Styremøte i november 2018

Styremøte, 08.11.2018

 

Når og hvor

Dato
08.11.2018 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Arendal
Administrasjonens møterom 3E
 

- 2018-11-08 Styreprotokoll SSHF 08 november 2018 - sign.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/- 2018-11-08 Styreprotokoll SSHF 08 november 2018 - sign.pdf- 2018-11-08 Styreprotokoll SSHF 08 november 2018 - sign.pdf
- Foreløpig protokoll fra styremøte SSHF 8 november 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/- Foreløpig protokoll fra styremøte SSHF 8 november 2018.pdf- Foreløpig protokoll fra styremøte SSHF 8 november 2018.pdf
0 Innkalling og saksliste 8 november 2018 korr.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/0 Innkalling og saksliste 8 november 2018 korr.pdf0 Innkalling og saksliste 8 november 2018 korr.pdf
064-2018 Sak - Protokoll styremøte 13 09 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/064-2018 Sak - Protokoll styremøte 13 09 2018.pdf064-2018 Sak - Protokoll styremøte 13 09 2018.pdf
064-2018 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 13 09 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/064-2018 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 13 09 2018.pdf064-2018 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 13 09 2018.pdf
065-2018 Sak - Likestilt arbeidsliv.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/065-2018 Sak - Likestilt arbeidsliv.pdf065-2018 Sak - Likestilt arbeidsliv.pdf
066-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/066-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdf066-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdf
067-2018 Sak - Virksomhetsrapport september 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/067-2018 Sak - Virksomhetsrapport september 2018.pdf067-2018 Sak - Virksomhetsrapport september 2018.pdf
067-2018 Vedl - Virksomhetsrapport september 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/067-2018 Vedl - Virksomhetsrapport september 2018.pdf067-2018 Vedl - Virksomhetsrapport september 2018.pdf
068-2018 Sak - Vold og trusler mot helsepersonell.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/068-2018 Sak - Vold og trusler mot helsepersonell.pdf068-2018 Sak - Vold og trusler mot helsepersonell.pdf
068-2018 Vedl1 - Rapport 5-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/068-2018 Vedl1 - Rapport 5-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdf068-2018 Vedl1 - Rapport 5-2018 Vold og trusler mot helsepersonell.pdf
068-2018 Vedl2 - Handlingsplan KPH - Voldsrisiko oppfølging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/068-2018 Vedl2 - Handlingsplan KPH - Voldsrisiko oppfølging.pdf068-2018 Vedl2 - Handlingsplan KPH - Voldsrisiko oppfølging.pdf
070-2018 Sak - Samdata 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/070-2018 Sak - Samdata 2017.pdf070-2018 Sak - Samdata 2017.pdf
071-2018 Sak - budsjettforutsetninger 2019.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/071-2018 Sak - budsjettforutsetninger 2019.pdf071-2018 Sak - budsjettforutsetninger 2019.pdf
072-2018 Sak - Universitetssykehus i Agder.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/072-2018 Sak - Universitetssykehus i Agder.pdf072-2018 Sak - Universitetssykehus i Agder.pdf
072-2018 Vedl - Rapporten Universitetssykehus i Agder.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/072-2018 Vedl - Rapporten Universitetssykehus i Agder.pdf072-2018 Vedl - Rapporten Universitetssykehus i Agder.pdf
073-2018 Vedl - Protokoll foretaksmøt 25 09 18.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/073-2018 Vedl - Protokoll foretaksmøt 25 09 18.pdf073-2018 Vedl - Protokoll foretaksmøt 25 09 18.pdf
074-2018 Vedl - 2018-10-24 Brukerutvalget - Foreløpig protokoll.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/074-2018 Vedl - 2018-10-24 Brukerutvalget - Foreløpig protokoll.pdf074-2018 Vedl - 2018-10-24 Brukerutvalget - Foreløpig protokoll.pdf
075-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/075-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf075-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf
Vedlegg - 2018-10-15 Referat ungdomsrådet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/Vedlegg - 2018-10-15 Referat ungdomsrådet.pdfVedlegg - 2018-10-15 Referat ungdomsrådet.pdf
Vedlegg - 2018-11-01 Innspill til styret SSHF om kartleggingsrapporten om Universitetssykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/Vedlegg - 2018-11-01 Innspill til styret SSHF om kartleggingsrapporten om Universitetssykehus.pdfVedlegg - 2018-11-01 Innspill til styret SSHF om kartleggingsrapporten om Universitetssykehus.pdf
Vedlegg - 2018-11-01 Kopi - Til HSØ 2.7.18 fra Universitetssykehuskomiteen.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2018/2018-11/Vedlegg - 2018-11-01 Kopi - Til HSØ 2.7.18 fra Universitetssykehuskomiteen.pdfVedlegg - 2018-11-01 Kopi - Til HSØ 2.7.18 fra Universitetssykehuskomiteen.pdf

Fant du det du lette etter?