Styremøte i desember 2018

Styremøte, 20.12.2018

 

Når og hvor

Dato
20.12.2018 
Klokkeslett
09:30-14:30
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
Undervisningssenteret
 

- 2018-12-20 Styreprotokoll SSHF 20 desember 2018 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/- 2018-12-20 Styreprotokoll SSHF 20 desember 2018 - sign.pdf- 2018-12-20 Styreprotokoll SSHF 20 desember 2018 - sign.pdf
- Foreløpig protokoll fra styremøte 20 desember 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/- Foreløpig protokoll fra styremøte 20 desember 2018.pdf- Foreløpig protokoll fra styremøte 20 desember 2018.pdf
0 Innkalling og saksliste 20 desember 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/0 Innkalling og saksliste 20 desember 2018.pdf0 Innkalling og saksliste 20 desember 2018.pdf
076-2018 Sak - Protokoll styremøte 08 11 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/076-2018 Sak - Protokoll styremøte 08 11 2018.pdf076-2018 Sak - Protokoll styremøte 08 11 2018.pdf
076-2018 Vedl - Protokoll styremøte 08 11 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/076-2018 Vedl - Protokoll styremøte 08 11 2018.pdf076-2018 Vedl - Protokoll styremøte 08 11 2018.pdf
077-2018 Pres - KOM-programmet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/077-2018 Pres - KOM-programmet.pdf077-2018 Pres - KOM-programmet.pdf
078-2018 Sak - Adm direktør orientering desembermøtet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/078-2018 Sak - Adm direktør orientering desembermøtet.pdf078-2018 Sak - Adm direktør orientering desembermøtet.pdf
079-2018 Pres - Virksomhetsrapport november 2018 kreft.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/079-2018 Pres - Virksomhetsrapport november 2018 kreft.pdf079-2018 Pres - Virksomhetsrapport november 2018 kreft.pdf
079-2018 Pres - Virksomhetsrapport november 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/079-2018 Pres - Virksomhetsrapport november 2018.pdf079-2018 Pres - Virksomhetsrapport november 2018.pdf
079-2018 Sak - Virksomhetsrapport oktober og november 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/079-2018 Sak - Virksomhetsrapport oktober og november 2018.pdf079-2018 Sak - Virksomhetsrapport oktober og november 2018.pdf
079-2018 Vedl - Virksomhetsrapport november 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/079-2018 Vedl - Virksomhetsrapport november 2018.pdf079-2018 Vedl - Virksomhetsrapport november 2018.pdf
079-2018 Vedl - Virksomhetsrapport oktober 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/079-2018 Vedl - Virksomhetsrapport oktober 2018.pdf079-2018 Vedl - Virksomhetsrapport oktober 2018.pdf
080-2018 Pres - Budsjett 2019.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/080-2018 Pres - Budsjett 2019.pdf080-2018 Pres - Budsjett 2019.pdf
080-2018 Sak - Budsjett 2019 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/080-2018 Sak - Budsjett 2019 SSHF.pdf080-2018 Sak - Budsjett 2019 SSHF.pdf
081-2018 Sak - Valgstyre ansattrepresentanter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/081-2018 Sak - Valgstyre ansattrepresentanter.pdf081-2018 Sak - Valgstyre ansattrepresentanter.pdf
082-2018 Sak - Årsplan styret 2019.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/082-2018 Sak - Årsplan styret 2019.pdf082-2018 Sak - Årsplan styret 2019.pdf
084-2018 Vedl - Protokoll Brukertuvalget 27 11 2018 foreløpig.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/084-2018 Vedl - Protokoll Brukertuvalget 27 11 2018 foreløpig.pdf084-2018 Vedl - Protokoll Brukertuvalget 27 11 2018 foreløpig.pdf
084-2018 Vedl - Protokoll Brukerutvalget 18 12 2018 - foreløpig.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/084-2018 Vedl - Protokoll Brukerutvalget 18 12 2018 - foreløpig.pdf084-2018 Vedl - Protokoll Brukerutvalget 18 12 2018 - foreløpig.pdf
085-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/085-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf085-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf
Vedlegg - 2018-03-12 Referat UR foreløpig.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/Vedlegg - 2018-03-12 Referat UR foreløpig.pdfVedlegg - 2018-03-12 Referat UR foreløpig.pdf
Vedlegg - 2018-10-18 Protokoll styremøte HSØ RHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/Vedlegg - 2018-10-18 Protokoll styremøte HSØ RHF.pdfVedlegg - 2018-10-18 Protokoll styremøte HSØ RHF.pdf
Vedlegg - 2018-11-15 Protokoll styremøte HSØ RHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/Vedlegg - 2018-11-15 Protokoll styremøte HSØ RHF.pdfVedlegg - 2018-11-15 Protokoll styremøte HSØ RHF.pdf
Vedlegg - 2018-12- 19 Referat dialog_drøftingsmøte FTV og KTV.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/Vedlegg - 2018-12- 19 Referat dialog_drøftingsmøte FTV og KTV.pdfVedlegg - 2018-12- 19 Referat dialog_drøftingsmøte FTV og KTV.pdf
Vedlegg - 2018-12-13 Protokoll styremøte HSØ RHF Foreløpig.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/Vedlegg - 2018-12-13 Protokoll styremøte HSØ RHF Foreløpig.pdfVedlegg - 2018-12-13 Protokoll styremøte HSØ RHF Foreløpig.pdf
Vedlegg - 2018-12-19 Protokoll HAMU foreløpig.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-12/Vedlegg - 2018-12-19 Protokoll HAMU foreløpig.pdfVedlegg - 2018-12-19 Protokoll HAMU foreløpig.pdf

Fant du det du lette etter?