Styremøte i juni 2015

Styremøte, 18.06.2015

 

Når og hvor

Dato
18.06.2015 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Sørlandet sykehus Arendal
Administrasjonens møterom 3E
 

Innkalling og saksliste 18 juni.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Innkalling og saksliste 18 juni.pdfInnkalling og saksliste 18 juni.pdfpdf157040
Styresak 054-2015 Protokoll fra styremøte 21 mai 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 054-2015 Protokoll fra styremøte 21 mai 2015.pdfStyresak 054-2015 Protokoll fra styremøte 21 mai 2015.pdfpdf179471
Styresak 055-2015 Presentasjon - prosjekt nsf alnsf los.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 055-2015 Presentasjon - prosjekt nsf alnsf los.pdfStyresak 055-2015 Presentasjon - prosjekt nsf alnsf los.pdfpdf380181
Styresak 056-2015 Presentasjon - SSF funksjoner.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 056-2015 Presentasjon - SSF funksjoner.pdfStyresak 056-2015 Presentasjon - SSF funksjoner.pdfpdf615584
Styresak 056-2015 Saksframlegg - Status for arbeid med SSFs funksjoner.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 056-2015 Saksframlegg - Status for arbeid med SSFs funksjoner.pdfStyresak 056-2015 Saksframlegg - Status for arbeid med SSFs funksjoner.pdfpdf86530
Styresak 056-2015 Vedlegg - SSFs_funksjoner-sluttrapport - elektr.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 056-2015 Vedlegg - SSFs_funksjoner-sluttrapport - elektr.pdfStyresak 056-2015 Vedlegg - SSFs_funksjoner-sluttrapport - elektr.pdfpdf4207025
Styresak 058-2015 Presentasjon - Status handlingsplan pasientadministrativt arbeid.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 058-2015 Presentasjon - Status handlingsplan pasientadministrativt arbeid.pdfStyresak 058-2015 Presentasjon - Status handlingsplan pasientadministrativt arbeid.pdfpdf1338674
Styresak 058-2015 Saksframlegg - oppfølging av handlingsplan for pasientadministrativt arbeid.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 058-2015 Saksframlegg - oppfølging av handlingsplan for pasientadministrativt arbeid.pdfStyresak 058-2015 Saksframlegg - oppfølging av handlingsplan for pasientadministrativt arbeid.pdfpdf181005
Styresak 058-2015 Vedlegg - oversikt tiltak og fremdrift.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 058-2015 Vedlegg - oversikt tiltak og fremdrift.pdfStyresak 058-2015 Vedlegg - oversikt tiltak og fremdrift.pdfpdf622004
Styresak 059-2015 Presentasjon - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 059-2015 Presentasjon - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.pdfStyresak 059-2015 Presentasjon - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.pdfpdf120125
Styresak 059-2015 Saksframlegg - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 059-2015 Saksframlegg - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.pdfStyresak 059-2015 Saksframlegg - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.pdfpdf166420
Styresak 060-2015 Presentasjon - Kvalitet og styringsindikatorer.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 060-2015 Presentasjon - Kvalitet og styringsindikatorer.pdfStyresak 060-2015 Presentasjon - Kvalitet og styringsindikatorer.pdfpdf663327
Styresak 060-2015 Presentasjon - virksomhetsrapport Økonomi og bemanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 060-2015 Presentasjon - virksomhetsrapport Økonomi og bemanning.pdfStyresak 060-2015 Presentasjon - virksomhetsrapport Økonomi og bemanning.pdfpdf414271
Styresak 060-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapport mai 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 060-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapport mai 2015.pdfStyresak 060-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapport mai 2015.pdfpdf74638
Styresak 060-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport mai 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 060-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport mai 2015.pdfStyresak 060-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport mai 2015.pdfpdf1480464
Styresak 061-2015 Protokoll Brukerutvalget 16 06 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 061-2015 Protokoll Brukerutvalget 16 06 2015.pdfStyresak 061-2015 Protokoll Brukerutvalget 16 06 2015.pdfpdf50593
Styresak 063-2015 Årsplan 2015 - status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Styresak 063-2015 Årsplan 2015 - status.pdfStyresak 063-2015 Årsplan 2015 - status.pdfpdf217690
Vedlegg - Referat fra møte i Ungdomsrådet 01.06.15.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-06-18/Vedlegg - Referat fra møte i Ungdomsrådet 01.06.15.pdfVedlegg - Referat fra møte i Ungdomsrådet 01.06.15.pdfpdf119535

Fant du det du lette etter?