Styremøte i november 2016

Styremøte, 18.11.2016

 

Når og hvor

Dato
18.11.2016 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Flekkefjord
Auditoriet
 

- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 18.11.2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 18.11.2016.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 18.11.2016.pdfpdf128508
0 Innkalling og saksliste 18 november 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/0 Innkalling og saksliste 18 november 2016.pdf0 Innkalling og saksliste 18 november 2016.pdfpdf131516
083-2016 Sak - Protokoll fra styremøte 13 10 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/083-2016 Sak - Protokoll fra styremøte 13 10 2016.pdf083-2016 Sak - Protokoll fra styremøte 13 10 2016.pdfpdf91653
083-2016 Vedl - Protokoll styremøte 13 10 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/083-2016 Vedl - Protokoll styremøte 13 10 2016.pdf083-2016 Vedl - Protokoll styremøte 13 10 2016.pdfpdf155781
085-2016 Pres - Somatikk Arendal.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/085-2016 Pres - Somatikk Arendal.pdf085-2016 Pres - Somatikk Arendal.pdfpdf2630493
085-2016 Pres - Somatikk Flekkefjord.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/085-2016 Pres - Somatikk Flekkefjord.pdf085-2016 Pres - Somatikk Flekkefjord.pdfpdf2482007
085-2016 Pres - Somatikk Kristiansand.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/085-2016 Pres - Somatikk Kristiansand.pdf085-2016 Pres - Somatikk Kristiansand.pdfpdf214043
085-2016 Pres - Virksomhetsrapport økonomi-HR.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/085-2016 Pres - Virksomhetsrapport økonomi-HR.pdf085-2016 Pres - Virksomhetsrapport økonomi-HR.pdfpdf1459948
085-2016 Pres - Virksomhetsrapport kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/085-2016 Pres - Virksomhetsrapport kvalitet.pdf085-2016 Pres - Virksomhetsrapport kvalitet.pdfpdf6812658
085-2016 Sak - Virksomhetsrapport oktober 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/085-2016 Sak - Virksomhetsrapport oktober 2016.pdf085-2016 Sak - Virksomhetsrapport oktober 2016.pdfpdf74313
085-2016 Vedl - Virksomhetsrapport oktober 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/085-2016 Vedl - Virksomhetsrapport oktober 2016.pdf085-2016 Vedl - Virksomhetsrapport oktober 2016.pdfpdf3104969
086-2016 Pres - Budsjett 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/086-2016 Pres - Budsjett 2017.pdf086-2016 Pres - Budsjett 2017.pdfpdf449589
087-2016 Pres - Konsernrevisjonen.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/087-2016 Pres - Konsernrevisjonen.pdf087-2016 Pres - Konsernrevisjonen.pdfpdf379147
087-2016 Sak - Konsernrevisjonens rapporter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/087-2016 Sak - Konsernrevisjonens rapporter.pdf087-2016 Sak - Konsernrevisjonens rapporter.pdfpdf232084
087-2016 Vedl - Oppfølging-omorg tiltaksliste.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/087-2016 Vedl - Oppfølging-omorg tiltaksliste.pdf087-2016 Vedl - Oppfølging-omorg tiltaksliste.pdfpdf150071
087-2016 Vedl - Ressursstyring status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/087-2016 Vedl - Ressursstyring status.pdf087-2016 Vedl - Ressursstyring status.pdfpdf135038
087-2016 Vedl - Utskriving status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/087-2016 Vedl - Utskriving status.pdf087-2016 Vedl - Utskriving status.pdfpdf91583
087-2016 Vedl - Virksomhetsstyring status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/087-2016 Vedl - Virksomhetsstyring status.pdf087-2016 Vedl - Virksomhetsstyring status.pdfpdf134203
088-2016 Vedl - Brukerutvalget 15 11 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/088-2016 Vedl - Brukerutvalget 15 11 2016.pdf088-2016 Vedl - Brukerutvalget 15 11 2016.pdfpdf48893
090-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/090-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdf090-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdfpdf212803
Vedlegg - HAMU protokoll 16 11 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/Vedlegg - HAMU protokoll 16 11 2016.pdfVedlegg - HAMU protokoll 16 11 2016.pdfpdf119580
Vedlegg 2016-10-08 Vedr Revma fra NRF Agder.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/Vedlegg 2016-10-08 Vedr Revma fra NRF Agder.pdfVedlegg 2016-10-08 Vedr Revma fra NRF Agder.pdfpdf618220
Vedlegg 2016-10-24 Kopi fra Med vedr Revmavakt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/Vedlegg 2016-10-24 Kopi fra Med vedr Revmavakt.pdfVedlegg 2016-10-24 Kopi fra Med vedr Revmavakt.pdfpdf40122
Vedlegg 2016-10-31 Svar til revmatikerforbundet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/Vedlegg 2016-10-31 Svar til revmatikerforbundet.pdfVedlegg 2016-10-31 Svar til revmatikerforbundet.pdfpdf765053
Vedlegg 2016-11-07 Kopi brev fra LIS Med.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/Vedlegg 2016-11-07 Kopi brev fra LIS Med.pdfVedlegg 2016-11-07 Kopi brev fra LIS Med.pdfpdf42265
Vedlegg 2016-11-10 Svar overlegene med avd.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/Vedlegg 2016-11-10 Svar overlegene med avd.pdfVedlegg 2016-11-10 Svar overlegene med avd.pdfpdf103955
Vedlegg 2016-11-16 Referat dialogmøte.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/Vedlegg 2016-11-16 Referat dialogmøte.pdfVedlegg 2016-11-16 Referat dialogmøte.pdfpdf171024
Vedlegg 2016-16-14 Kopi svar LIS Med.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-11-18/Vedlegg 2016-16-14 Kopi svar LIS Med.pdfVedlegg 2016-16-14 Kopi svar LIS Med.pdfpdf105459

Fant du det du lette etter?