HELSENORGE

Styremøte i juni 2018

Styremøte, 25.06.2018

 

Når og hvor

Dato
25.06.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
Undervisningssenteret
 

037-2018 Sak - Protokoll styremøte 12 04 og 15 05 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/037-2018 Sak - Protokoll styremøte 12 04 og 15 05 2018.pdf037-2018 Sak - Protokoll styremøte 12 04 og 15 05 2018.pdfpdf92301
037-2018 Vedl - Protokoll styremøte 12 04 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/037-2018 Vedl - Protokoll styremøte 12 04 2018.pdf037-2018 Vedl - Protokoll styremøte 12 04 2018.pdfpdf196197
037-2018 Vedl - protokoll styremøte 15 05 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/037-2018 Vedl - protokoll styremøte 15 05 2018.pdf037-2018 Vedl - protokoll styremøte 15 05 2018.pdfpdf147609
038-2018 Pres - Pasientsikkerhetsprogrammet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/038-2018 Pres - Pasientsikkerhetsprogrammet.pdf038-2018 Pres - Pasientsikkerhetsprogrammet.pdfpdf2319067
039-2018 Pres - Trombektomi SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/039-2018 Pres - Trombektomi SSHF.pdf039-2018 Pres - Trombektomi SSHF.pdfpdf174704
039-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/039-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdf039-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdfpdf319984
039-2018 Vedl - Adm dir info -trombektomi etter dialogmøte 18.06.2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/039-2018 Vedl - Adm dir info -trombektomi etter dialogmøte 18.06.2018.pdf039-2018 Vedl - Adm dir info -trombektomi etter dialogmøte 18.06.2018.pdfpdf206643
040-2018 Pres - Virksomhetsrapport mai 2018 aktivitet, HR, økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/040-2018 Pres - Virksomhetsrapport mai 2018 aktivitet, HR, økonomi.pdf040-2018 Pres - Virksomhetsrapport mai 2018 aktivitet, HR, økonomi.pdfpdf402228
040-2018 Pres - Virksomhetsrapport mai 2018 kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/040-2018 Pres - Virksomhetsrapport mai 2018 kvalitet.pdf040-2018 Pres - Virksomhetsrapport mai 2018 kvalitet.pdfpdf2491701
040-2018 Sak - Virksomhetsrapportene mars april mai 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/040-2018 Sak - Virksomhetsrapportene mars april mai 2018.pdf040-2018 Sak - Virksomhetsrapportene mars april mai 2018.pdfpdf73624
040-2018 Vedl1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/040-2018 Vedl1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdf040-2018 Vedl1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdfpdf4085680
040-2018 Vedl2 - Virksomhetsrapport april 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/040-2018 Vedl2 - Virksomhetsrapport april 2018.pdf040-2018 Vedl2 - Virksomhetsrapport april 2018.pdfpdf4206135
040-2018 Vedl3 - Virksomhetsrapport mai 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/040-2018 Vedl3 - Virksomhetsrapport mai 2018.pdf040-2018 Vedl3 - Virksomhetsrapport mai 2018.pdfpdf4480759
041-2018 Sak - Risikovurdering 1 tertial 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/041-2018 Sak - Risikovurdering 1 tertial 2018.pdf041-2018 Sak - Risikovurdering 1 tertial 2018.pdfpdf67202
041-2018 Vedl1 - Risikomatrise 1-2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/041-2018 Vedl1 - Risikomatrise 1-2018.pdf041-2018 Vedl1 - Risikomatrise 1-2018.pdfpdf20003
041-2018 Vedl2 - Risiko 1-2018 Tiltaksliste.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/041-2018 Vedl2 - Risiko 1-2018 Tiltaksliste.pdf041-2018 Vedl2 - Risiko 1-2018 Tiltaksliste.pdfpdf102091
042-2018 Pres - Delprosjekt rehabilitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/042-2018 Pres - Delprosjekt rehabilitering.pdf042-2018 Pres - Delprosjekt rehabilitering.pdfpdf212229
042-2018 Sak - Delplan rehabilitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/042-2018 Sak - Delplan rehabilitering.pdf042-2018 Sak - Delplan rehabilitering.pdfpdf107951
042-2018 Vedl - Utviklingsplan rehabilitering juni 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/042-2018 Vedl - Utviklingsplan rehabilitering juni 2018.pdf042-2018 Vedl - Utviklingsplan rehabilitering juni 2018.pdfpdf284257
043-2018 Sak - Virksomhetsoverføring barnehage.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/043-2018 Sak - Virksomhetsoverføring barnehage.pdf043-2018 Sak - Virksomhetsoverføring barnehage.pdfpdf101158
043-2018 Vedl - Rapport barnehageutredning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/043-2018 Vedl - Rapport barnehageutredning.pdf043-2018 Vedl - Rapport barnehageutredning.pdfpdf195301
044-2018 Sak - Salg av Trollhaugen og BOP 4 og 5.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/044-2018 Sak - Salg av Trollhaugen og BOP 4 og 5.pdf044-2018 Sak - Salg av Trollhaugen og BOP 4 og 5.pdfpdf580360
044-2018 Vedl - Helsebyen Eg mulighetsstudie.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/044-2018 Vedl - Helsebyen Eg mulighetsstudie.pdf044-2018 Vedl - Helsebyen Eg mulighetsstudie.pdfpdf10601255
044-2018 Vedl - Takstmandat.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/044-2018 Vedl - Takstmandat.pdf044-2018 Vedl - Takstmandat.pdfpdf763075
044-2018 Vedl - Verdivurdering Andr. Kjærsvei 76 og BOP4 og 5.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/044-2018 Vedl - Verdivurdering Andr. Kjærsvei 76 og BOP4 og 5.pdf044-2018 Vedl - Verdivurdering Andr. Kjærsvei 76 og BOP4 og 5.pdfpdf502619
045-2018 Sak - Tilsyn avvik 1 tertial 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/045-2018 Sak - Tilsyn avvik 1 tertial 2018.pdf045-2018 Sak - Tilsyn avvik 1 tertial 2018.pdfpdf92525
045-2018 Vedl - Oversikt tilsyn og avvik.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/045-2018 Vedl - Oversikt tilsyn og avvik.pdf045-2018 Vedl - Oversikt tilsyn og avvik.pdfpdf68777
046-2018 Sak- Protokoll foretaksmøte SSHF 07 06 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/046-2018 Sak- Protokoll foretaksmøte SSHF 07 06 2018.pdf046-2018 Sak- Protokoll foretaksmøte SSHF 07 06 2018.pdfpdf75050
046-2018 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 07 06 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/046-2018 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 07 06 2018.pdf046-2018 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 07 06 2018.pdfpdf396017
046-2018 Vedl - Tilbakemelding årlig melding 2017 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/046-2018 Vedl - Tilbakemelding årlig melding 2017 SSHF.pdf046-2018 Vedl - Tilbakemelding årlig melding 2017 SSHF.pdfpdf1920135
048-2018 Vedl - 2018 06 12 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/048-2018 Vedl - 2018 06 12 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf048-2018 Vedl - 2018 06 12 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdfpdf70683
049-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/049-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf049-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdfpdf202328
050-2018 Sak - ansettelse adm direktør.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-06/050-2018 Sak - ansettelse adm direktør.pdf050-2018 Sak - ansettelse adm direktør.pdfpdf64482

Fant du det du lette etter?