Styremøte i juni 2016

Styremøte, 15.06.2016

 

Når og hvor

Dato
15.06.2016 
Klokkeslett
09:15-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Arendal
Administrasjonens møterom 3E
 

Innkalling og saksliste 15 juni 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Innkalling og saksliste 15 juni 2016.pdfInnkalling og saksliste 15 juni 2016.pdf
Styresak 049-2016 Protokoll fra styremøte 19 mai 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 049-2016 Protokoll fra styremøte 19 mai 2016.pdfStyresak 049-2016 Protokoll fra styremøte 19 mai 2016.pdf
Styresak 050-2016 Presentasjon - GTT-tall Sørlandet sykehus pr 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 050-2016 Presentasjon - GTT-tall Sørlandet sykehus pr 2015.pdfStyresak 050-2016 Presentasjon - GTT-tall Sørlandet sykehus pr 2015.pdf
Styresak 051-2016 Orientering fra adm direktør.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 051-2016 Orientering fra adm direktør.pdfStyresak 051-2016 Orientering fra adm direktør.pdf
Styresak 052-2016 Presentasjon - Handlingsplaner styremøte.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 052-2016 Presentasjon - Handlingsplaner styremøte.pdfStyresak 052-2016 Presentasjon - Handlingsplaner styremøte.pdf
Styresak 052-2016 Saksframlegg - Status for handlingsplaner til strategiplan 2015-2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 052-2016 Saksframlegg - Status for handlingsplaner til strategiplan 2015-2017.pdfStyresak 052-2016 Saksframlegg - Status for handlingsplaner til strategiplan 2015-2017.pdf
Styresak 053-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 mai - ØKONOMI.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 053-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 mai - ØKONOMI.pdfStyresak 053-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 mai - ØKONOMI.pdf
Styresak 053-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 mai.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 053-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 mai.pdfStyresak 053-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 mai.pdf
Styresak 053-2016 Saksframlegg - Virksomhetsrapport for mai 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 053-2016 Saksframlegg - Virksomhetsrapport for mai 2016.pdfStyresak 053-2016 Saksframlegg - Virksomhetsrapport for mai 2016.pdf
Styresak 053-2016 Vedlegg - Virksomhetsrapport 2016 mai.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 053-2016 Vedlegg - Virksomhetsrapport 2016 mai.pdfStyresak 053-2016 Vedlegg - Virksomhetsrapport 2016 mai.pdf
Styresak 054-2016 Saksframlegg - protokoll foretaksmøtet 08 06 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 054-2016 Saksframlegg - protokoll foretaksmøtet 08 06 2016.pdfStyresak 054-2016 Saksframlegg - protokoll foretaksmøtet 08 06 2016.pdf
Styresak 054-2016 Vedlegg - Protokoll foretaksmøtet 8 6 16 MIDLERTIDIG - Sørlandet sykehus HF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 054-2016 Vedlegg - Protokoll foretaksmøtet 8 6 16 MIDLERTIDIG - Sørlandet sykehus HF.pdfStyresak 054-2016 Vedlegg - Protokoll foretaksmøtet 8 6 16 MIDLERTIDIG - Sørlandet sykehus HF.pdf
Styresak 055-2016 Presentasjon - Plan for avklaring akuttfunksjoner NHSP.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 055-2016 Presentasjon - Plan for avklaring akuttfunksjoner NHSP.pdfStyresak 055-2016 Presentasjon - Plan for avklaring akuttfunksjoner NHSP.pdf
Styresak 055-2016 Saksframlegg - plan avklaring akuttfunksjoner NHSP.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 055-2016 Saksframlegg - plan avklaring akuttfunksjoner NHSP.pdfStyresak 055-2016 Saksframlegg - plan avklaring akuttfunksjoner NHSP.pdf
Styresak 055-2016 Vedlegg - Kommunikasjonsplan og interessekart - SSF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 055-2016 Vedlegg - Kommunikasjonsplan og interessekart - SSF.pdfStyresak 055-2016 Vedlegg - Kommunikasjonsplan og interessekart - SSF.pdf
Styresak 056-2016 Presentasjon - heltidskultur SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 056-2016 Presentasjon - heltidskultur SSHF.pdfStyresak 056-2016 Presentasjon - heltidskultur SSHF.pdf
Styresak 057-2016 Presentasjon - konsernrevisjonens rapporter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 057-2016 Presentasjon - konsernrevisjonens rapporter.pdfStyresak 057-2016 Presentasjon - konsernrevisjonens rapporter.pdf
Styresak 057-2016 Saksframlegg - konsernrevisjonens rapporter 5-6 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 057-2016 Saksframlegg - konsernrevisjonens rapporter 5-6 2016.pdfStyresak 057-2016 Saksframlegg - konsernrevisjonens rapporter 5-6 2016.pdf
Styresak 057-2016 Vedlegg - Revisjonsrapport 5_2016_SSHF.PDFhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 057-2016 Vedlegg - Revisjonsrapport 5_2016_SSHF.PDFStyresak 057-2016 Vedlegg - Revisjonsrapport 5_2016_SSHF.PDF
Styresak 057-2016 Vedlegg - Revisjonsrapport 6_2016_SSHF.PDFhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 057-2016 Vedlegg - Revisjonsrapport 6_2016_SSHF.PDFStyresak 057-2016 Vedlegg - Revisjonsrapport 6_2016_SSHF.PDF
Styresak 058-2016 Presentasjon - Status gjennomføring av handlingsplan om pasientadministrativt arbeid.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 058-2016 Presentasjon - Status gjennomføring av handlingsplan om pasientadministrativt arbeid.pdfStyresak 058-2016 Presentasjon - Status gjennomføring av handlingsplan om pasientadministrativt arbeid.pdf
Styresak 058-2016 Saksframlegg - oppfølging av handlingsplan for pasientadministrativt arbeid.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 058-2016 Saksframlegg - oppfølging av handlingsplan for pasientadministrativt arbeid.pdfStyresak 058-2016 Saksframlegg - oppfølging av handlingsplan for pasientadministrativt arbeid.pdf
Styresak 058-2016 Vedlegg - Status tiltak i handlingsplanen.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 058-2016 Vedlegg - Status tiltak i handlingsplanen.pdfStyresak 058-2016 Vedlegg - Status tiltak i handlingsplanen.pdf
Styresak 059-2016 Vedlegg - Referat fra Brukerutvalget 14 06 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 059-2016 Vedlegg - Referat fra Brukerutvalget 14 06 2016.pdfStyresak 059-2016 Vedlegg - Referat fra Brukerutvalget 14 06 2016.pdf
Styresak 061-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Styresak 061-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdfStyresak 061-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdf
Vedlegg - 24 05 2016 Omstilling i SSHF - Prosessene må skape tillit. Vi forventer å bli involvert.(442903).pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Vedlegg - 24 05 2016 Omstilling i SSHF - Prosessene må skape tillit. Vi forventer å bli involvert.(442903).pdfVedlegg - 24 05 2016 Omstilling i SSHF - Prosessene må skape tillit. Vi forventer å bli involvert.(442903).pdf
Vedlegg - 24 05 2016 Svar vedrørende inntak av helsefagarbeiderlærlinger.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Vedlegg - 24 05 2016 Svar vedrørende inntak av helsefagarbeiderlærlinger.pdfVedlegg - 24 05 2016 Svar vedrørende inntak av helsefagarbeiderlærlinger.pdf
Vedlegg - HAMU-protokolle 14. juni.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Vedlegg - HAMU-protokolle 14. juni.pdfVedlegg - HAMU-protokolle 14. juni.pdf
Vedlegg - Ungdomsrådet referat 06 06 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-06-15/Vedlegg - Ungdomsrådet referat 06 06 2016.pdfVedlegg - Ungdomsrådet referat 06 06 2016.pdf

Fant du det du lette etter?