Styremøte i januar 2017

Styremøte, 26.01.2017

 

Når og hvor

Dato
26.01.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00

- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 26 januar 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 26 januar 2017.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 26 januar 2017.pdfpdf128078
0 Innkalling og saksliste 26 januar 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/0 Innkalling og saksliste 26 januar 2017.pdf0 Innkalling og saksliste 26 januar 2017.pdfpdf140560
001-2017 Sak - Protokoll styremøte 15 12 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/001-2017 Sak - Protokoll styremøte 15 12 2016.pdf001-2017 Sak - Protokoll styremøte 15 12 2016.pdfpdf92142
001-2017 Vedl - Protokoll styremøte 15 12 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/001-2017 Vedl - Protokoll styremøte 15 12 2016.pdf001-2017 Vedl - Protokoll styremøte 15 12 2016.pdfpdf161005
002-2017 Pres - Antibiotikaesistente bakterier.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/002-2017 Pres - Antibiotikaesistente bakterier.pdf002-2017 Pres - Antibiotikaesistente bakterier.pdfpdf1158258
004-2017 Sak - Tertialrapportering Risikovurdering 3 tertial 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/004-2017 Sak - Tertialrapportering Risikovurdering 3 tertial 2016.pdf004-2017 Sak - Tertialrapportering Risikovurdering 3 tertial 2016.pdfpdf42397
004-2017 Vedl - risikomatrise.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/004-2017 Vedl - risikomatrise.pdf004-2017 Vedl - risikomatrise.pdfpdf21724
004-2017 Vedl -Tiltaksliste risiko 3-2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/004-2017 Vedl -Tiltaksliste risiko 3-2016.pdf004-2017 Vedl -Tiltaksliste risiko 3-2016.pdfpdf254768
005-2017 Sak - Tertialrapportering - tilsyn 3 tertial 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/005-2017 Sak - Tertialrapportering - tilsyn 3 tertial 2016.pdf005-2017 Sak - Tertialrapportering - tilsyn 3 tertial 2016.pdfpdf48340
005-2017 Vedl - Tilsyn - Rapportering 3-2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/005-2017 Vedl - Tilsyn - Rapportering 3-2016.pdf005-2017 Vedl - Tilsyn - Rapportering 3-2016.pdfpdf107735
006-2017 Sak - Konsernrevisjonens rapporter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/006-2017 Sak - Konsernrevisjonens rapporter.pdf006-2017 Sak - Konsernrevisjonens rapporter.pdfpdf229365
006-2017 Vedl - Konsernrevisjonen 2016 status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/006-2017 Vedl - Konsernrevisjonen 2016 status.pdf006-2017 Vedl - Konsernrevisjonen 2016 status.pdfpdf151637
006-2017 Vedl - Utskriving status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/006-2017 Vedl - Utskriving status.pdf006-2017 Vedl - Utskriving status.pdfpdf93066
006-2017 Vedl - Virksomhetsstyring status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/006-2017 Vedl - Virksomhetsstyring status.pdf006-2017 Vedl - Virksomhetsstyring status.pdfpdf138447
007-2017 Pres - Bemanning januar 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/007-2017 Pres - Bemanning januar 2017.pdf007-2017 Pres - Bemanning januar 2017.pdfpdf558426
007-2017 Pres - Klinikk somatikk Kristiansand.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/007-2017 Pres - Klinikk somatikk Kristiansand.pdf007-2017 Pres - Klinikk somatikk Kristiansand.pdfpdf258275
007-2017 Pres - Virksomhetsrapport kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/007-2017 Pres - Virksomhetsrapport kvalitet.pdf007-2017 Pres - Virksomhetsrapport kvalitet.pdfpdf5150714
007-2017 Pres - Virksomhetsrapport økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/007-2017 Pres - Virksomhetsrapport økonomi.pdf007-2017 Pres - Virksomhetsrapport økonomi.pdfpdf334466
008-2017 Pres - Klinikk somatikk Arendal.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/008-2017 Pres - Klinikk somatikk Arendal.pdf008-2017 Pres - Klinikk somatikk Arendal.pdfpdf1455747
008-2017 Pres - Styring av spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/008-2017 Pres - Styring av spesialisthelsetjenesten.pdf008-2017 Pres - Styring av spesialisthelsetjenesten.pdfpdf239984
008-2017 Sak - Organisering spesialisthelstjenesten.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/008-2017 Sak - Organisering spesialisthelstjenesten.pdf008-2017 Sak - Organisering spesialisthelstjenesten.pdfpdf98730
008-2017 Vedl - Høringsbrev - NOU 2016 25.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/008-2017 Vedl - Høringsbrev - NOU 2016 25.pdf008-2017 Vedl - Høringsbrev - NOU 2016 25.pdfpdf56683
008-2017 Vedl - NOU Kvinnsland.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/008-2017 Vedl - NOU Kvinnsland.pdf008-2017 Vedl - NOU Kvinnsland.pdfpdf5290042
009-2017 Vedl - Protokoll 24 01 2017 BU.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/009-2017 Vedl - Protokoll 24 01 2017 BU.pdf009-2017 Vedl - Protokoll 24 01 2017 BU.pdfpdf51823
Vedlegg - Bekymring fra leger Revma 19 01 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/Vedlegg - Bekymring fra leger Revma 19 01 2017.pdfVedlegg - Bekymring fra leger Revma 19 01 2017.pdfpdf745398
Vedlegg - HAMU protokoll 25 01 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/Vedlegg - HAMU protokoll 25 01 2017.pdfVedlegg - HAMU protokoll 25 01 2017.pdfpdf139327
Vedlegg - Referat 11 01 16 dialogmøte tillitsvalgte.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-01/Vedlegg - Referat 11 01 16 dialogmøte tillitsvalgte.pdfVedlegg - Referat 11 01 16 dialogmøte tillitsvalgte.pdfpdf129380

Fant du det du lette etter?