Styremøte i mai 2015

Styremøte, 21.05.2015

 

Når og hvor

Dato
21.05.2015 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Flekkefjord
Auditoriet
 

Innkalling og saksliste 21 mai.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Innkalling og saksliste 21 mai.pdfInnkalling og saksliste 21 mai.pdfpdf135112
Styresak 040-2015 Saksframlegg - Protokoll fra styremøte 26 mars og 23 april 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 040-2015 Saksframlegg - Protokoll fra styremøte 26 mars og 23 april 2015.pdfStyresak 040-2015 Saksframlegg - Protokoll fra styremøte 26 mars og 23 april 2015.pdfpdf92724
Styresak 040-2015 Vedlegg - Protokoll fra styremøte 26 mars 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 040-2015 Vedlegg - Protokoll fra styremøte 26 mars 2015.pdfStyresak 040-2015 Vedlegg - Protokoll fra styremøte 26 mars 2015.pdfpdf151342
Styresak 040-2015 Vedlegg - Protokoll fra styremøte SSHF 23 april 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 040-2015 Vedlegg - Protokoll fra styremøte SSHF 23 april 2015.pdfStyresak 040-2015 Vedlegg - Protokoll fra styremøte SSHF 23 april 2015.pdfpdf126836
Styresak 041-2015 Presentasjon - status implementering pakkeforløp for kreft og handlingsplan for kreft.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 041-2015 Presentasjon - status implementering pakkeforløp for kreft og handlingsplan for kreft.pdfStyresak 041-2015 Presentasjon - status implementering pakkeforløp for kreft og handlingsplan for kreft.pdfpdf313849
Styresak 042-2015 Orientering fra adm dir.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 042-2015 Orientering fra adm dir.pdfStyresak 042-2015 Orientering fra adm dir.pdfpdf398076
Styresak 043-2015 Presentasjon - Fødeveilederen.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 043-2015 Presentasjon - Fødeveilederen.pdfStyresak 043-2015 Presentasjon - Fødeveilederen.pdfpdf437223
Styresak 043-2015 Saksframlegg - Implementering av fødeveilederen videre oppfølging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 043-2015 Saksframlegg - Implementering av fødeveilederen videre oppfølging.pdfStyresak 043-2015 Saksframlegg - Implementering av fødeveilederen videre oppfølging.pdfpdf229341
Styresak 043-2015 Vedlegg - Mandat implementering av fødeveilederen 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 043-2015 Vedlegg - Mandat implementering av fødeveilederen 2015.pdfStyresak 043-2015 Vedlegg - Mandat implementering av fødeveilederen 2015.pdfpdf130977
Styresak 043-2015 Vedlegg - Pro - kontra.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 043-2015 Vedlegg - Pro - kontra.pdfStyresak 043-2015 Vedlegg - Pro - kontra.pdfpdf72975
Styresak 044-2014 Saksframlegg - Oppfølging etter Fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 044-2014 Saksframlegg - Oppfølging etter Fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF.pdfStyresak 044-2014 Saksframlegg - Oppfølging etter Fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF.pdfpdf418851
Styresak 044-2015 Presentasjon - Systemrevisjon nyfødtmedisin SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 044-2015 Presentasjon - Systemrevisjon nyfødtmedisin SSHF.pdfStyresak 044-2015 Presentasjon - Systemrevisjon nyfødtmedisin SSHF.pdfpdf152414
Styresak 044-2015 Vedlegg 1-11.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 044-2015 Vedlegg 1-11.pdfStyresak 044-2015 Vedlegg 1-11.pdfpdf4440534
Styresak 045-2015 Presentasjon - Øyefaget i SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 045-2015 Presentasjon - Øyefaget i SSHF.pdfStyresak 045-2015 Presentasjon - Øyefaget i SSHF.pdfpdf422106
Styresak 045-2015 Saksframlegg - Organisering av øyefaget i SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 045-2015 Saksframlegg - Organisering av øyefaget i SSHF.pdfStyresak 045-2015 Saksframlegg - Organisering av øyefaget i SSHF.pdfpdf111563
Styresak 045-2015 Vedlegg - Fremtidig organisering Øyeavdelingen SSHF - elektr.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 045-2015 Vedlegg - Fremtidig organisering Øyeavdelingen SSHF - elektr.pdfStyresak 045-2015 Vedlegg - Fremtidig organisering Øyeavdelingen SSHF - elektr.pdfpdf911900
Styresak 046-2015 Presentasjon - Revidert konseptrapport nybygg PSA.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 046-2015 Presentasjon - Revidert konseptrapport nybygg PSA.pdfStyresak 046-2015 Presentasjon - Revidert konseptrapport nybygg PSA.pdfpdf321314
Styresak 046-2015 Saksframlegg - Revidert konseptfaserapport PSA-ABUP.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 046-2015 Saksframlegg - Revidert konseptfaserapport PSA-ABUP.pdfStyresak 046-2015 Saksframlegg - Revidert konseptfaserapport PSA-ABUP.pdfpdf236807
Styresak 047-2015 Presentasjon - Virksomhetsrapport april 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 047-2015 Presentasjon - Virksomhetsrapport april 2015.pdfStyresak 047-2015 Presentasjon - Virksomhetsrapport april 2015.pdfpdf645220
Styresak 047-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapport mars og april 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 047-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapport mars og april 2015.pdfStyresak 047-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapport mars og april 2015.pdfpdf74346
Styresak 047-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport april 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 047-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport april 2015.pdfStyresak 047-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport april 2015.pdfpdf1293485
Styresak 047-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport mars 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 047-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport mars 2015.pdfStyresak 047-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport mars 2015.pdfpdf1417612
Styresak 048-2015 Presentasjon - Økonomisk langtidsplan-ØLP.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 048-2015 Presentasjon - Økonomisk langtidsplan-ØLP.pdfStyresak 048-2015 Presentasjon - Økonomisk langtidsplan-ØLP.pdfpdf469059
Styresak 048-2015 Saksframlegg - ØLP 2016-2019.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 048-2015 Saksframlegg - ØLP 2016-2019.pdfStyresak 048-2015 Saksframlegg - ØLP 2016-2019.pdfpdf250289
Styresak 048-2015 Vedlegg - ØLP.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 048-2015 Vedlegg - ØLP.pdfStyresak 048-2015 Vedlegg - ØLP.pdfpdf370835
Styresak 049-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 1 tertial 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 049-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 1 tertial 2015.pdfStyresak 049-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 1 tertial 2015.pdfpdf43335
Styresak 049-2015 Vedlegg - Risikovurdering 1 tertial 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 049-2015 Vedlegg - Risikovurdering 1 tertial 2015.pdfStyresak 049-2015 Vedlegg - Risikovurdering 1 tertial 2015.pdfpdf342079
Styresak 050-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 1 tertial 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 050-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 1 tertial 2015.pdfStyresak 050-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 1 tertial 2015.pdfpdf47966
Styresak 050-2015 Vedlegg - Tilsyn-avvik Rapportering 1 tertial.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 050-2015 Vedlegg - Tilsyn-avvik Rapportering 1 tertial.pdfStyresak 050-2015 Vedlegg - Tilsyn-avvik Rapportering 1 tertial.pdfpdf118319
Styresak 051-2015 Vedlegg - Referat brukerutvalget 28 04 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 051-2015 Vedlegg - Referat brukerutvalget 28 04 2015.pdfStyresak 051-2015 Vedlegg - Referat brukerutvalget 28 04 2015.pdfpdf96913
Styresak 053-2015 Årsplan 2015 - status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Styresak 053-2015 Årsplan 2015 - status.pdfStyresak 053-2015 Årsplan 2015 - status.pdfpdf642182
Vedlegg - 06 05 2015 Fra Arne Terjesen vedr Øye-poliklinikk Kristiansand.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Vedlegg - 06 05 2015 Fra Arne Terjesen vedr Øye-poliklinikk Kristiansand.pdfVedlegg - 06 05 2015 Fra Arne Terjesen vedr Øye-poliklinikk Kristiansand.pdfpdf220181
Vedlegg - 06 05 2015 Fra sykepleiere Tjørsvågheimen ved SSF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Vedlegg - 06 05 2015 Fra sykepleiere Tjørsvågheimen ved SSF.pdfVedlegg - 06 05 2015 Fra sykepleiere Tjørsvågheimen ved SSF.pdfpdf39968
Vedlegg 2015-05-15 Brev fra Rita-Lill Opheim til styremøtet 21 mai.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-05-21/Vedlegg 2015-05-15 Brev fra Rita-Lill Opheim til styremøtet 21 mai.pdfVedlegg 2015-05-15 Brev fra Rita-Lill Opheim til styremøtet 21 mai.pdfpdf45328

Fant du det du lette etter?