Styremøte i november 2018

Styremøte, 08.11.2018

 

Når og hvor

Dato
08.11.2018 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Arendal
Administrasjonens møterom 3E
 

064-2018 Sak - Protokoll styremøte 13 09 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/064-2018 Sak - Protokoll styremøte 13 09 2018.pdf064-2018 Sak - Protokoll styremøte 13 09 2018.pdfpdf230466
064-2018 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 13 09 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/064-2018 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 13 09 2018.pdf064-2018 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 13 09 2018.pdfpdf124776
065-2018 Pres - Policy for Likestilling og mangfold.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/065-2018 Pres - Policy for Likestilling og mangfold.pdf065-2018 Pres - Policy for Likestilling og mangfold.pdfpdf1558437
065-2018 Sak - Likestilt arbeidsliv.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/065-2018 Sak - Likestilt arbeidsliv.pdf065-2018 Sak - Likestilt arbeidsliv.pdfpdf155598
066-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/066-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdf066-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdfpdf300732
067-2018 Pres - Virksomhetsrapport september 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/067-2018 Pres - Virksomhetsrapport september 2018.pdf067-2018 Pres - Virksomhetsrapport september 2018.pdfpdf2273536
067-2018 Sak - Virksomhetsrapport september 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/067-2018 Sak - Virksomhetsrapport september 2018.pdf067-2018 Sak - Virksomhetsrapport september 2018.pdfpdf152485
067-2018 Vedl - Virksomhetsrapport september 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/067-2018 Vedl - Virksomhetsrapport september 2018.pdf067-2018 Vedl - Virksomhetsrapport september 2018.pdfpdf3755352
068-2018 Pres - Oppfølging av Voldsrisiko konsernrevisjon 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/068-2018 Pres - Oppfølging av Voldsrisiko konsernrevisjon 2018.pdf068-2018 Pres - Oppfølging av Voldsrisiko konsernrevisjon 2018.pdfpdf576008
068-2018 Sak - Vold og trusler mot helsepersonell.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/068-2018 Sak - Vold og trusler mot helsepersonell.pdf068-2018 Sak - Vold og trusler mot helsepersonell.pdfpdf383743
068-2018 Vedl1 - Rapport 5-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/068-2018 Vedl1 - Rapport 5-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdf068-2018 Vedl1 - Rapport 5-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfpdf679325
068-2018 Vedl2 - Handlingsplan KPH - Voldsrisiko oppfølging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/068-2018 Vedl2 - Handlingsplan KPH - Voldsrisiko oppfølging.pdf068-2018 Vedl2 - Handlingsplan KPH - Voldsrisiko oppfølging.pdfpdf241893
069-2018 Pres - Tilsynsmyndighetenes blikk på SSHF.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/069-2018 Pres - Tilsynsmyndighetenes blikk på SSHF.pdf069-2018 Pres - Tilsynsmyndighetenes blikk på SSHF.pdfpdf641339
070-2018 Pres - Samdata 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/070-2018 Pres - Samdata 2017.pdf070-2018 Pres - Samdata 2017.pdfpdf8823588
070-2018 Sak - Samdata 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/070-2018 Sak - Samdata 2017.pdf070-2018 Sak - Samdata 2017.pdfpdf368846
071-2018 Pres - Inntektsrammer 2019.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/071-2018 Pres - Inntektsrammer 2019.pdf071-2018 Pres - Inntektsrammer 2019.pdfpdf750325
071-2018 Sak - budsjettforutsetninger 2019.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/071-2018 Sak - budsjettforutsetninger 2019.pdf071-2018 Sak - budsjettforutsetninger 2019.pdfpdf377136
072-2018 Pres - Kartleggingsrapport universitetssykehus i Agder.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/072-2018 Pres - Kartleggingsrapport universitetssykehus i Agder.pdf072-2018 Pres - Kartleggingsrapport universitetssykehus i Agder.pdfpdf1841593
072-2018 Sak - Universitetssykehus i Agder.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/072-2018 Sak - Universitetssykehus i Agder.pdf072-2018 Sak - Universitetssykehus i Agder.pdfpdf432769
072-2018 Vedl - Rapporten Universitetssykehus i Agder.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/072-2018 Vedl - Rapporten Universitetssykehus i Agder.pdf072-2018 Vedl - Rapporten Universitetssykehus i Agder.pdfpdf1943096
073-2018 Vedl - Protokoll foretaksmøt 25 09 18.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/073-2018 Vedl - Protokoll foretaksmøt 25 09 18.pdf073-2018 Vedl - Protokoll foretaksmøt 25 09 18.pdfpdf121015
074-2018 Vedl - 2018-10-24 Brukerutvalget - Foreløpig protokoll.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/074-2018 Vedl - 2018-10-24 Brukerutvalget - Foreløpig protokoll.pdf074-2018 Vedl - 2018-10-24 Brukerutvalget - Foreløpig protokoll.pdfpdf191831
075-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/075-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf075-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdfpdf549525

Fant du det du lette etter?