Styremøte i januar 2016

Styremøte, 28.01.2016

 

Når og hvor

Dato
28.01.2016 
Klokkeslett
09:00-17:00
Sted
Sørlandet sykehus Arendal
Psyk avd, ergoterapiens møterom i kjelleren
 

0 Innkalling og saksliste 2801.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/0 Innkalling og saksliste 2801.pdf0 Innkalling og saksliste 2801.pdfpdf134707
001-2016 Protokoll fra styremøte 17.12.2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/001-2016 Protokoll fra styremøte 17.12.2015.pdf001-2016 Protokoll fra styremøte 17.12.2015.pdfpdf193747
001-2016 Sak - Protokoll styremøte 17.12.2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/001-2016 Sak - Protokoll styremøte 17.12.2015.pdf001-2016 Sak - Protokoll styremøte 17.12.2015.pdfpdf92296
001-2016 Vedlegg - Protokoll styremøte 17.12.2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/001-2016 Vedlegg - Protokoll styremøte 17.12.2015.pdf001-2016 Vedlegg - Protokoll styremøte 17.12.2015.pdfpdf177900
002-2015 Pres - Kvalitetssikring.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/002-2015 Pres - Kvalitetssikring.pdf002-2015 Pres - Kvalitetssikring.pdfpdf1645994
003-2016 Orientering fra adm dir.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/003-2016 Orientering fra adm dir.pdf003-2016 Orientering fra adm dir.pdfpdf74083
004-2016 Pres - Endring av org modell SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/004-2016 Pres - Endring av org modell SSHF.pdf004-2016 Pres - Endring av org modell SSHF.pdfpdf176776
005-2016 Pres - Konsernrevisjon handlingsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/005-2016 Pres - Konsernrevisjon handlingsplan.pdf005-2016 Pres - Konsernrevisjon handlingsplan.pdfpdf80437
005-2016 Sak - Tiltak konsernrevisjonen.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/005-2016 Sak - Tiltak konsernrevisjonen.pdf005-2016 Sak - Tiltak konsernrevisjonen.pdfpdf99049
005-2016 Ved1 - Tiltaksliste virksomhetssytring.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/005-2016 Ved1 - Tiltaksliste virksomhetssytring.pdf005-2016 Ved1 - Tiltaksliste virksomhetssytring.pdfpdf131737
005-2016 Ved2 - Tiltaksliste Utskriving av pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/005-2016 Ved2 - Tiltaksliste Utskriving av pasienter.pdf005-2016 Ved2 - Tiltaksliste Utskriving av pasienter.pdfpdf91430
005-2016 Ved3 - Tiltaksliste Ressursstyring.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/005-2016 Ved3 - Tiltaksliste Ressursstyring.pdf005-2016 Ved3 - Tiltaksliste Ressursstyring.pdfpdf133814
006-2016 Pres - Kvalitet og styringsindikatorer PE.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/006-2016 Pres - Kvalitet og styringsindikatorer PE.pdf006-2016 Pres - Kvalitet og styringsindikatorer PE.pdfpdf567994
006-2016 Pres - Økonomi og bemanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/006-2016 Pres - Økonomi og bemanning.pdf006-2016 Pres - Økonomi og bemanning.pdfpdf249264
007-2016 Pres - Investeringsbudsjett 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/007-2016 Pres - Investeringsbudsjett 2016.pdf007-2016 Pres - Investeringsbudsjett 2016.pdfpdf82692
007-2016 Sak - Investeringsbudsjett 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/007-2016 Sak - Investeringsbudsjett 2016.pdf007-2016 Sak - Investeringsbudsjett 2016.pdfpdf67019
008-2016 Sak - Riskovurdering 3 tertial 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/008-2016 Sak - Riskovurdering 3 tertial 2015.pdf008-2016 Sak - Riskovurdering 3 tertial 2015.pdfpdf44372
008-2016 Ved - Risikovurdering 3 tertial 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/008-2016 Ved - Risikovurdering 3 tertial 2015.pdf008-2016 Ved - Risikovurdering 3 tertial 2015.pdfpdf277527
009-2016 Sak - Tilsyn pr 3 tertial 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/009-2016 Sak - Tilsyn pr 3 tertial 2015.pdf009-2016 Sak - Tilsyn pr 3 tertial 2015.pdfpdf49083
009-2016 Ved - Tilsyn status avvik 3-2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/009-2016 Ved - Tilsyn status avvik 3-2015.pdf009-2016 Ved - Tilsyn status avvik 3-2015.pdfpdf97003
010-2016 Ved - BU årsmelding 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/010-2016 Ved - BU årsmelding 2015.pdf010-2016 Ved - BU årsmelding 2015.pdfpdf2254559
010-2016 Ved - Protokoll BU 25-26 jan 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/010-2016 Ved - Protokoll BU 25-26 jan 2016.pdf010-2016 Ved - Protokoll BU 25-26 jan 2016.pdfpdf730183
012-2016 Sak - Årsplan 2015 og 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/012-2016 Sak - Årsplan 2015 og 2016.pdf012-2016 Sak - Årsplan 2015 og 2016.pdfpdf225334
Vedlegg - Evaluering Ungdomsrådet 18.01.16.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/Vedlegg - Evaluering Ungdomsrådet 18.01.16.pdfVedlegg - Evaluering Ungdomsrådet 18.01.16.pdfpdf84019
Vedlegg - Referat fra dialogmøte 13 01 16.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/Vedlegg - Referat fra dialogmøte 13 01 16.pdfVedlegg - Referat fra dialogmøte 13 01 16.pdfpdf153955
Vedlegg - Referat møte Ungdomsrådet 18.01.16.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-01-28/Vedlegg - Referat møte Ungdomsrådet 18.01.16.pdfVedlegg - Referat møte Ungdomsrådet 18.01.16.pdfpdf109131

Fant du det du lette etter?