Styremøte i november 2015

Styremøte, 19.11.2015

 

Når og hvor

Dato
19.11.2015 
Klokkeslett
09:00-17:00
Sted
Sørlandet sykehus Lillesand, PTSS Fyresmoen
 

Innkalling og saksliste 19 november KORR 18 11.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Innkalling og saksliste 19 november KORR 18 11.pdfInnkalling og saksliste 19 november KORR 18 11.pdf
Innkalling og saksliste 19 november KORR.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Innkalling og saksliste 19 november KORR.pdfInnkalling og saksliste 19 november KORR.pdf
Innkalling og saksliste 19 november.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Innkalling og saksliste 19 november.pdfInnkalling og saksliste 19 november.pdf
Styresak 084-2015 Presentasjon - Samdata Sørlandet 19.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 084-2015 Presentasjon - Samdata Sørlandet 19.pdfStyresak 084-2015 Presentasjon - Samdata Sørlandet 19.pdf
Styresak 086-2015 Protokoll fra styremøte 15 oktober 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 086-2015 Protokoll fra styremøte 15 oktober 2015.pdfStyresak 086-2015 Protokoll fra styremøte 15 oktober 2015.pdf
Styresak 088-2015 Orientering fra adm direktør.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 088-2015 Orientering fra adm direktør.pdfStyresak 088-2015 Orientering fra adm direktør.pdf
Styresak 088-2015 Presentasjon - Overgrepsmottak SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 088-2015 Presentasjon - Overgrepsmottak SSHF.pdfStyresak 088-2015 Presentasjon - Overgrepsmottak SSHF.pdf
Styresak 089-2015 Presentasjon -19 Endring av org.modell SSHF - status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 089-2015 Presentasjon -19 Endring av org.modell SSHF - status.pdfStyresak 089-2015 Presentasjon -19 Endring av org.modell SSHF - status.pdf
Styresak 089-2015 Saksframlegg - Endring av klinikkstruktur ved SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 089-2015 Saksframlegg - Endring av klinikkstruktur ved SSHF.pdfStyresak 089-2015 Saksframlegg - Endring av klinikkstruktur ved SSHF.pdf
Styresak 089-2015 Vedlegg - Fremdriftsplan org prosjektet.xlsxhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 089-2015 Vedlegg - Fremdriftsplan org prosjektet.xlsxStyresak 089-2015 Vedlegg - Fremdriftsplan org prosjektet.xlsx
Styresak 089-2015 Vedlegg - Ivaretakelse av LIS-leger i ny modell.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 089-2015 Vedlegg - Ivaretakelse av LIS-leger i ny modell.pdfStyresak 089-2015 Vedlegg - Ivaretakelse av LIS-leger i ny modell.pdf
Styresak 089-2015 Vedlegg - Mandat.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 089-2015 Vedlegg - Mandat.pdfStyresak 089-2015 Vedlegg - Mandat.pdf
Styresak 090- Saksframlegg Organisering av nevrologisk avdeling i ny klinikkstruktur.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 090- Saksframlegg Organisering av nevrologisk avdeling i ny klinikkstruktur.pdfStyresak 090- Saksframlegg Organisering av nevrologisk avdeling i ny klinikkstruktur.pdf
Styresak 090-2015 KORRIGERT Saksframlegg - organisering av nevrologisk avdeling i ny klinikkstruktur.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 090-2015 KORRIGERT Saksframlegg - organisering av nevrologisk avdeling i ny klinikkstruktur.pdfStyresak 090-2015 KORRIGERT Saksframlegg - organisering av nevrologisk avdeling i ny klinikkstruktur.pdf
Styresak 090-2015 Presentasjon - Organisering nevrologi i ny klinikkstruktur.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 090-2015 Presentasjon - Organisering nevrologi i ny klinikkstruktur.pdfStyresak 090-2015 Presentasjon - Organisering nevrologi i ny klinikkstruktur.pdf
Styresak 091-2015 Presentasjon - Økonomi og bemanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 091-2015 Presentasjon - Økonomi og bemanning.pdfStyresak 091-2015 Presentasjon - Økonomi og bemanning.pdf
Styresak 091-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapportene september og oktober 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 091-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapportene september og oktober 2015.pdfStyresak 091-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapportene september og oktober 2015.pdf
Styresak 091-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport oktober 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 091-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport oktober 2015.pdfStyresak 091-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport oktober 2015.pdf
Styresak 091-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport september 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 091-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport september 2015.pdfStyresak 091-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport september 2015.pdf
Styresak 092-2015 Presentasjon - Budsjett 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 092-2015 Presentasjon - Budsjett 2016.pdfStyresak 092-2015 Presentasjon - Budsjett 2016.pdf
Styresak 093-2015 Saksframelgg - Nybygg psykisk helse SSK - revidert program.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 093-2015 Saksframelgg - Nybygg psykisk helse SSK - revidert program.pdfStyresak 093-2015 Saksframelgg - Nybygg psykisk helse SSK - revidert program.pdf
Styresak 093-2015 vedlegg 2 Revidert romliste Nybygg psykisk helse SSK, sykehusbygg HF, 11.11.2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 093-2015 vedlegg 2 Revidert romliste Nybygg psykisk helse SSK, sykehusbygg HF, 11.11.2015.pdfStyresak 093-2015 vedlegg 2 Revidert romliste Nybygg psykisk helse SSK, sykehusbygg HF, 11.11.2015.pdf
Styresak 094-2015 Saksframlegg - Salg av personalboliger.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 094-2015 Saksframlegg - Salg av personalboliger.pdfStyresak 094-2015 Saksframlegg - Salg av personalboliger.pdf
Styresak 095-2015 Saksframlegg - Overtagelse av ambulansestasjoner.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 095-2015 Saksframlegg - Overtagelse av ambulansestasjoner.pdfStyresak 095-2015 Saksframlegg - Overtagelse av ambulansestasjoner.pdf
Styresak 096-2015 Referat fra Brukerutvalget 17 11 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 096-2015 Referat fra Brukerutvalget 17 11 2015.pdfStyresak 096-2015 Referat fra Brukerutvalget 17 11 2015.pdf
Styresak 098-2015 Årsplan 2015 - status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 098-2015 Årsplan 2015 - status.pdfStyresak 098-2015 Årsplan 2015 - status.pdf
Styresak 099-2015 Presentasjon - Ny inntektsmodell.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 099-2015 Presentasjon - Ny inntektsmodell.pdfStyresak 099-2015 Presentasjon - Ny inntektsmodell.pdf
Styresak 099-2015 Saksframlegg - Ny Inntektsmodell SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Styresak 099-2015 Saksframlegg - Ny Inntektsmodell SSHF.pdfStyresak 099-2015 Saksframlegg - Ny Inntektsmodell SSHF.pdf
Vedlegg - NSF bekymring for kompetansesammensetning Intensiv SSK 18 11 15.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Vedlegg - NSF bekymring for kompetansesammensetning Intensiv SSK 18 11 15.pdfVedlegg - NSF bekymring for kompetansesammensetning Intensiv SSK 18 11 15.pdf
Vedlegg - Referat fra møte i Ungdomsrådet 19.10.15.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Vedlegg - Referat fra møte i Ungdomsrådet 19.10.15.pdfVedlegg - Referat fra møte i Ungdomsrådet 19.10.15.pdf
Vedlegg - Svar til tillitsvalgte SSA 17 nov 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Vedlegg - Svar til tillitsvalgte SSA 17 nov 2015.pdfVedlegg - Svar til tillitsvalgte SSA 17 nov 2015.pdf
Vedlegg - TV SSA vedr Brudd HTA 31 - 18 nov 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Vedlegg - TV SSA vedr Brudd HTA 31 - 18 nov 2015.pdfVedlegg - TV SSA vedr Brudd HTA 31 - 18 nov 2015.pdf
Vedlegg - TV SSA vedr Brudd på hovedavtalenh 16 nov 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Vedlegg - TV SSA vedr Brudd på hovedavtalenh 16 nov 2015.pdfVedlegg - TV SSA vedr Brudd på hovedavtalenh 16 nov 2015.pdf
Vedlegg - protokoll fra HAMU 18 11 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Vedlegg - protokoll fra HAMU 18 11 2015.pdfVedlegg - protokoll fra HAMU 18 11 2015.pdf
Vedlegg - referat dialog 15 - 12 - referat 28 10.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Vedlegg - referat dialog 15 - 12 - referat 28 10.pdfVedlegg - referat dialog 15 - 12 - referat 28 10.pdf
Vedlegg 151107-Nevrologisk seksjon SSHF Arendal.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/Vedlegg 151107-Nevrologisk seksjon SSHF Arendal.pdfVedlegg 151107-Nevrologisk seksjon SSHF Arendal.pdf
styresak 093-2015 vedlegg 1 Rapport Bearbeiding konsept nybygg psykisk helse SSK, Sykehusbygg HF 11.11.2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-11-19/styresak 093-2015 vedlegg 1 Rapport Bearbeiding konsept nybygg psykisk helse SSK, Sykehusbygg HF 11.11.2015.pdfstyresak 093-2015 vedlegg 1 Rapport Bearbeiding konsept nybygg psykisk helse SSK, Sykehusbygg HF 11.11.2015.pdf

Fant du det du lette etter?