Styremøte i november 2017

Styremøte, 16.11.2017

 

Når og hvor

Dato
16.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
Undervisningssenteret
 

- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 16 november 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 16 november 2017.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 16 november 2017.pdf
0 Innkalling og saksliste 16 november 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/0 Innkalling og saksliste 16 november 2017.pdf0 Innkalling og saksliste 16 november 2017.pdf
085-2017 Sak - Protokoller styremøte 19 10 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/085-2017 Sak - Protokoller styremøte 19 10 2017.pdf085-2017 Sak - Protokoller styremøte 19 10 2017.pdf
085-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 19.10.2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/085-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 19.10.2017.pdf085-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 19.10.2017.pdf
088-2017 Pres - Utviklingsplan 2035 strategiplan 2018-2020.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/088-2017 Pres - Utviklingsplan 2035 strategiplan 2018-2020.pdf088-2017 Pres - Utviklingsplan 2035 strategiplan 2018-2020.pdf
088-2017 Sak- Utviklingsplan 2035 revidert høringsdokument.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/088-2017 Sak- Utviklingsplan 2035 revidert høringsdokument.pdf088-2017 Sak- Utviklingsplan 2035 revidert høringsdokument.pdf
088-2017 Vedl - Høringsbrev Utviklingsplan 2035.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/088-2017 Vedl - Høringsbrev Utviklingsplan 2035.pdf088-2017 Vedl - Høringsbrev Utviklingsplan 2035.pdf
088-2017 Vedl - Utkast høringsdok UP2035 og strategi2018-2020.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/088-2017 Vedl - Utkast høringsdok UP2035 og strategi2018-2020.pdf088-2017 Vedl - Utkast høringsdok UP2035 og strategi2018-2020.pdf
089-2017 Pres - Styret budsjettforutsetninger 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/089-2017 Pres - Styret budsjettforutsetninger 2018.pdf089-2017 Pres - Styret budsjettforutsetninger 2018.pdf
090-2017 Pres - Samdata 2016 presentasjon.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/090-2017 Pres - Samdata 2016 presentasjon.pdf090-2017 Pres - Samdata 2016 presentasjon.pdf
091-2017 Pres - Virksomhetsrapport oktober 2017 kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/091-2017 Pres - Virksomhetsrapport oktober 2017 kvalitet.pdf091-2017 Pres - Virksomhetsrapport oktober 2017 kvalitet.pdf
091-2017 Pres - Virksomhetsrapport oktober 2017 økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/091-2017 Pres - Virksomhetsrapport oktober 2017 økonomi.pdf091-2017 Pres - Virksomhetsrapport oktober 2017 økonomi.pdf
091-2017 Sak - Virksomhetsrapport oktober 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/091-2017 Sak - Virksomhetsrapport oktober 2017.pdf091-2017 Sak - Virksomhetsrapport oktober 2017.pdf
091.2017 Vedl - Virksomhetsrapport oktober 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/091.2017 Vedl - Virksomhetsrapport oktober 2017.pdf091.2017 Vedl - Virksomhetsrapport oktober 2017.pdf
092-2017 Vedl - Protokoll Brukerutvalger 14 11 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/092-2017 Vedl - Protokoll Brukerutvalger 14 11 2017.pdf092-2017 Vedl - Protokoll Brukerutvalger 14 11 2017.pdf
093-2017 Sak - Årsplan 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/093-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf093-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf
Vedlegg - 2017-11-15 Protokoll HAMU.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/Vedlegg - 2017-11-15 Protokoll HAMU.pdfVedlegg - 2017-11-15 Protokoll HAMU.pdf
Vedlegg - 2017-11-15 Referat dialogmøte FTV og KTV.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-11/Vedlegg - 2017-11-15 Referat dialogmøte FTV og KTV.pdfVedlegg - 2017-11-15 Referat dialogmøte FTV og KTV.pdf

Fant du det du lette etter?