Styremøte i juni 2017

Styremøte, 21.06.2017

 

Når og hvor

Dato
21.06.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Arendal
  

- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 21 juni 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 21 juni 2017.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 21 juni 2017.pdf
0 Innkalling og saksliste 21 juni 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/0 Innkalling og saksliste 21 juni 2017.pdf0 Innkalling og saksliste 21 juni 2017.pdf
051-2017 Sak - Protokoll styremøte 18 05 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/051-2017 Sak - Protokoll styremøte 18 05 2017.pdf051-2017 Sak - Protokoll styremøte 18 05 2017.pdf
051-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 18.05.2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/051-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 18.05.2017.pdf051-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 18.05.2017.pdf
053-2017 Adm direktør orientering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/053-2017 Adm direktør orientering.pdf053-2017 Adm direktør orientering.pdf
054-2017 Pres - Utviklingsplan 2035 status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/054-2017 Pres - Utviklingsplan 2035 status.pdf054-2017 Pres - Utviklingsplan 2035 status.pdf
054-2017 Sak - Utviklingsplan 2035 status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/054-2017 Sak - Utviklingsplan 2035 status.pdf054-2017 Sak - Utviklingsplan 2035 status.pdf
054-2017 Vedl - Forslag delmål Utviklingsplan 2035.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/054-2017 Vedl - Forslag delmål Utviklingsplan 2035.pdf054-2017 Vedl - Forslag delmål Utviklingsplan 2035.pdf
055-2017 Sak -Tiltaksplan for Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/055-2017 Sak -Tiltaksplan for Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdf055-2017 Sak -Tiltaksplan for Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdf
055-2017 Vedl - Oppfølging likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/055-2017 Vedl - Oppfølging likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdf055-2017 Vedl - Oppfølging likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdf
055-2017 Vedl - Tilltaksliste Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/055-2017 Vedl - Tilltaksliste Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdf055-2017 Vedl - Tilltaksliste Likeverdig og forutsigbar helsehjelp.pdf
056-2017 Sak - Ekstern levarandør IKT-tjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/056-2017 Sak - Ekstern levarandør IKT-tjenester.pdf056-2017 Sak - Ekstern levarandør IKT-tjenester.pdf
056-207 Vedl - Datatilsynet - Krav om redegjørelse fra databehandlingsansvar.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/056-207 Vedl - Datatilsynet - Krav om redegjørelse fra databehandlingsansvar.pdf056-207 Vedl - Datatilsynet - Krav om redegjørelse fra databehandlingsansvar.pdf
057-2017 Sak - protokoll foretaksmøtet 14 06 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/057-2017 Sak - protokoll foretaksmøtet 14 06 2017.pdf057-2017 Sak - protokoll foretaksmøtet 14 06 2017.pdf
057-2017 Vedl - Protokoll foretaksmøte 14.06.2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/057-2017 Vedl - Protokoll foretaksmøte 14.06.2017.pdf057-2017 Vedl - Protokoll foretaksmøte 14.06.2017.pdf
058-2017 Pres - Virksomhetsrapport Somatikk Arendal.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/058-2017 Pres - Virksomhetsrapport Somatikk Arendal.pdf058-2017 Pres - Virksomhetsrapport Somatikk Arendal.pdf
058-2017 Pres - Virksomhetsrapport Somatikk KRS.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/058-2017 Pres - Virksomhetsrapport Somatikk KRS.pdf058-2017 Pres - Virksomhetsrapport Somatikk KRS.pdf
058-2017 Pres - Virksomhetsrapport mai 2017 kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/058-2017 Pres - Virksomhetsrapport mai 2017 kvalitet.pdf058-2017 Pres - Virksomhetsrapport mai 2017 kvalitet.pdf
058-2017 Pres - Virksomhetsrapport mai 2017 økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/058-2017 Pres - Virksomhetsrapport mai 2017 økonomi.pdf058-2017 Pres - Virksomhetsrapport mai 2017 økonomi.pdf
058-2017 Pres -virksomhetsrapport KPH.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/058-2017 Pres -virksomhetsrapport KPH.pdf058-2017 Pres -virksomhetsrapport KPH.pdf
058-2017 Sak - Virksomhetsrapport mai 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/058-2017 Sak - Virksomhetsrapport mai 2017.pdf058-2017 Sak - Virksomhetsrapport mai 2017.pdf
058-2017 Vedl - Virksomhetsrapport mai 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/058-2017 Vedl - Virksomhetsrapport mai 2017.pdf058-2017 Vedl - Virksomhetsrapport mai 2017.pdf
059-2017 Vedl - Protokoll Brukerutvalget 20 06 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/059-2017 Vedl - Protokoll Brukerutvalget 20 06 2017.pdf059-2017 Vedl - Protokoll Brukerutvalget 20 06 2017.pdf
061-2017 Sak - Årsplan 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/061-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf061-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf
Vedlegg - 2017-06-16 Referat dialog-drøftningsmøte.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/Vedlegg - 2017-06-16 Referat dialog-drøftningsmøte.pdfVedlegg - 2017-06-16 Referat dialog-drøftningsmøte.pdf
Vedlegg 2017-05-22 Ungdomsrådet referat.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/Vedlegg 2017-05-22 Ungdomsrådet referat.pdfVedlegg 2017-05-22 Ungdomsrådet referat.pdf
Vedlegg 2017-06-16 HAMU-protokoll.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-06/Vedlegg 2017-06-16 HAMU-protokoll.pdfVedlegg 2017-06-16 HAMU-protokoll.pdf

Fant du det du lette etter?