Styremøte i juni 2018

Styremøte, 25.06.2018

 

Når og hvor

Dato
25.06.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
Undervisningssenteret
 

- 2018-06-25 Styreprotokoll SSHF 25 juni 2018 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/- 2018-06-25 Styreprotokoll SSHF 25 juni 2018 - sign.pdf- 2018-06-25 Styreprotokoll SSHF 25 juni 2018 - sign.pdf
- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 25 juni 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 25 juni 2018.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 25 juni 2018.pdf
0 Innkalling og saksliste 25 juni 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/0 Innkalling og saksliste 25 juni 2018.pdf0 Innkalling og saksliste 25 juni 2018.pdf
037-2018 Sak - Protokoll styremøte 12 04 og 15 05 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/037-2018 Sak - Protokoll styremøte 12 04 og 15 05 2018.pdf037-2018 Sak - Protokoll styremøte 12 04 og 15 05 2018.pdf
037-2018 Vedl - Protokoll styremøte 12 04 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/037-2018 Vedl - Protokoll styremøte 12 04 2018.pdf037-2018 Vedl - Protokoll styremøte 12 04 2018.pdf
037-2018 Vedl - protokoll styremøte 15 05 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/037-2018 Vedl - protokoll styremøte 15 05 2018.pdf037-2018 Vedl - protokoll styremøte 15 05 2018.pdf
038-2018 Pres - Pasientsikkerhetsprogrammet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/038-2018 Pres - Pasientsikkerhetsprogrammet.pdf038-2018 Pres - Pasientsikkerhetsprogrammet.pdf
039-2018 Pres - Trombektomi SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/039-2018 Pres - Trombektomi SSHF.pdf039-2018 Pres - Trombektomi SSHF.pdf
039-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/039-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdf039-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdf
039-2018 Vedl - Adm dir info -trombektomi etter dialogmøte 18.06.2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/039-2018 Vedl - Adm dir info -trombektomi etter dialogmøte 18.06.2018.pdf039-2018 Vedl - Adm dir info -trombektomi etter dialogmøte 18.06.2018.pdf
040-2018 Pres - Virksomhetsrapport mai 2018 aktivitet, HR, økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/040-2018 Pres - Virksomhetsrapport mai 2018 aktivitet, HR, økonomi.pdf040-2018 Pres - Virksomhetsrapport mai 2018 aktivitet, HR, økonomi.pdf
040-2018 Pres - Virksomhetsrapport mai 2018 kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/040-2018 Pres - Virksomhetsrapport mai 2018 kvalitet.pdf040-2018 Pres - Virksomhetsrapport mai 2018 kvalitet.pdf
040-2018 Sak - Virksomhetsrapportene mars april mai 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/040-2018 Sak - Virksomhetsrapportene mars april mai 2018.pdf040-2018 Sak - Virksomhetsrapportene mars april mai 2018.pdf
040-2018 Vedl1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/040-2018 Vedl1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdf040-2018 Vedl1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdf
040-2018 Vedl2 - Virksomhetsrapport april 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/040-2018 Vedl2 - Virksomhetsrapport april 2018.pdf040-2018 Vedl2 - Virksomhetsrapport april 2018.pdf
040-2018 Vedl3 - Virksomhetsrapport mai 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/040-2018 Vedl3 - Virksomhetsrapport mai 2018.pdf040-2018 Vedl3 - Virksomhetsrapport mai 2018.pdf
041-2018 Sak - Risikovurdering 1 tertial 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/041-2018 Sak - Risikovurdering 1 tertial 2018.pdf041-2018 Sak - Risikovurdering 1 tertial 2018.pdf
041-2018 Vedl1 - Risikomatrise 1-2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/041-2018 Vedl1 - Risikomatrise 1-2018.pdf041-2018 Vedl1 - Risikomatrise 1-2018.pdf
041-2018 Vedl2 - Risiko 1-2018 Tiltaksliste.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/041-2018 Vedl2 - Risiko 1-2018 Tiltaksliste.pdf041-2018 Vedl2 - Risiko 1-2018 Tiltaksliste.pdf
042-2018 Pres - Delprosjekt rehabilitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/042-2018 Pres - Delprosjekt rehabilitering.pdf042-2018 Pres - Delprosjekt rehabilitering.pdf
042-2018 Sak - Delplan rehabilitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/042-2018 Sak - Delplan rehabilitering.pdf042-2018 Sak - Delplan rehabilitering.pdf
042-2018 Vedl - Utviklingsplan rehabilitering juni 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/042-2018 Vedl - Utviklingsplan rehabilitering juni 2018.pdf042-2018 Vedl - Utviklingsplan rehabilitering juni 2018.pdf
043-2018 Sak - Virksomhetsoverføring barnehage.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/043-2018 Sak - Virksomhetsoverføring barnehage.pdf043-2018 Sak - Virksomhetsoverføring barnehage.pdf
043-2018 Vedl - Rapport barnehageutredning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/043-2018 Vedl - Rapport barnehageutredning.pdf043-2018 Vedl - Rapport barnehageutredning.pdf
044-2018 Sak - Salg av Trollhaugen og BOP 4 og 5.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/044-2018 Sak - Salg av Trollhaugen og BOP 4 og 5.pdf044-2018 Sak - Salg av Trollhaugen og BOP 4 og 5.pdf
044-2018 Vedl - Helsebyen Eg mulighetsstudie.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/044-2018 Vedl - Helsebyen Eg mulighetsstudie.pdf044-2018 Vedl - Helsebyen Eg mulighetsstudie.pdf
044-2018 Vedl - Takstmandat.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/044-2018 Vedl - Takstmandat.pdf044-2018 Vedl - Takstmandat.pdf
044-2018 Vedl - Verdivurdering Andr. Kjærsvei 76 og BOP4 og 5.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/044-2018 Vedl - Verdivurdering Andr. Kjærsvei 76 og BOP4 og 5.pdf044-2018 Vedl - Verdivurdering Andr. Kjærsvei 76 og BOP4 og 5.pdf
045-2018 Sak - Tilsyn avvik 1 tertial 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/045-2018 Sak - Tilsyn avvik 1 tertial 2018.pdf045-2018 Sak - Tilsyn avvik 1 tertial 2018.pdf
045-2018 Vedl - Oversikt tilsyn og avvik.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/045-2018 Vedl - Oversikt tilsyn og avvik.pdf045-2018 Vedl - Oversikt tilsyn og avvik.pdf
046-2018 Sak- Protokoll foretaksmøte SSHF 07 06 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/046-2018 Sak- Protokoll foretaksmøte SSHF 07 06 2018.pdf046-2018 Sak- Protokoll foretaksmøte SSHF 07 06 2018.pdf
046-2018 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 07 06 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/046-2018 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 07 06 2018.pdf046-2018 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 07 06 2018.pdf
046-2018 Vedl - Tilbakemelding årlig melding 2017 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/046-2018 Vedl - Tilbakemelding årlig melding 2017 SSHF.pdf046-2018 Vedl - Tilbakemelding årlig melding 2017 SSHF.pdf
048-2018 Vedl - 2018 06 12 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/048-2018 Vedl - 2018 06 12 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf048-2018 Vedl - 2018 06 12 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf
049-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/049-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf049-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf
050-2018 Sak - ansettelse adm direktør.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/050-2018 Sak - ansettelse adm direktør.pdf050-2018 Sak - ansettelse adm direktør.pdf
Vedlegg - 2018-06-20 Foreløpig protokoll HAMU.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/Vedlegg - 2018-06-20 Foreløpig protokoll HAMU.pdfVedlegg - 2018-06-20 Foreløpig protokoll HAMU.pdf
Vedlegg - 2018-06-20 Referat dialogmøte FTV og KTV utkast.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/Vedlegg - 2018-06-20 Referat dialogmøte FTV og KTV utkast.pdfVedlegg - 2018-06-20 Referat dialogmøte FTV og KTV utkast.pdf

Fant du det du lette etter?