Styremøte i desember 2017

Styremøte, 14.12.2017

 

Når og hvor

Dato
14.12.2017 
Klokkeslett
09:30-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Arendal
Administrasjonens møterom 3E
 

- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 14 desember 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 14 desember 2017.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 14 desember 2017.pdf
0 Innkalling og saksliste 14 desember 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/0 Innkalling og saksliste 14 desember 2017.pdf0 Innkalling og saksliste 14 desember 2017.pdf
094-2017 Sak - Protokoller styremøte 19 10 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/094-2017 Sak - Protokoller styremøte 19 10 2017.pdf094-2017 Sak - Protokoller styremøte 19 10 2017.pdf
094-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 16 november 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/094-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 16 november 2017.pdf094-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 16 november 2017.pdf
095-2017 Pres - Rapport Handlingsplan kreftbehandling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/095-2017 Pres - Rapport Handlingsplan kreftbehandling.pdf095-2017 Pres - Rapport Handlingsplan kreftbehandling.pdf
095-2017 Vedl - Rapport Handlingsplan kreftbehandlig kreft.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/095-2017 Vedl - Rapport Handlingsplan kreftbehandlig kreft.pdf095-2017 Vedl - Rapport Handlingsplan kreftbehandlig kreft.pdf
096-2017 Sak - Adm direktør orientering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/096-2017 Sak - Adm direktør orientering.pdf096-2017 Sak - Adm direktør orientering.pdf
097-2017 Sak - Forelegg Datatilsynet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/097-2017 Sak - Forelegg Datatilsynet.pdf097-2017 Sak - Forelegg Datatilsynet.pdf
097-2017 Vedl - Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/097-2017 Vedl - Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr.pdf097-2017 Vedl - Varsel om vedtak -overtredelsesgebyr.pdf
098-2017 Pres - Virksomhetsrapport november 2017 kval.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/098-2017 Pres - Virksomhetsrapport november 2017 kval.pdf098-2017 Pres - Virksomhetsrapport november 2017 kval.pdf
098-2017 Pres - Virksomhetsrapport november 2017 ØK.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/098-2017 Pres - Virksomhetsrapport november 2017 ØK.pdf098-2017 Pres - Virksomhetsrapport november 2017 ØK.pdf
098-2017 Sak - Virksomhetsrapport november 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/098-2017 Sak - Virksomhetsrapport november 2017.pdf098-2017 Sak - Virksomhetsrapport november 2017.pdf
098-2017 Vedl - Virksomhetsrapport november 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/098-2017 Vedl - Virksomhetsrapport november 2017.pdf098-2017 Vedl - Virksomhetsrapport november 2017.pdf
099-2017 Pres - KPH budsjett.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Pres - KPH budsjett.pdf099-2017 Pres - KPH budsjett.pdf
099-2017 Pres - MSK budsjett.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Pres - MSK budsjett.pdf099-2017 Pres - MSK budsjett.pdf
099-2017 Pres - PTSS budsjett.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Pres - PTSS budsjett.pdf099-2017 Pres - PTSS budsjett.pdf
099-2017 Pres - Somatikk Arendal budsjett.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Pres - Somatikk Arendal budsjett.pdf099-2017 Pres - Somatikk Arendal budsjett.pdf
099-2017 Pres - Somatikk Flekkefjord budsjett.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Pres - Somatikk Flekkefjord budsjett.pdf099-2017 Pres - Somatikk Flekkefjord budsjett.pdf
099-2017 Pres - Somatikk Kristiansand budsjett.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Pres - Somatikk Kristiansand budsjett.pdf099-2017 Pres - Somatikk Kristiansand budsjett.pdf
099-2017 Pres - Styrepresentasjon budsjett 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Pres - Styrepresentasjon budsjett 2018.pdf099-2017 Pres - Styrepresentasjon budsjett 2018.pdf
099-2017 Sak - Budsjett 2018 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/099-2017 Sak - Budsjett 2018 SSHF.pdf099-2017 Sak - Budsjett 2018 SSHF.pdf
100-2017 Sak - Konsernrevisjon avtalelojalitet behandlingshjelpemidler.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/100-2017 Sak - Konsernrevisjon avtalelojalitet behandlingshjelpemidler.pdf100-2017 Sak - Konsernrevisjon avtalelojalitet behandlingshjelpemidler.pdf
100-2017 Vedl - Rapport avtalelojalitet behandlingshjelpemidler.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/100-2017 Vedl - Rapport avtalelojalitet behandlingshjelpemidler.pdf100-2017 Vedl - Rapport avtalelojalitet behandlingshjelpemidler.pdf
101-2017 Sak - Rekruttering av adm direktør.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/101-2017 Sak - Rekruttering av adm direktør.pdf101-2017 Sak - Rekruttering av adm direktør.pdf
103-2017 Sak - Oppnevning brukerutvalg.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/103-2017 Sak - Oppnevning brukerutvalg.pdf103-2017 Sak - Oppnevning brukerutvalg.pdf
104-2017 Vedl - Referat Brukerutvalget 12-12-2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/104-2017 Vedl - Referat Brukerutvalget 12-12-2017.pdf104-2017 Vedl - Referat Brukerutvalget 12-12-2017.pdf
104-2017 Vedl - Årsmelding Brukerutvalget 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/104-2017 Vedl - Årsmelding Brukerutvalget 2017.pdf104-2017 Vedl - Årsmelding Brukerutvalget 2017.pdf
105-2017 Sak - Årsplan 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/105-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf105-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf
106-2017 Sak - Forslag årsplan 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/106-2017 Sak - Forslag årsplan 2018.pdf106-2017 Sak - Forslag årsplan 2018.pdf
Vedlegg - 2017-12-04 Ungdomsrådet referat.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/Vedlegg - 2017-12-04 Ungdomsrådet referat.pdfVedlegg - 2017-12-04 Ungdomsrådet referat.pdf
Vedlegg - 2017-12-12 Fra aksjonskomiteen Flekkefjord.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/Vedlegg - 2017-12-12 Fra aksjonskomiteen Flekkefjord.pdfVedlegg - 2017-12-12 Fra aksjonskomiteen Flekkefjord.pdf
Vedlegg - 2017-12-13 Protokoll HAMU.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/Vedlegg - 2017-12-13 Protokoll HAMU.pdfVedlegg - 2017-12-13 Protokoll HAMU.pdf
Vedlegg - 2017-12-13 Referat dialogmøte tillitsvalgte.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/Vedlegg - 2017-12-13 Referat dialogmøte tillitsvalgte.pdfVedlegg - 2017-12-13 Referat dialogmøte tillitsvalgte.pdf
Vedlegg - Innovasjonsprisen 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-12/Vedlegg - Innovasjonsprisen 2017.pdfVedlegg - Innovasjonsprisen 2017.pdf

Fant du det du lette etter?