Styremøte i februar 2018

Styremøte, 28.02.2018

 

Når og hvor

Dato
28.02.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
Undervisningssenteret
 

- 2018-02-28 Styreprotokoll SSHF 28 februar 2018 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/- 2018-02-28 Styreprotokoll SSHF 28 februar 2018 - sign.pdf- 2018-02-28 Styreprotokoll SSHF 28 februar 2018 - sign.pdf
- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 28 februar 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 28 februar 2018.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 28 februar 2018.pdf
0 Innkalling og saksliste 28 februar 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/0 Innkalling og saksliste 28 februar 2018.pdf0 Innkalling og saksliste 28 februar 2018.pdf
014-2018 Sak - Protokoll styremøte 18 01 og 07 02 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/014-2018 Sak - Protokoll styremøte 18 01 og 07 02 2018.pdf014-2018 Sak - Protokoll styremøte 18 01 og 07 02 2018.pdf
014-2018 Vedl - Protokoll ekstra styremøte SSHF 07 02 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/014-2018 Vedl - Protokoll ekstra styremøte SSHF 07 02 2018.pdf014-2018 Vedl - Protokoll ekstra styremøte SSHF 07 02 2018.pdf
014-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 18 01 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/014-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 18 01 2018.pdf014-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 18 01 2018.pdf
015-2017 Pres - Oppfølging tilsyn - Stinasaken.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/015-2017 Pres - Oppfølging tilsyn - Stinasaken.pdf015-2017 Pres - Oppfølging tilsyn - Stinasaken.pdf
016-2018 Pres - Barselomsorgen.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/016-2018 Pres - Barselomsorgen.pdf016-2018 Pres - Barselomsorgen.pdf
016-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/016-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdf016-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdf
017-2018 Pres - Pasient-Brukerombud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/017-2018 Pres - Pasient-Brukerombud.pdf017-2018 Pres - Pasient-Brukerombud.pdf
018-2018 Sak - Årlig melding 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/018-2018 Sak - Årlig melding 2018.pdf018-2018 Sak - Årlig melding 2018.pdf
018-2018 Vedl - Årlig melding 2017 SSHF - utkast til styret.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/018-2018 Vedl - Årlig melding 2017 SSHF - utkast til styret.pdf018-2018 Vedl - Årlig melding 2017 SSHF - utkast til styret.pdf
019-2018 Sak - erklæring ledernes ansettelsevilkår.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/019-2018 Sak - erklæring ledernes ansettelsevilkår.pdf019-2018 Sak - erklæring ledernes ansettelsevilkår.pdf
019-2018 Vedl - SSHF Utkast erklæring.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/019-2018 Vedl - SSHF Utkast erklæring.pdf019-2018 Vedl - SSHF Utkast erklæring.pdf
020-2018 Sak - Oppdrag og bestilling 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/020-2018 Sak - Oppdrag og bestilling 2018.pdf020-2018 Sak - Oppdrag og bestilling 2018.pdf
020-2018 Vedl - Oppdrag og bestilling 2018 - SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/020-2018 Vedl - Oppdrag og bestilling 2018 - SSHF.pdf020-2018 Vedl - Oppdrag og bestilling 2018 - SSHF.pdf
020-2018 Vedl - Oppdragsdokument for Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/020-2018 Vedl - Oppdragsdokument for Helse Sør-Øst RHF.pdf020-2018 Vedl - Oppdragsdokument for Helse Sør-Øst RHF.pdf
020-2018 Vedl - Protokoll fortaksmøte SSHF Nytt styre.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/020-2018 Vedl - Protokoll fortaksmøte SSHF Nytt styre.pdf020-2018 Vedl - Protokoll fortaksmøte SSHF Nytt styre.pdf
020-2018 Vedl - Protokoll fortaksmøte SSHF Oppdrag_Bestilling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/020-2018 Vedl - Protokoll fortaksmøte SSHF Oppdrag_Bestilling.pdf020-2018 Vedl - Protokoll fortaksmøte SSHF Oppdrag_Bestilling.pdf
020-2018 Vedl - Styringsmål HSØ 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/020-2018 Vedl - Styringsmål HSØ 2018.pdf020-2018 Vedl - Styringsmål HSØ 2018.pdf
021-2018 Pres - Virksomhetsrapport januar 2018 Kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/021-2018 Pres - Virksomhetsrapport januar 2018 Kvalitet.pdf021-2018 Pres - Virksomhetsrapport januar 2018 Kvalitet.pdf
021-2018 Pres - Virksomhetsrapport januar 2018 ØK Årsv.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/021-2018 Pres - Virksomhetsrapport januar 2018 ØK Årsv.pdf021-2018 Pres - Virksomhetsrapport januar 2018 ØK Årsv.pdf
021-2018 Sak - Virksomhetsrapport januar 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/021-2018 Sak - Virksomhetsrapport januar 2018.pdf021-2018 Sak - Virksomhetsrapport januar 2018.pdf
021-2018 Vedl - Virksomhetsrapport januar 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/021-2018 Vedl - Virksomhetsrapport januar 2018.pdf021-2018 Vedl - Virksomhetsrapport januar 2018.pdf
022-2018 Sak - Bruk av finansiell leasing.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/022-2018 Sak - Bruk av finansiell leasing.pdf022-2018 Sak - Bruk av finansiell leasing.pdf
024-2018 Vedl - Protokoll Brukerutvalget27 02 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/024-2018 Vedl - Protokoll Brukerutvalget27 02 2018.pdf024-2018 Vedl - Protokoll Brukerutvalget27 02 2018.pdf
025-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/025-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf025-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf
Vedlegg - 2018 01 17 Referat dialogmøte tillitsvalgte.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/Vedlegg - 2018 01 17 Referat dialogmøte tillitsvalgte.pdfVedlegg - 2018 01 17 Referat dialogmøte tillitsvalgte.pdf
Vedlegg - 2018 02 27 Protokoll HAMU.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/Vedlegg - 2018 02 27 Protokoll HAMU.pdfVedlegg - 2018 02 27 Protokoll HAMU.pdf
Vedlegg - Ungdomsråd årsmelding 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/Vedlegg - Ungdomsråd årsmelding 2017.pdfVedlegg - Ungdomsråd årsmelding 2017.pdf
Vedlegg 2018 02 12 Ungdomsrådet referat.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/Vedlegg 2018 02 12 Ungdomsrådet referat.pdfVedlegg 2018 02 12 Ungdomsrådet referat.pdf
Vedlegg 2018 02 27 Referat dialogmøte FTV og KTV utkast.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-02/Vedlegg 2018 02 27 Referat dialogmøte FTV og KTV utkast.pdfVedlegg 2018 02 27 Referat dialogmøte FTV og KTV utkast.pdf

Fant du det du lette etter?