Styremøte i mai 2016

Styremøte, 19.05.2016

 

Når og hvor

Dato
19.05.2016 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Scandic hotell Bystranda, Kristiansand
 

Innkalling og saksliste 19 mai 2016 Korrigert.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Innkalling og saksliste 19 mai 2016 Korrigert.pdfInnkalling og saksliste 19 mai 2016 Korrigert.pdfpdf135021
Innkalling og saksliste 19 mai 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Innkalling og saksliste 19 mai 2016.pdfInnkalling og saksliste 19 mai 2016.pdfpdf134312
Styresak 037-2016 Protokoll fra styremøte 21 april 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 037-2016 Protokoll fra styremøte 21 april 2016.pdfStyresak 037-2016 Protokoll fra styremøte 21 april 2016.pdfpdf171836
Styresak 038-2016 Presentasjon - Samhandling - veien videre.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 038-2016 Presentasjon - Samhandling - veien videre.pdfStyresak 038-2016 Presentasjon - Samhandling - veien videre.pdfpdf1788741
Styresak 039-2016 Orientering fra adm direktør.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 039-2016 Orientering fra adm direktør.pdfStyresak 039-2016 Orientering fra adm direktør.pdfpdf124368
Styresak 040-2016 Presentasjon - Endring av org modell SSHF - status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 040-2016 Presentasjon - Endring av org modell SSHF - status.pdfStyresak 040-2016 Presentasjon - Endring av org modell SSHF - status.pdfpdf216587
Styresak 041-2016 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 1 tertial 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 041-2016 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 1 tertial 2016.pdfStyresak 041-2016 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 1 tertial 2016.pdfpdf44101
Styresak 041-2016 Vedlegg - Risikomatrise og tiltak 1. tertial 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 041-2016 Vedlegg - Risikomatrise og tiltak 1. tertial 2016.pdfStyresak 041-2016 Vedlegg - Risikomatrise og tiltak 1. tertial 2016.pdfpdf150017
Styresak 042-2016 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 1 tertial 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 042-2016 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 1 tertial 2016.pdfStyresak 042-2016 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 1 tertial 2016.pdfpdf47222
Styresak 042-2016 Vedlegg - Tilsyn rapportering 1 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 042-2016 Vedlegg - Tilsyn rapportering 1 2016.pdfStyresak 042-2016 Vedlegg - Tilsyn rapportering 1 2016.pdfpdf99481
Styresak 043-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 april kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 043-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 april kvalitet.pdfStyresak 043-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 april kvalitet.pdfpdf2671600
Styresak 043-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 april økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 043-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 april økonomi.pdfStyresak 043-2016 Presentasjon - Virksomhetsrapport 2016 april økonomi.pdfpdf513077
Styresak 043-2016 Saksframlegg - Virksomhetsrapport pr april 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 043-2016 Saksframlegg - Virksomhetsrapport pr april 2016.pdfStyresak 043-2016 Saksframlegg - Virksomhetsrapport pr april 2016.pdfpdf75047
Styresak 043-2016 Vedlegg - Virksomhetsrapport april 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 043-2016 Vedlegg - Virksomhetsrapport april 2016.pdfStyresak 043-2016 Vedlegg - Virksomhetsrapport april 2016.pdfpdf3750022
Styresak 044-2016 Presentasjon - Nybygg psyksik helse - revidert konseptrapport.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 044-2016 Presentasjon - Nybygg psyksik helse - revidert konseptrapport.pdfStyresak 044-2016 Presentasjon - Nybygg psyksik helse - revidert konseptrapport.pdfpdf1315784
Styresak 044-2016 Saksframlegg - Nybygg psykisk helse SSK - Revidert konseptrapport.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 044-2016 Saksframlegg - Nybygg psykisk helse SSK - Revidert konseptrapport.pdfStyresak 044-2016 Saksframlegg - Nybygg psykisk helse SSK - Revidert konseptrapport.pdfpdf192972
Styresak 044-2016 Vedlegg - Møtereferat styringsgruppemøte nybygg 28 4 2016 -elektr.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 044-2016 Vedlegg - Møtereferat styringsgruppemøte nybygg 28 4 2016 -elektr.pdfStyresak 044-2016 Vedlegg - Møtereferat styringsgruppemøte nybygg 28 4 2016 -elektr.pdfpdf472809
Styresak 044-2016 Vedlegg - Konseptrapport Nybygg psykisk helse -elektr.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 044-2016 Vedlegg - Konseptrapport Nybygg psykisk helse -elektr.pdfStyresak 044-2016 Vedlegg - Konseptrapport Nybygg psykisk helse -elektr.pdfpdf3532472
Styresak 044-2016 Vedlegg - Sammendrag konseptrapport Nybygg psykisk helse.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 044-2016 Vedlegg - Sammendrag konseptrapport Nybygg psykisk helse.pdfStyresak 044-2016 Vedlegg - Sammendrag konseptrapport Nybygg psykisk helse.pdfpdf241271
Styresak 044-2016 Vedlegg - Vedtak i styringsgruppen prosjekt Nybygg psykisk helse SSK- elektr.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 044-2016 Vedlegg - Vedtak i styringsgruppen prosjekt Nybygg psykisk helse SSK- elektr.pdfStyresak 044-2016 Vedlegg - Vedtak i styringsgruppen prosjekt Nybygg psykisk helse SSK- elektr.pdfpdf77829
Styresak 045-2016 referat fra brukerutvalget 10 05 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 045-2016 referat fra brukerutvalget 10 05 2016.pdfStyresak 045-2016 referat fra brukerutvalget 10 05 2016.pdfpdf49752
Styresak 047-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 047-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdfStyresak 047-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdfpdf207283
Styresak 048-2016 Saksframelgg - Salg av eiendommen Bispegra 34 og 36.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Styresak 048-2016 Saksframelgg - Salg av eiendommen Bispegra 34 og 36.pdfStyresak 048-2016 Saksframelgg - Salg av eiendommen Bispegra 34 og 36.pdfpdf172350
Vedlegg - Protokoll HAMU 18 mai 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Vedlegg - Protokoll HAMU 18 mai 2016.pdfVedlegg - Protokoll HAMU 18 mai 2016.pdfpdf147254
Vedlegg - Referat dialogmøte 18 05 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Vedlegg - Referat dialogmøte 18 05 2016.pdfVedlegg - Referat dialogmøte 18 05 2016.pdfpdf153460
Vedlegg - fagforbundet vedr lærlinger 18 05 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-05-19/Vedlegg - fagforbundet vedr lærlinger 18 05 2016.pdfVedlegg - fagforbundet vedr lærlinger 18 05 2016.pdfpdf464667

Fant du det du lette etter?