Styremøte i mars 2015

Styremøte, 26.03.2015

 

Når og hvor

Dato
26.03.2015 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Sørlandet sykehus Arendal
Administrasjonens møterom 3E
 

Innkalling og saksliste 26 mars.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-03-26/Innkalling og saksliste 26 mars.pdfInnkalling og saksliste 26 mars.pdf
Styresak 027-2015 Protokoll fra styremøte 26 februar 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-03-26/Styresak 027-2015 Protokoll fra styremøte 26 februar 2015.pdfStyresak 027-2015 Protokoll fra styremøte 26 februar 2015.pdf
Styresak 028 Presentasjon - Gyntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-03-26/Styresak 028 Presentasjon - Gyntilbud.pdfStyresak 028 Presentasjon - Gyntilbud.pdf
Styresak 030-2015 Saksframlegg - HMS-rapport 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-03-26/Styresak 030-2015 Saksframlegg - HMS-rapport 2014.pdfStyresak 030-2015 Saksframlegg - HMS-rapport 2014.pdf
Styresak 030-2015 Vedlegg - HMS rapport 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-03-26/Styresak 030-2015 Vedlegg - HMS rapport 2014.pdfStyresak 030-2015 Vedlegg - HMS rapport 2014.pdf
Styresak 031-2015 Saksframlegg - Årsregnskap 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-03-26/Styresak 031-2015 Saksframlegg - Årsregnskap 2014.pdfStyresak 031-2015 Saksframlegg - Årsregnskap 2014.pdf
Styresak 031-2015 Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-03-26/Styresak 031-2015 Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport 2014.pdfStyresak 031-2015 Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport 2014.pdf
Styresak 031-2015 Vedlegg 2 - Årsberetning 2014 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-03-26/Styresak 031-2015 Vedlegg 2 - Årsberetning 2014 SSHF.pdfStyresak 031-2015 Vedlegg 2 - Årsberetning 2014 SSHF.pdf
Styresak 031-2015 Vedlegg 3 - Årsoppgjør 2014.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-03-26/Styresak 031-2015 Vedlegg 3 - Årsoppgjør 2014.pdfStyresak 031-2015 Vedlegg 3 - Årsoppgjør 2014.pdf
Styresak 032-2014 Saksframlegg - Virksomhetsrapport februar 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-03-26/Styresak 032-2014 Saksframlegg - Virksomhetsrapport februar 2015.pdfStyresak 032-2014 Saksframlegg - Virksomhetsrapport februar 2015.pdf
Styresak 032-2015 Presentasjon - Virksomhetsrapport februar 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-03-26/Styresak 032-2015 Presentasjon - Virksomhetsrapport februar 2015.pdfStyresak 032-2015 Presentasjon - Virksomhetsrapport februar 2015.pdf
Styresak 032-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport februar 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-03-26/Styresak 032-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport februar 2015.pdfStyresak 032-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport februar 2015.pdf
Styresak 033-2015 Presentasjon - ØLP.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-03-26/Styresak 033-2015 Presentasjon - ØLP.pdfStyresak 033-2015 Presentasjon - ØLP.pdf
Styresak 036-2015 Årsplan 2015 - status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-03-26/Styresak 036-2015 Årsplan 2015 - status.pdfStyresak 036-2015 Årsplan 2015 - status.pdf