HELSENORGE

Styremøte i januar 2018

Styremøte, 18.01.2018

 

Når og hvor

Dato
18.01.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Arendal
Administrasjonens møterom 3E
 

001-2018 Sak - Protokoll styremøte 14 12 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/001-2018 Sak - Protokoll styremøte 14 12 2017.pdf001-2018 Sak - Protokoll styremøte 14 12 2017.pdfpdf92507
001-2018 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 14 12 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/001-2018 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 14 12 2017.pdf001-2018 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 14 12 2017.pdfpdf154770
002-2018 Pres - Status universitetssykehusutredningen.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/002-2018 Pres - Status universitetssykehusutredningen.pdf002-2018 Pres - Status universitetssykehusutredningen.pdfpdf2135083
003-2018 Pres - AD orientering - Akuttmottak Kristiansand.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/003-2018 Pres - AD orientering - Akuttmottak Kristiansand.pdf003-2018 Pres - AD orientering - Akuttmottak Kristiansand.pdfpdf5968775
003-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/003-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdf003-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdfpdf151793
004-2018 Pres - KLP SS HF jan 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/004-2018 Pres - KLP SS HF jan 2018.pdf004-2018 Pres - KLP SS HF jan 2018.pdfpdf1469708
005-2018 Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/005-2018 Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017.pdf005-2018 Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017.pdfpdf2880216
005-2018 Pres - Foreløpig virksomhetsrapport des 2017 - kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/005-2018 Pres - Foreløpig virksomhetsrapport des 2017 - kvalitet.pdf005-2018 Pres - Foreløpig virksomhetsrapport des 2017 - kvalitet.pdfpdf1246694
005-2018 Pres - Foreløpig virksomhetsrapport des 2017 - økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/005-2018 Pres - Foreløpig virksomhetsrapport des 2017 - økonomi.pdf005-2018 Pres - Foreløpig virksomhetsrapport des 2017 - økonomi.pdfpdf379824
005-2018 Pres - KPH - virksomhetsrapport.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/005-2018 Pres - KPH - virksomhetsrapport.pdf005-2018 Pres - KPH - virksomhetsrapport.pdfpdf280624
005-2018 Sak - Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/005-2018 Sak - Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017.pdf005-2018 Sak - Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017.pdfpdf72380
006-2018 Sak - Tilsyn avvik 3 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/006-2018 Sak - Tilsyn avvik 3 tertial 2017.pdf006-2018 Sak - Tilsyn avvik 3 tertial 2017.pdfpdf88201
006-2018 Vedl - Tilsyn - Rapportering status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/006-2018 Vedl - Tilsyn - Rapportering status.pdf006-2018 Vedl - Tilsyn - Rapportering status.pdfpdf89872
007-2018 Sak - Risikovurdering 3 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/007-2018 Sak - Risikovurdering 3 tertial 2017.pdf007-2018 Sak - Risikovurdering 3 tertial 2017.pdfpdf63461
007-2018 Vedl - Risikomatrise 3 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/007-2018 Vedl - Risikomatrise 3 tertial 2017.pdf007-2018 Vedl - Risikomatrise 3 tertial 2017.pdfpdf21788
007-2018 Vedl -Tiltaksliste risiko 3 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/007-2018 Vedl -Tiltaksliste risiko 3 tertial 2017.pdf007-2018 Vedl -Tiltaksliste risiko 3 tertial 2017.pdfpdf178567
008-2018 Sak - salg tomt Solbergveien.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/008-2018 Sak - salg tomt Solbergveien.pdf008-2018 Sak - salg tomt Solbergveien.pdfpdf312268
008-2018 Vedl - Utkast Kjøpsavtale Solbegvn.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/008-2018 Vedl - Utkast Kjøpsavtale Solbegvn.pdf008-2018 Vedl - Utkast Kjøpsavtale Solbegvn.pdfpdf93821
010-2018 Vedl - referat Brukerutvalget 16 01 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/010-2018 Vedl - referat Brukerutvalget 16 01 2018.pdf010-2018 Vedl - referat Brukerutvalget 16 01 2018.pdfpdf47874
011-2017 Sak - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/011-2017 Sak - Årsplan styret 2018.pdf011-2017 Sak - Årsplan styret 2018.pdfpdf200405
012-2018 Sak - Kravspesifikasjon administrerende direktør.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/012-2018 Sak - Kravspesifikasjon administrerende direktør.pdf012-2018 Sak - Kravspesifikasjon administrerende direktør.pdfpdf70793
012-2018 Vedl - Kravspesifikasjon adm direktør.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-01/012-2018 Vedl - Kravspesifikasjon adm direktør.pdf012-2018 Vedl - Kravspesifikasjon adm direktør.pdfpdf32029

Fant du det du lette etter?