Styremøte i mars 2017

Styremøte, 24.03.2017

 

Når og hvor

Dato
24.03.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Egsveien 100, bygg 8
Sørlandet sykehus Kristiansand
 

- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 24 mars 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 24 mars 2017.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 24 mars 2017.pdf
0 Innkalling og saksliste 24 mars 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/0 Innkalling og saksliste 24 mars 2017.pdf0 Innkalling og saksliste 24 mars 2017.pdf
025-2017 Sak - Protokoll styremøte 23 02 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/025-2017 Sak - Protokoll styremøte 23 02 2017.pdf025-2017 Sak - Protokoll styremøte 23 02 2017.pdf
025-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 23 02 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/025-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 23 02 2017.pdf025-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 23 02 2017.pdf
026-2017 Pres - Barn som pårørende SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/026-2017 Pres - Barn som pårørende SSHF.pdf026-2017 Pres - Barn som pårørende SSHF.pdf
028-2017 Pres - POBO SSHF styremøte 24.03.17.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/028-2017 Pres - POBO SSHF styremøte 24.03.17.pdf028-2017 Pres - POBO SSHF styremøte 24.03.17.pdf
028-2017 Vedl - Årsmelding POBO Agder 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/028-2017 Vedl - Årsmelding POBO Agder 2016.pdf028-2017 Vedl - Årsmelding POBO Agder 2016.pdf
029-2017 Pres - Årsregnskap 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/029-2017 Pres - Årsregnskap 2016.pdf029-2017 Pres - Årsregnskap 2016.pdf
029-2017 Sak - Årsregnskap 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/029-2017 Sak - Årsregnskap 2017.pdf029-2017 Sak - Årsregnskap 2017.pdf
029-2017 Vedl - Note 0 årsregnskap 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/029-2017 Vedl - Note 0 årsregnskap 2016.pdf029-2017 Vedl - Note 0 årsregnskap 2016.pdf
029-2017 Vedl - Virksomhetsrapport 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/029-2017 Vedl - Virksomhetsrapport 2016.pdf029-2017 Vedl - Virksomhetsrapport 2016.pdf
029-2017 Vedl - Årsberetning 2016 SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/029-2017 Vedl - Årsberetning 2016 SSHF.pdf029-2017 Vedl - Årsberetning 2016 SSHF.pdf
029-2017 Vedl - Årsoppgjør 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/029-2017 Vedl - Årsoppgjør 2016.pdf029-2017 Vedl - Årsoppgjør 2016.pdf
029-2017 Vedl - Årsoppgjør 2016 KORR.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/029-2017 Vedl - Årsoppgjør 2016 KORR.pdf029-2017 Vedl - Årsoppgjør 2016 KORR.pdf
030 -2017 Sak - HMS-rapport 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/030 -2017 Sak - HMS-rapport 2016.pdf030 -2017 Sak - HMS-rapport 2016.pdf
030-2017 Vedl - HMS rapport 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/030-2017 Vedl - HMS rapport 2016.pdf030-2017 Vedl - HMS rapport 2016.pdf
031-2017 Pres - Virksomhetsrapport februar 2017 kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/031-2017 Pres - Virksomhetsrapport februar 2017 kvalitet.pdf031-2017 Pres - Virksomhetsrapport februar 2017 kvalitet.pdf
031-2017 Pres - Virksomhetsrapport februar 2017 økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/031-2017 Pres - Virksomhetsrapport februar 2017 økonomi.pdf031-2017 Pres - Virksomhetsrapport februar 2017 økonomi.pdf
031-2017 Pres - Virksomhetsrapport Somatikk ARE.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/031-2017 Pres - Virksomhetsrapport Somatikk ARE.pdf031-2017 Pres - Virksomhetsrapport Somatikk ARE.pdf
031-2017 Pres - Virksomhetsrapport Somatikk KRS.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/031-2017 Pres - Virksomhetsrapport Somatikk KRS.pdf031-2017 Pres - Virksomhetsrapport Somatikk KRS.pdf
031-2017 Pres- Virksomhetsrapport KPH.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/031-2017 Pres- Virksomhetsrapport KPH.pdf031-2017 Pres- Virksomhetsrapport KPH.pdf
031-2017 Sak - Virksomhetsrapport februar 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/031-2017 Sak - Virksomhetsrapport februar 2017.pdf031-2017 Sak - Virksomhetsrapport februar 2017.pdf
031-2017 Vedl -Virksomhetsrapport februar 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/031-2017 Vedl -Virksomhetsrapport februar 2017.pdf031-2017 Vedl -Virksomhetsrapport februar 2017.pdf
032-2017 Pres - ØLP 2018 til 2021.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/032-2017 Pres - ØLP 2018 til 2021.pdf032-2017 Pres - ØLP 2018 til 2021.pdf
033-2017 Pres - Utviklingsplan 2035.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/033-2017 Pres - Utviklingsplan 2035.pdf033-2017 Pres - Utviklingsplan 2035.pdf
033-2017 Sak -Status for arbeid med utviklingsplan 2035.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/033-2017 Sak -Status for arbeid med utviklingsplan 2035.pdf033-2017 Sak -Status for arbeid med utviklingsplan 2035.pdf
033-2017 Vedl - Langsiktig mål og hovedmål SSHF 2035.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/033-2017 Vedl - Langsiktig mål og hovedmål SSHF 2035.pdf033-2017 Vedl - Langsiktig mål og hovedmål SSHF 2035.pdf
033-2017 Vedl - Vedtak sak 029-2017 styret HSØ RHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/033-2017 Vedl - Vedtak sak 029-2017 styret HSØ RHF.pdf033-2017 Vedl - Vedtak sak 029-2017 styret HSØ RHF.pdf
033-2017 Vedl - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/033-2017 Vedl - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner 2016.pdf033-2017 Vedl - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner 2016.pdf
034-2017 Vedl - Protokol BU 21 03 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/034-2017 Vedl - Protokol BU 21 03 2017.pdf034-2017 Vedl - Protokol BU 21 03 2017.pdf
036-2017 Sak - Årsplan 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/036-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf036-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf
Vedlegg - Dialogmøte referat 08 03 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/Vedlegg - Dialogmøte referat 08 03 2017.pdfVedlegg - Dialogmøte referat 08 03 2017.pdf
Vedlegg - Dialogmøte referat 23 03 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/Vedlegg - Dialogmøte referat 23 03 2017.pdfVedlegg - Dialogmøte referat 23 03 2017.pdf
Vedlegg - Protokoll HAMU 23 03 2107.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/Vedlegg - Protokoll HAMU 23 03 2107.pdfVedlegg - Protokoll HAMU 23 03 2107.pdf
Vedlegg - Valgprotokoll.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-03/Vedlegg - Valgprotokoll.pdfVedlegg - Valgprotokoll.pdf

Fant du det du lette etter?