Styremøte i januar 2018

Styremøte, 18.01.2018

 

Når og hvor

Dato
18.01.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Arendal
Administrasjonens møterom 3E
 

- 2018-01-18 Styreprotokoll SSHF 18 januar 2018 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/- 2018-01-18 Styreprotokoll SSHF 18 januar 2018 - sign.pdf- 2018-01-18 Styreprotokoll SSHF 18 januar 2018 - sign.pdf
- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 18 januar 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 18 januar 2018.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 18 januar 2018.pdf
0-Innkalling og saksliste 18 januar 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/0-Innkalling og saksliste 18 januar 2017.pdf0-Innkalling og saksliste 18 januar 2017.pdf
001-2018 Sak - Protokoll styremøte 14 12 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/001-2018 Sak - Protokoll styremøte 14 12 2017.pdf001-2018 Sak - Protokoll styremøte 14 12 2017.pdf
001-2018 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 14 12 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/001-2018 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 14 12 2017.pdf001-2018 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 14 12 2017.pdf
002-2018 Pres - Status universitetssykehusutredningen.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/002-2018 Pres - Status universitetssykehusutredningen.pdf002-2018 Pres - Status universitetssykehusutredningen.pdf
003-2018 Pres - AD orientering - Akuttmottak Kristiansand.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/003-2018 Pres - AD orientering - Akuttmottak Kristiansand.pdf003-2018 Pres - AD orientering - Akuttmottak Kristiansand.pdf
003-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/003-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdf003-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdf
004-2018 Pres - KLP SS HF jan 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/004-2018 Pres - KLP SS HF jan 2018.pdf004-2018 Pres - KLP SS HF jan 2018.pdf
005-2018 Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/005-2018 Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017.pdf005-2018 Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017.pdf
005-2018 Pres - Foreløpig virksomhetsrapport des 2017 - kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/005-2018 Pres - Foreløpig virksomhetsrapport des 2017 - kvalitet.pdf005-2018 Pres - Foreløpig virksomhetsrapport des 2017 - kvalitet.pdf
005-2018 Pres - Foreløpig virksomhetsrapport des 2017 - økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/005-2018 Pres - Foreløpig virksomhetsrapport des 2017 - økonomi.pdf005-2018 Pres - Foreløpig virksomhetsrapport des 2017 - økonomi.pdf
005-2018 Pres - KPH - virksomhetsrapport.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/005-2018 Pres - KPH - virksomhetsrapport.pdf005-2018 Pres - KPH - virksomhetsrapport.pdf
005-2018 Sak - Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/005-2018 Sak - Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017.pdf005-2018 Sak - Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017.pdf
006-2018 Sak - Tilsyn avvik 3 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/006-2018 Sak - Tilsyn avvik 3 tertial 2017.pdf006-2018 Sak - Tilsyn avvik 3 tertial 2017.pdf
006-2018 Vedl - Tilsyn - Rapportering status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/006-2018 Vedl - Tilsyn - Rapportering status.pdf006-2018 Vedl - Tilsyn - Rapportering status.pdf
007-2018 Sak - Risikovurdering 3 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/007-2018 Sak - Risikovurdering 3 tertial 2017.pdf007-2018 Sak - Risikovurdering 3 tertial 2017.pdf
007-2018 Vedl - Risikomatrise 3 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/007-2018 Vedl - Risikomatrise 3 tertial 2017.pdf007-2018 Vedl - Risikomatrise 3 tertial 2017.pdf
007-2018 Vedl -Tiltaksliste risiko 3 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/007-2018 Vedl -Tiltaksliste risiko 3 tertial 2017.pdf007-2018 Vedl -Tiltaksliste risiko 3 tertial 2017.pdf
008-2018 Sak - salg tomt Solbergveien.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/008-2018 Sak - salg tomt Solbergveien.pdf008-2018 Sak - salg tomt Solbergveien.pdf
008-2018 Vedl - Utkast Kjøpsavtale Solbegvn.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/008-2018 Vedl - Utkast Kjøpsavtale Solbegvn.pdf008-2018 Vedl - Utkast Kjøpsavtale Solbegvn.pdf
010-2018 Vedl - referat Brukerutvalget 16 01 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/010-2018 Vedl - referat Brukerutvalget 16 01 2018.pdf010-2018 Vedl - referat Brukerutvalget 16 01 2018.pdf
011-2017 Sak - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/011-2017 Sak - Årsplan styret 2018.pdf011-2017 Sak - Årsplan styret 2018.pdf
012-2018 Sak - Kravspesifikasjon administrerende direktør.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/012-2018 Sak - Kravspesifikasjon administrerende direktør.pdf012-2018 Sak - Kravspesifikasjon administrerende direktør.pdf
012-2018 Vedl - Kravspesifikasjon adm direktør.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/012-2018 Vedl - Kravspesifikasjon adm direktør.pdf012-2018 Vedl - Kravspesifikasjon adm direktør.pdf
Vedlegg - Referat dialogmøte FTV og KTV 17 01 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/Vedlegg - Referat dialogmøte FTV og KTV 17 01 2018.pdfVedlegg - Referat dialogmøte FTV og KTV 17 01 2018.pdf

Fant du det du lette etter?