Styremøte i desember 2016

Styremøte, 15.12.2016

 

Når og hvor

Dato
15.12.2016 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
  

- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 15 desember 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 15 desember 2016.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 15 desember 2016.pdfpdf160071
0 Innkalling og saksliste 15 desember 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/0 Innkalling og saksliste 15 desember 2016.pdf0 Innkalling og saksliste 15 desember 2016.pdfpdf132064
091-2016 Sak - Protokoll styremøte 18 11 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/091-2016 Sak - Protokoll styremøte 18 11 2016.pdf091-2016 Sak - Protokoll styremøte 18 11 2016.pdfpdf92564
091-2016 Vedl - Protokoll styremøte 18 11 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/091-2016 Vedl - Protokoll styremøte 18 11 2016.pdf091-2016 Vedl - Protokoll styremøte 18 11 2016.pdfpdf129506
092-2016 Nyhetsbrev 1 Kirurgiprosjektet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/092-2016 Nyhetsbrev 1 Kirurgiprosjektet.pdf092-2016 Nyhetsbrev 1 Kirurgiprosjektet.pdfpdf1060343
092-2016 Nyhetsbrev 2 kirurgiprosjektet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/092-2016 Nyhetsbrev 2 kirurgiprosjektet.pdf092-2016 Nyhetsbrev 2 kirurgiprosjektet.pdfpdf581700
094-2016 Pres - Akuttfunksjoner i Flekkefjord.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/094-2016 Pres - Akuttfunksjoner i Flekkefjord.pdf094-2016 Pres - Akuttfunksjoner i Flekkefjord.pdfpdf973900
094-2016 Pres - KLP SSHF des 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/094-2016 Pres - KLP SSHF des 2016.pdf094-2016 Pres - KLP SSHF des 2016.pdfpdf1213999
095-2016 Pres - Samdata 2015 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/095-2016 Pres - Samdata 2015 SSHF.pdf095-2016 Pres - Samdata 2015 SSHF.pdfpdf444568
096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november HR.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november HR.pdf096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november HR.pdfpdf362292
096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november kvalitet.pdf096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november kvalitet.pdfpdf3379707
096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november økonomi.pdf096-2016 Pres - Virksomhetsrapport 2016 november økonomi.pdfpdf352727
096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Arendal.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Arendal.pdf096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Arendal.pdfpdf1639652
096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Flekkefjord.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Flekkefjord.pdf096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Flekkefjord.pdfpdf858024
096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Kristiansand.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Kristiansand.pdf096-2016 Pres - Virksomhetsrapport Kristiansand.pdfpdf282971
096-2016 Sak - Virksomhetsrapport november 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Sak - Virksomhetsrapport november 2016.pdf096-2016 Sak - Virksomhetsrapport november 2016.pdfpdf75134
096-2016 Vedl -Virksomhetsrapport november 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/096-2016 Vedl -Virksomhetsrapport november 2016.pdf096-2016 Vedl -Virksomhetsrapport november 2016.pdfpdf3131922
097-2016 Pres - Budsjett 2017 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/097-2016 Pres - Budsjett 2017 SSHF.pdf097-2016 Pres - Budsjett 2017 SSHF.pdfpdf584518
097-2016 Sak - Budsjett 2017 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/097-2016 Sak - Budsjett 2017 SSHF.pdf097-2016 Sak - Budsjett 2017 SSHF.pdfpdf477197
098-2016 Sak - Valgstyre ansattrepresentant.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/098-2016 Sak - Valgstyre ansattrepresentant.pdf098-2016 Sak - Valgstyre ansattrepresentant.pdfpdf52064
099-2016 Vedl - Referat Brukerutvalget 13 12 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/099-2016 Vedl - Referat Brukerutvalget 13 12 2016.pdf099-2016 Vedl - Referat Brukerutvalget 13 12 2016.pdfpdf59234
101-2016 Sak - Årsplan 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/101-2016 Sak - Årsplan 2016.pdf101-2016 Sak - Årsplan 2016.pdfpdf207775
102-2016 Sak - Årsplan 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/102-2016 Sak - Årsplan 2017.pdf102-2016 Sak - Årsplan 2017.pdfpdf156589
Vedlegg - 2016-11-28 Ungdomsrådet referat.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/Vedlegg - 2016-11-28 Ungdomsrådet referat.pdfVedlegg - 2016-11-28 Ungdomsrådet referat.pdfpdf110013
Vedlegg - 2016-12-14 HAMU protokoll.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/Vedlegg - 2016-12-14 HAMU protokoll.pdfVedlegg - 2016-12-14 HAMU protokoll.pdfpdf134754
Vedlegg - 2016-12-14 Referat dialogmøte.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-12-15/Vedlegg - 2016-12-14 Referat dialogmøte.pdfVedlegg - 2016-12-14 Referat dialogmøte.pdfpdf155204

Fant du det du lette etter?