Styremøte i februar 2017

Styremøte, 23.02.2017

 

Når og hvor

Dato
23.02.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Egsveien 100, bygg 8
Kristiansand sykehus
 

- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 23 februar 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 23 februar 2017.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 23 februar 2017.pdfpdf175466
0 Innkalling og saksliste 23 februar 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/0 Innkalling og saksliste 23 februar 2017.pdf0 Innkalling og saksliste 23 februar 2017.pdfpdf131978
0 Innkalling og saksliste 23 februar 2017 - KORRIGERT.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/0 Innkalling og saksliste 23 februar 2017 - KORRIGERT.pdf0 Innkalling og saksliste 23 februar 2017 - KORRIGERT.pdfpdf134052
012-2017 Sak - Protokoll styremøte 15 12 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/012-2017 Sak - Protokoll styremøte 15 12 2016.pdf012-2017 Sak - Protokoll styremøte 15 12 2016.pdfpdf91132
012-2017 Vedl - Protokoll styremøte 26-01-2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/012-2017 Vedl - Protokoll styremøte 26-01-2017.pdf012-2017 Vedl - Protokoll styremøte 26-01-2017.pdfpdf126268
013-2017 Pres - Akuttfunksjoner i Flekkefjord.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/013-2017 Pres - Akuttfunksjoner i Flekkefjord.pdf013-2017 Pres - Akuttfunksjoner i Flekkefjord.pdfpdf1353590
013-2017 Pres - Kvalitetssikring Metier.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/013-2017 Pres - Kvalitetssikring Metier.pdf013-2017 Pres - Kvalitetssikring Metier.pdfpdf239019
013-2017 Sak - Akuttfunksjoner i Flekkefjord.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/013-2017 Sak - Akuttfunksjoner i Flekkefjord.pdf013-2017 Sak - Akuttfunksjoner i Flekkefjord.pdfpdf1867318
013-2017 Vedl - Ekstern kvalitetssikring av saksframlegg - Akuttfunksjoner SSF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/013-2017 Vedl - Ekstern kvalitetssikring av saksframlegg - Akuttfunksjoner SSF.pdf013-2017 Vedl - Ekstern kvalitetssikring av saksframlegg - Akuttfunksjoner SSF.pdfpdf520054
013-2017 Vedl - ekstern kvalitetssikring utredning akkutfunksjoner i Flekkefjord.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/013-2017 Vedl - ekstern kvalitetssikring utredning akkutfunksjoner i Flekkefjord.pdf013-2017 Vedl - ekstern kvalitetssikring utredning akkutfunksjoner i Flekkefjord.pdfpdf633667
013-2017 Vedl - sammmendraget.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/013-2017 Vedl - sammmendraget.pdf013-2017 Vedl - sammmendraget.pdfpdf176825
015-2016 Pres - Virksomhetsrapport januar 2017 kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/015-2016 Pres - Virksomhetsrapport januar 2017 kvalitet.pdf015-2016 Pres - Virksomhetsrapport januar 2017 kvalitet.pdfpdf3518285
015-2017 Pres - Virksomhetsrapport januar 2017 økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/015-2017 Pres - Virksomhetsrapport januar 2017 økonomi.pdf015-2017 Pres - Virksomhetsrapport januar 2017 økonomi.pdfpdf394525
015-2017 Sak - Virksomhetsrapport januar 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/015-2017 Sak - Virksomhetsrapport januar 2017.pdf015-2017 Sak - Virksomhetsrapport januar 2017.pdfpdf73379
015-2017 Vedl - Virksomhetsrapport januar 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/015-2017 Vedl - Virksomhetsrapport januar 2017.pdf015-2017 Vedl - Virksomhetsrapport januar 2017.pdfpdf3899138
016-2017 Sak - Årlig melding 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/016-2017 Sak - Årlig melding 2016.pdf016-2017 Sak - Årlig melding 2016.pdfpdf92504
016-2017 Vedl - Årlig melding 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/016-2017 Vedl - Årlig melding 2016.pdf016-2017 Vedl - Årlig melding 2016.pdfpdf677601
017-2017 Sak - Høringsuttalelse.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/017-2017 Sak - Høringsuttalelse.pdf017-2017 Sak - Høringsuttalelse.pdfpdf114705
018-2017 Sak - erklæring ledernes ansettelsevilkår.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/018-2017 Sak - erklæring ledernes ansettelsevilkår.pdf018-2017 Sak - erklæring ledernes ansettelsevilkår.pdfpdf140250
018-2017 Vedl - SSHF Utkast erklæring.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/018-2017 Vedl - SSHF Utkast erklæring.pdf018-2017 Vedl - SSHF Utkast erklæring.pdfpdf137793
019-2017 Sak - Oppdrag og bestilling 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/019-2017 Sak - Oppdrag og bestilling 2017.pdf019-2017 Sak - Oppdrag og bestilling 2017.pdfpdf125324
019-2017 Vedl - Oppdrag og bestilling 2017 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/019-2017 Vedl - Oppdrag og bestilling 2017 SSHF.pdf019-2017 Vedl - Oppdrag og bestilling 2017 SSHF.pdfpdf390341
019-2017 Vedl - Oppdragsdokument 2017 fra HOD til HSØ.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/019-2017 Vedl - Oppdragsdokument 2017 fra HOD til HSØ.pdf019-2017 Vedl - Oppdragsdokument 2017 fra HOD til HSØ.pdfpdf1093427
019-2017 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 15 02 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/019-2017 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 15 02 2017.pdf019-2017 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 15 02 2017.pdfpdf1500262
019-2017 Vedl - Styringsmål 2017 fra HSØ.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/019-2017 Vedl - Styringsmål 2017 fra HSØ.pdf019-2017 Vedl - Styringsmål 2017 fra HSØ.pdfpdf115131
019-2017 Vedl - Vedtekter SSHF 15 02 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/019-2017 Vedl - Vedtekter SSHF 15 02 2016.pdf019-2017 Vedl - Vedtekter SSHF 15 02 2016.pdfpdf118603
020-2017 Sak - Salg av Solbergveien.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/020-2017 Sak - Salg av Solbergveien.pdf020-2017 Sak - Salg av Solbergveien.pdfpdf167252
021-2017 Vedl - 2017 02 21 Brukerutvalget.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/021-2017 Vedl - 2017 02 21 Brukerutvalget.pdf021-2017 Vedl - 2017 02 21 Brukerutvalget.pdfpdf50117
023-2017 Sak - Årsplan 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/023-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf023-2017 Sak - Årsplan 2017.pdfpdf196613
024-2017 Sak - Virksomhetsoverdragelse Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/024-2017 Sak - Virksomhetsoverdragelse Sykehusinnkjøp HF.pdf024-2017 Sak - Virksomhetsoverdragelse Sykehusinnkjøp HF.pdfpdf110703
2016-01-28 Styreprotokoll SSHF 28 januar 2016 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/2016-01-28 Styreprotokoll SSHF 28 januar 2016 - sign.pdf2016-01-28 Styreprotokoll SSHF 28 januar 2016 - sign.pdfpdf1340840
2016-02-25 Styreprotokoll SSHF 25 februar 2016 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/2016-02-25 Styreprotokoll SSHF 25 februar 2016 - sign.pdf2016-02-25 Styreprotokoll SSHF 25 februar 2016 - sign.pdfpdf1485024
2016-04-21 Styreprotokoll SSHF 21 april 2016 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/2016-04-21 Styreprotokoll SSHF 21 april 2016 - sign.pdf2016-04-21 Styreprotokoll SSHF 21 april 2016 - sign.pdfpdf1507751
2016-05-19 Styreprotokoll SSHF 19 mai 2016 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/2016-05-19 Styreprotokoll SSHF 19 mai 2016 - sign.pdf2016-05-19 Styreprotokoll SSHF 19 mai 2016 - sign.pdfpdf1527724
2016-06-15 Styreprotokoll SSHF 15 juni 2016 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/2016-06-15 Styreprotokoll SSHF 15 juni 2016 - sign.pdf2016-06-15 Styreprotokoll SSHF 15 juni 2016 - sign.pdfpdf1721153
2016-09-08 Styreprotokoll SSHF 8 september 2016 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/2016-09-08 Styreprotokoll SSHF 8 september 2016 - sign.pdf2016-09-08 Styreprotokoll SSHF 8 september 2016 - sign.pdfpdf1446288
2016-10-13 Styreprotokoll SSHF 13 oktober 2016 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/2016-10-13 Styreprotokoll SSHF 13 oktober 2016 - sign.pdf2016-10-13 Styreprotokoll SSHF 13 oktober 2016 - sign.pdfpdf1395112
2016-11-18 Styreprotokoll SSHF 18 november 2016 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/2016-11-18 Styreprotokoll SSHF 18 november 2016 - sign.pdf2016-11-18 Styreprotokoll SSHF 18 november 2016 - sign.pdfpdf1055002
2016-12-15 Styreprotokoll SSHF 15 desmeber 2016 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/2016-12-15 Styreprotokoll SSHF 15 desmeber 2016 - sign.pdf2016-12-15 Styreprotokoll SSHF 15 desmeber 2016 - sign.pdfpdf1953535
Vedlegg - 2017 02 20 V-A Fylkesting vedr SSF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/Vedlegg - 2017 02 20 V-A Fylkesting vedr SSF.pdfVedlegg - 2017 02 20 V-A Fylkesting vedr SSF.pdfpdf74296
Vedlegg - 2017-01-25 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/Vedlegg - 2017-01-25 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte.pdfVedlegg - 2017-01-25 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte.pdfpdf145028
Vedlegg - HAMU-protokoll 22 02 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/Vedlegg - HAMU-protokoll 22 02 2017.pdfVedlegg - HAMU-protokoll 22 02 2017.pdfpdf152756
Vedlegg - Protokoll fra drøftingsmøte 22 02 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/Vedlegg - Protokoll fra drøftingsmøte 22 02 2017.pdfVedlegg - Protokoll fra drøftingsmøte 22 02 2017.pdfpdf149139
Vedlegg - Ungdomsrådet årsmelding 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/Vedlegg - Ungdomsrådet årsmelding 2016.pdfVedlegg - Ungdomsrådet årsmelding 2016.pdfpdf219880
Vedlegg - Årsmelding Brukerutvalget 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/Vedlegg - Årsmelding Brukerutvalget 2016.pdfVedlegg - Årsmelding Brukerutvalget 2016.pdfpdf2315007
Vedlegg 2017-02-06 Ungdomsrådet referat.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-02/Vedlegg 2017-02-06 Ungdomsrådet referat.pdfVedlegg 2017-02-06 Ungdomsrådet referat.pdfpdf106283

Fant du det du lette etter?