Styremøte i desember 2016

Styremøte, 15.12.2016

 

Når og hvor

Dato
15.12.2016 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
  

- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 15 desember 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 15 desember 2016.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 15 desember 2016.pdf
0 Innkalling og saksliste 15 desember 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/0 Innkalling og saksliste 15 desember 2016.pdf0 Innkalling og saksliste 15 desember 2016.pdf
091-2016 Sak - Protokoll styremøte 18 11 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/091-2016 Sak - Protokoll styremøte 18 11 2016.pdf091-2016 Sak - Protokoll styremøte 18 11 2016.pdf
091-2016 Vedl - Protokoll styremøte 18 11 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/091-2016 Vedl - Protokoll styremøte 18 11 2016.pdf091-2016 Vedl - Protokoll styremøte 18 11 2016.pdf
092-2016 Nyhetsbrev 1 Kirurgiprosjektet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/092-2016 Nyhetsbrev 1 Kirurgiprosjektet.pdf092-2016 Nyhetsbrev 1 Kirurgiprosjektet.pdf
092-2016 Nyhetsbrev 2 kirurgiprosjektet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/092-2016 Nyhetsbrev 2 kirurgiprosjektet.pdf092-2016 Nyhetsbrev 2 kirurgiprosjektet.pdf
094-2016 Pres - Akuttfunksjoner i Flekkefjord.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/094-2016 Pres - Akuttfunksjoner i Flekkefjord.pdf094-2016 Pres - Akuttfunksjoner i Flekkefjord.pdf
094-2016 Pres - KLP SSHF des 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/094-2016 Pres - KLP SSHF des 2016.pdf094-2016 Pres - KLP SSHF des 2016.pdf
095-2016 Pres - Samdata 2015 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/095-2016 Pres - Samdata 2015 SSHF.pdf095-2016 Pres - Samdata 2015 SSHF.pdf
096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november HR.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november HR.pdf096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november HR.pdf
096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november kvalitet.pdf096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november kvalitet.pdf
096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november økonomi.pdf096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november økonomi.pdf
096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Arendal.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Arendal.pdf096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Arendal.pdf
096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Flekkefjord.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Flekkefjord.pdf096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Flekkefjord.pdf
096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Kristiansand.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Kristiansand.pdf096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Kristiansand.pdf
096-2016 Sak - Virksomhetsrapport november 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Sak - Virksomhetsrapport november 2016.pdf096-2016 Sak - Virksomhetsrapport november 2016.pdf
096-2016 Vedl -Virksomhetsrapport november 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Vedl -Virksomhetsrapport november 2016.pdf096-2016 Vedl -Virksomhetsrapport november 2016.pdf
097-2016 Pres - Budsjett 2017 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/097-2016 Pres - Budsjett 2017 SSHF.pdf097-2016 Pres - Budsjett 2017 SSHF.pdf
097-2016 Sak - Budsjett 2017 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/097-2016 Sak - Budsjett 2017 SSHF.pdf097-2016 Sak - Budsjett 2017 SSHF.pdf
098-2016 Sak - Valgstyre ansattrepresentant.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/098-2016 Sak - Valgstyre ansattrepresentant.pdf098-2016 Sak - Valgstyre ansattrepresentant.pdf
099-2016 Vedl - Referat Brukerutvalget 13 12 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/099-2016 Vedl - Referat Brukerutvalget 13 12 2016.pdf099-2016 Vedl - Referat Brukerutvalget 13 12 2016.pdf
101-2016 Sak - Årsplan 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/101-2016 Sak - Årsplan 2016.pdf101-2016 Sak - Årsplan 2016.pdf
102-2016 Sak - Årsplan 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/102-2016 Sak - Årsplan 2017.pdf102-2016 Sak - Årsplan 2017.pdf
Vedlegg - 2016-11-28 Ungdomsrådet referat.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/Vedlegg - 2016-11-28 Ungdomsrådet referat.pdfVedlegg - 2016-11-28 Ungdomsrådet referat.pdf
Vedlegg - 2016-12-14 HAMU protokoll.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/Vedlegg - 2016-12-14 HAMU protokoll.pdfVedlegg - 2016-12-14 HAMU protokoll.pdf
Vedlegg - 2016-12-14 Referat dialogmøte.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/Vedlegg - 2016-12-14 Referat dialogmøte.pdfVedlegg - 2016-12-14 Referat dialogmøte.pdf

Fant du det du lette etter?