SSHF.pdfpdf29959
Vedl 2017 08 14 Brev fra politikere Flekkefjord.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-08/Vedl 2017 08 14 Brev fra politikere Flekkefjord.pdfVedl 2017 08 14 Brev fra politikere Flekkefjord.pdfpdf34171

Når og hvor

Dato
15.08.2017 
Klokkeslett
15:00-17:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand, Undervisningssenteret
 
Fant du det du lette etter?