Styremøte i desember 2015

Styremøte, 17.12.2015

 

Når og hvor

Dato
17.12.2015 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
Undervisningssenteret
 

Innkalling og saksliste 17 desember.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Innkalling og saksliste 17 desember.pdfInnkalling og saksliste 17 desember.pdf
Styresak 100-2015 Protokoll fra styremøte 19 november 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 100-2015 Protokoll fra styremøte 19 november 2015.pdfStyresak 100-2015 Protokoll fra styremøte 19 november 2015.pdf
Styresak 100-2015 Saksframlegg - Protokoll fra styremøte 19 november 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 100-2015 Saksframlegg - Protokoll fra styremøte 19 november 2015.pdfStyresak 100-2015 Saksframlegg - Protokoll fra styremøte 19 november 2015.pdf
Styresak 100-2015 Vedlegg - Protokoll fra styremøte SSHF 19 november 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 100-2015 Vedlegg - Protokoll fra styremøte SSHF 19 november 2015.pdfStyresak 100-2015 Vedlegg - Protokoll fra styremøte SSHF 19 november 2015.pdf
Styresak 101-2015 Presentasjon - Kvalitetsregistre.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 101-2015 Presentasjon - Kvalitetsregistre.pdfStyresak 101-2015 Presentasjon - Kvalitetsregistre.pdf
Styresak 102-2015 Presentasjon - Medarbeiderundersøkelsen 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 102-2015 Presentasjon - Medarbeiderundersøkelsen 2015.pdfStyresak 102-2015 Presentasjon - Medarbeiderundersøkelsen 2015.pdf
Styresak 103-2015 Orientering fra adm direktør.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 103-2015 Orientering fra adm direktør.pdfStyresak 103-2015 Orientering fra adm direktør.pdf
Styresak 104-2015 Presentasjon -Implementering av ny organisasjonsmodell SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 104-2015 Presentasjon -Implementering av ny organisasjonsmodell SSHF.pdfStyresak 104-2015 Presentasjon -Implementering av ny organisasjonsmodell SSHF.pdf
Styresak 104-2015 Saksframlegg - Implementering av ny klinikkstruktur.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 104-2015 Saksframlegg - Implementering av ny klinikkstruktur.pdfStyresak 104-2015 Saksframlegg - Implementering av ny klinikkstruktur.pdf
Styresak 104-2015 Vedlegg - Mandat ny kvalitetsmodell.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 104-2015 Vedlegg - Mandat ny kvalitetsmodell.pdfStyresak 104-2015 Vedlegg - Mandat ny kvalitetsmodell.pdf
Styresak 105-2015 Presentasjon - Kvalitet og styringsindikatorer.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 105-2015 Presentasjon - Kvalitet og styringsindikatorer.pdfStyresak 105-2015 Presentasjon - Kvalitet og styringsindikatorer.pdf
Styresak 105-2015 Presentasjon - operasjonspasienten.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 105-2015 Presentasjon - operasjonspasienten.pdfStyresak 105-2015 Presentasjon - operasjonspasienten.pdf
Styresak 105-2015 Presentasjon - Økonomi og bemanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 105-2015 Presentasjon - Økonomi og bemanning.pdfStyresak 105-2015 Presentasjon - Økonomi og bemanning.pdf
Styresak 105-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapport november 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 105-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapport november 2015.pdfStyresak 105-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapport november 2015.pdf
Styresak 105-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport november 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 105-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport november 2015.pdfStyresak 105-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport november 2015.pdf
Styresak 106-2015 Presentrasjon - budsjett 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 106-2015 Presentrasjon - budsjett 2016.pdfStyresak 106-2015 Presentrasjon - budsjett 2016.pdf
Styresak 106-2015 Saksframlegg - budsjett 2016 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 106-2015 Saksframlegg - budsjett 2016 SSHF.pdfStyresak 106-2015 Saksframlegg - budsjett 2016 SSHF.pdf
Styresak 107-2015 Presentasjon - Fristbrudd.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 107-2015 Presentasjon - Fristbrudd.pdfStyresak 107-2015 Presentasjon - Fristbrudd.pdf
Styresak 107-2015 Saksframlegg - Fristbrudd ette rny pasientrettighetslov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 107-2015 Saksframlegg - Fristbrudd ette rny pasientrettighetslov.pdfStyresak 107-2015 Saksframlegg - Fristbrudd ette rny pasientrettighetslov.pdf
Styresak 107-2015 Vedlegg - Mandat - Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 107-2015 Vedlegg - Mandat - Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF.pdfStyresak 107-2015 Vedlegg - Mandat - Håndtering av fristbrudd og kapasitetsplanlegging i SSHF.pdf
Styresak 107-2015 Vedlegg - Prosedyre for Fristbrudd, håndtering av pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 107-2015 Vedlegg - Prosedyre for Fristbrudd, håndtering av pasienter.pdfStyresak 107-2015 Vedlegg - Prosedyre for Fristbrudd, håndtering av pasienter.pdf
Styresak 108-2015 Saksframlegg - Medlemmer brukerutvalget 2016-2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 108-2015 Saksframlegg - Medlemmer brukerutvalget 2016-2017.pdfStyresak 108-2015 Saksframlegg - Medlemmer brukerutvalget 2016-2017.pdf
Styresak 111-2015 Saksframlegg - Årsplan 2015 og 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 111-2015 Saksframlegg - Årsplan 2015 og 2016.pdfStyresak 111-2015 Saksframlegg - Årsplan 2015 og 2016.pdf
Styresak 111-2015 Vedlegg - Årsplan 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Styresak 111-2015 Vedlegg - Årsplan 2016.pdfStyresak 111-2015 Vedlegg - Årsplan 2016.pdf
Vedlegg - 2015-11-17 Brev fra revmatologer.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Vedlegg - 2015-11-17 Brev fra revmatologer.pdfVedlegg - 2015-11-17 Brev fra revmatologer.pdf
Vedlegg - 2015-12-11 Brev til revma leger.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Vedlegg - 2015-12-11 Brev til revma leger.pdfVedlegg - 2015-12-11 Brev til revma leger.pdf
Vedlegg - 2015-12-11 Referat fra dialog-drøftingsmøte.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Vedlegg - 2015-12-11 Referat fra dialog-drøftingsmøte.pdfVedlegg - 2015-12-11 Referat fra dialog-drøftingsmøte.pdf
Vedlegg - 2015-12-16 Protokoll HAMU.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Vedlegg - 2015-12-16 Protokoll HAMU.pdfVedlegg - 2015-12-16 Protokoll HAMU.pdf
Vedlegg - 2015-12-16 Referat fra dialogmøte.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Vedlegg - 2015-12-16 Referat fra dialogmøte.pdfVedlegg - 2015-12-16 Referat fra dialogmøte.pdf
Vedlegg - Referat fra brukerutvalget 15 12 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Vedlegg - Referat fra brukerutvalget 15 12 2015.pdfVedlegg - Referat fra brukerutvalget 15 12 2015.pdf
Vedlegg - Referat fra møte i Ungdomsrådet 30.11.15.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-12-17/Vedlegg - Referat fra møte i Ungdomsrådet 30.11.15.pdfVedlegg - Referat fra møte i Ungdomsrådet 30.11.15.pdf

Fant du det du lette etter?