Styremøte i desember 2017

Styremøte, 14.12.2017

 

Når og hvor

Dato
14.12.2017 
Klokkeslett
09:30-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Arendal
Administrasjonens møterom 3E
 

- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 14 desember 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 14 desember 2017.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 14 desember 2017.pdfpdf155836
0 Innkalling og saksliste 14 desember 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/0 Innkalling og saksliste 14 desember 2017.pdf0 Innkalling og saksliste 14 desember 2017.pdfpdf138925
094-2017 Sak - Protokoller styremøte 19 10 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/094-2017 Sak - Protokoller styremøte 19 10 2017.pdf094-2017 Sak - Protokoller styremøte 19 10 2017.pdfpdf91819
094-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 16 november 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/094-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 16 november 2017.pdf094-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 16 november 2017.pdfpdf150969
095-2017 Pres - Rapport Handlingsplan kreftbehandling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/095-2017 Pres - Rapport Handlingsplan kreftbehandling.pdf095-2017 Pres - Rapport Handlingsplan kreftbehandling.pdfpdf108649
095-2017 Vedl - Rapport Handlingsplan kreftbehandlig kreft.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/095-2017 Vedl - Rapport Handlingsplan kreftbehandlig kreft.pdf095-2017 Vedl - Rapport Handlingsplan kreftbehandlig kreft.pdfpdf143271
096-2017 Sak - Adm direktør orientering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/096-2017 Sak - Adm direktør orientering.pdf096-2017 Sak - Adm direktør orientering.pdfpdf141465
097-2017 Sak - Forelegg Datatilsynet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/097-2017 Sak - Forelegg Datatilsynet.pdf097-2017 Sak - Forelegg Datatilsynet.pdfpdf95891
097-2017 Vedl - Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/097-2017 Vedl - Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr.pdf097-2017 Vedl - Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr.pdfpdf930915
098-2017 Pres - Virksomhetsrapport november 2017 kval.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/098-2017 Pres - Virksomhetsrapport november 2017 kval.pdf098-2017 Pres - Virksomhetsrapport november 2017 kval.pdfpdf1309756
098-2017 Pres - Virksomhetsrapport november 2017 ØK.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/098-2017 Pres - Virksomhetsrapport november 2017 ØK.pdf098-2017 Pres - Virksomhetsrapport november 2017 ØK.pdfpdf320734
098-2017 Sak - Virksomhetsrapport november 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/098-2017 Sak - Virksomhetsrapport november 2017.pdf098-2017 Sak - Virksomhetsrapport november 2017.pdfpdf76386
098-2017 Vedl - Virksomhetsrapport november 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/098-2017 Vedl - Virksomhetsrapport november 2017.pdf098-2017 Vedl - Virksomhetsrapport november 2017.pdfpdf4117956
099-2017 Pres - KPH budsjett.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Pres - KPH budsjett.pdf099-2017 Pres - KPH budsjett.pdfpdf227408
099-2017 Pres - MSK budsjett.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Pres - MSK budsjett.pdf099-2017 Pres - MSK budsjett.pdfpdf474057
099-2017 Pres - PTSS budsjett.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Pres - PTSS budsjett.pdf099-2017 Pres - PTSS budsjett.pdfpdf434926
099-2017 Pres - Somatikk Arendal budsjett.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Pres - Somatikk Arendal budsjett.pdf099-2017 Pres - Somatikk Arendal budsjett.pdfpdf951325
099-2017 Pres - Somatikk Flekkefjord budsjett.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Pres - Somatikk Flekkefjord budsjett.pdf099-2017 Pres - Somatikk Flekkefjord budsjett.pdfpdf294613
099-2017 Pres - Somatikk Kristiansand budsjett.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Pres - Somatikk Kristiansand budsjett.pdf099-2017 Pres - Somatikk Kristiansand budsjett.pdfpdf511371
099-2017 Pres - Styrepresentasjon budsjett 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Pres - Styrepresentasjon budsjett 2018.pdf099-2017 Pres - Styrepresentasjon budsjett 2018.pdfpdf638358
099-2017 Sak - Budsjett 2018 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Sak - Budsjett 2018 SSHF.pdf099-2017 Sak - Budsjett 2018 SSHF.pdfpdf519491
100-2017 Sak - Konsernrevisjon avtalelojalitet behandlingshjelpemidler.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/100-2017 Sak - Konsernrevisjon avtalelojalitet behandlingshjelpemidler.pdf100-2017 Sak - Konsernrevisjon avtalelojalitet behandlingshjelpemidler.pdfpdf129332
100-2017 Vedl - Rapport avtalelojalitet behandlingshjelpemidler.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/100-2017 Vedl - Rapport avtalelojalitet behandlingshjelpemidler.pdf100-2017 Vedl - Rapport avtalelojalitet behandlingshjelpemidler.pdfpdf839282
101-2017 Sak - Rekruttering av adm direktør.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/101-2017 Sak - Rekruttering av adm direktør.pdf101-2017 Sak - Rekruttering av adm direktør.pdfpdf78417
103-2017 Sak - Oppnevning brukerutvalg.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/103-2017 Sak - Oppnevning brukerutvalg.pdf103-2017 Sak - Oppnevning brukerutvalg.pdfpdf93626
104-2017 Vedl - Referat Brukerutvalget 12-12-2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/104-2017 Vedl - Referat Brukerutvalget 12-12-2017.pdf104-2017 Vedl - Referat Brukerutvalget 12-12-2017.pdfpdf46212
104-2017 Vedl - Årsmelding Brukerutvalget 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/104-2017 Vedl - Årsmelding Brukerutvalget 2017.pdf104-2017 Vedl - Årsmelding Brukerutvalget 2017.pdfpdf1882858
105-2017 Sak - Årsplan 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/105-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf105-2017 Sak - Årsplan 2017.pdfpdf201621
106-2017 Sak - Forslag årsplan 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/106-2017 Sak - Forslag årsplan 2018.pdf106-2017 Sak - Forslag årsplan 2018.pdfpdf159932
Vedlegg - 2017-12-04 Ungdomsrådet referat.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/Vedlegg - 2017-12-04 Ungdomsrådet referat.pdfVedlegg - 2017-12-04 Ungdomsrådet referat.pdfpdf128284
Vedlegg - 2017-12-12 Fra aksjonskomiteen Flekkefjord.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/Vedlegg - 2017-12-12 Fra aksjonskomiteen Flekkefjord.pdfVedlegg - 2017-12-12 Fra aksjonskomiteen Flekkefjord.pdfpdf318400
Vedlegg - 2017-12-13 Protokoll HAMU.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/Vedlegg - 2017-12-13 Protokoll HAMU.pdfVedlegg - 2017-12-13 Protokoll HAMU.pdfpdf63111
Vedlegg - 2017-12-13 Referat dialogmøte tillitsvalgte.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/Vedlegg - 2017-12-13 Referat dialogmøte tillitsvalgte.pdfVedlegg - 2017-12-13 Referat dialogmøte tillitsvalgte.pdfpdf43985
Vedlegg - Innovasjonsprisen 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/Vedlegg - Innovasjonsprisen 2017.pdfVedlegg - Innovasjonsprisen 2017.pdfpdf751968

Fant du det du lette etter?