Styremøte i mai 2017

Styremøte, 18.05.2017

 

Når og hvor

Dato
18.05.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Egsveien 100, bygg 9
Sørlandet sykehus Kristiansand, Undervisningssenteret
 

- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 18 mai 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 18 mai 2017.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 18 mai 2017.pdf
0 Innkalling og saksliste 18 mai 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/0 Innkalling og saksliste 18 mai 2017.pdf0 Innkalling og saksliste 18 mai 2017.pdf
037-2017 Sak - Protokoll styremøte 24 03 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/037-2017 Sak - Protokoll styremøte 24 03 2017.pdf037-2017 Sak - Protokoll styremøte 24 03 2017.pdf
037-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 24.03.2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/037-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 24.03.2017.pdf037-2017 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 24.03.2017.pdf
038-2017 Pres - Overgrepsmottaket i Agder.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/038-2017 Pres - Overgrepsmottaket i Agder.pdf038-2017 Pres - Overgrepsmottaket i Agder.pdf
040-2017 Sak - protokoll foretaksmøtet 03 05 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/040-2017 Sak - protokoll foretaksmøtet 03 05 2017.pdf040-2017 Sak - protokoll foretaksmøtet 03 05 2017.pdf
040-2017 Vedl - Protokoll SSHF 03 05 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/040-2017 Vedl - Protokoll SSHF 03 05 2017.pdf040-2017 Vedl - Protokoll SSHF 03 05 2017.pdf
041-2017 Pres - Konsernrevisjon helsehjelp.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/041-2017 Pres - Konsernrevisjon helsehjelp.pdf041-2017 Pres - Konsernrevisjon helsehjelp.pdf
041-2017 Sak - Konsernrevisjonen rapport 2-2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/041-2017 Sak - Konsernrevisjonen rapport 2-2017.pdf041-2017 Sak - Konsernrevisjonen rapport 2-2017.pdf
041-2017 Vedl - Revisjonsrapport 2-2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/041-2017 Vedl - Revisjonsrapport 2-2017.pdf041-2017 Vedl - Revisjonsrapport 2-2017.pdf
042-2017 Pres - Fylkeslegen.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/042-2017 Pres - Fylkeslegen.pdf042-2017 Pres - Fylkeslegen.pdf
043-2017 Pres - Virksomhet Klinikk somatikk Arendal.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/043-2017 Pres - Virksomhet Klinikk somatikk Arendal.pdf043-2017 Pres - Virksomhet Klinikk somatikk Arendal.pdf
043-2017 Pres - Virksomhet Klinikk somatikk Kristiansand.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/043-2017 Pres - Virksomhet Klinikk somatikk Kristiansand.pdf043-2017 Pres - Virksomhet Klinikk somatikk Kristiansand.pdf
043-2017 Pres - Virksomhetsrapport april 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/043-2017 Pres - Virksomhetsrapport april 2017.pdf043-2017 Pres - Virksomhetsrapport april 2017.pdf
043-2017 Sak - Virksomhetsrapport mars og april 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/043-2017 Sak - Virksomhetsrapport mars og april 2017.pdf043-2017 Sak - Virksomhetsrapport mars og april 2017.pdf
043-2017 Vedl - Virksomhetsrapport april 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/043-2017 Vedl - Virksomhetsrapport april 2017.pdf043-2017 Vedl - Virksomhetsrapport april 2017.pdf
043-2017 Vedl - Virksomhetsrapport mars 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/043-2017 Vedl - Virksomhetsrapport mars 2017.pdf043-2017 Vedl - Virksomhetsrapport mars 2017.pdf
044-2017 Sak - Risikovurdering 1 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/044-2017 Sak - Risikovurdering 1 tertial 2017.pdf044-2017 Sak - Risikovurdering 1 tertial 2017.pdf
044-2017 Vedl - Risikomatrise 1 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/044-2017 Vedl - Risikomatrise 1 tertial 2017.pdf044-2017 Vedl - Risikomatrise 1 tertial 2017.pdf
044-2017 Vedl - Tiltaksliste risiko 1 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/044-2017 Vedl - Tiltaksliste risiko 1 tertial 2017.pdf044-2017 Vedl - Tiltaksliste risiko 1 tertial 2017.pdf
045-2017 Sak - Tilsyn avvik 1 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/045-2017 Sak - Tilsyn avvik 1 tertial 2017.pdf045-2017 Sak - Tilsyn avvik 1 tertial 2017.pdf
045-2017 Vedl - Tilsyn og avvik 1 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/045-2017 Vedl - Tilsyn og avvik 1 2017.pdf045-2017 Vedl - Tilsyn og avvik 1 2017.pdf
046-2017 Sak - Konsernrevisjonens rapporter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/046-2017 Sak - Konsernrevisjonens rapporter.pdf046-2017 Sak - Konsernrevisjonens rapporter.pdf
046-2017 Vedl - Tiltak oppfølging og org.modell.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/046-2017 Vedl - Tiltak oppfølging og org.modell.pdf046-2017 Vedl - Tiltak oppfølging og org.modell.pdf
046-2017 Vedl - Tiltak ressursstyring.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/046-2017 Vedl - Tiltak ressursstyring.pdf046-2017 Vedl - Tiltak ressursstyring.pdf
046-2017 Vedl - Tiltak utskriving pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/046-2017 Vedl - Tiltak utskriving pasienter.pdf046-2017 Vedl - Tiltak utskriving pasienter.pdf
046-2017 Vedl - Tiltak virksomhetsstyring.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/046-2017 Vedl - Tiltak virksomhetsstyring.pdf046-2017 Vedl - Tiltak virksomhetsstyring.pdf
047-2017 Pres - ØLP 2018-2021.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/047-2017 Pres - ØLP 2018-2021.pdf047-2017 Pres - ØLP 2018-2021.pdf
047-2017 Sak - ØLP 2018-2021.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/047-2017 Sak - ØLP 2018-2021.pdf047-2017 Sak - ØLP 2018-2021.pdf
047-2017 Vedl - ØLP 2018 vedlegg.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/047-2017 Vedl - ØLP 2018 vedlegg.pdf047-2017 Vedl - ØLP 2018 vedlegg.pdf
050-2017 Sak - Årsplan 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/050-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf050-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf
Vedlegg - 2017 03 27 Ungdomsrådet referat.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/Vedlegg - 2017 03 27 Ungdomsrådet referat.pdfVedlegg - 2017 03 27 Ungdomsrådet referat.pdf
Vedlegg - 2017 05 09 Brukerutvalget referat.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/Vedlegg - 2017 05 09 Brukerutvalget referat.pdfVedlegg - 2017 05 09 Brukerutvalget referat.pdf
Vedlegg - 2017 05 15 Referat dialogmøte.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/Vedlegg - 2017 05 15 Referat dialogmøte.pdfVedlegg - 2017 05 15 Referat dialogmøte.pdf
Vedlegg - 2017 05 16 Protokoll HAMU.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-05/Vedlegg - 2017 05 16 Protokoll HAMU.pdfVedlegg - 2017 05 16 Protokoll HAMU.pdf

Fant du det du lette etter?