Styremøte i oktober 2016

Styremøte, 13.10.2016

 

Når og hvor

Dato
13.10.2016 
Klokkeslett
09:00-17:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
  

0 Innkalling og saksliste 13 oktober 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/0 Innkalling og saksliste 13 oktober 2016.pdf0 Innkalling og saksliste 13 oktober 2016.pdf
072-2016 Sak - Protokoll fra styremøte 8 september 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/072-2016 Sak - Protokoll fra styremøte 8 september 2016.pdf072-2016 Sak - Protokoll fra styremøte 8 september 2016.pdf
072-2016 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 8.9.2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/072-2016 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 8.9.2016.pdf072-2016 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 8.9.2016.pdf
074-2016 Pres - Operasjonsprosjektene SSA.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/074-2016 Pres - Operasjonsprosjektene SSA.pdf074-2016 Pres - Operasjonsprosjektene SSA.pdf
075-2016 Pres - Gjennomgang ARE somatikk.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/075-2016 Pres - Gjennomgang ARE somatikk.pdf075-2016 Pres - Gjennomgang ARE somatikk.pdf
075-2016 Pres - Gjennomgang FLE somatikk LANG.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/075-2016 Pres - Gjennomgang FLE somatikk LANG.pdf075-2016 Pres - Gjennomgang FLE somatikk LANG.pdf
075-2016 Pres - Gjennomgang FLE somatikk.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/075-2016 Pres - Gjennomgang FLE somatikk.pdf075-2016 Pres - Gjennomgang FLE somatikk.pdf
075-2016 Pres - Gjennomgang KRS somatikk.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/075-2016 Pres - Gjennomgang KRS somatikk.pdf075-2016 Pres - Gjennomgang KRS somatikk.pdf
075-2016 Pres - Virksomhetsrapport HR.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/075-2016 Pres - Virksomhetsrapport HR.pdf075-2016 Pres - Virksomhetsrapport HR.pdf
075-2016 Pres - Virksomhetsrapport september Kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/075-2016 Pres - Virksomhetsrapport september Kvalitet.pdf075-2016 Pres - Virksomhetsrapport september Kvalitet.pdf
075-2016 Pres - Virksomhetsrapport økonomi september.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/075-2016 Pres - Virksomhetsrapport økonomi september.pdf075-2016 Pres - Virksomhetsrapport økonomi september.pdf
075-2016 Sak - Virksomhetsrapport august 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/075-2016 Sak - Virksomhetsrapport august 2016.pdf075-2016 Sak - Virksomhetsrapport august 2016.pdf
075-2016 Vedl - Virksomhetsrapport august 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/075-2016 Vedl - Virksomhetsrapport august 2016.pdf075-2016 Vedl - Virksomhetsrapport august 2016.pdf
075-2016 Vedl - Virksomhetsrapport september 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/075-2016 Vedl - Virksomhetsrapport september 2016.pdf075-2016 Vedl - Virksomhetsrapport september 2016.pdf
076-2016 Sak- Behandlingskapasitet intensiv_intermediær.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/076-2016 Sak- Behandlingskapasitet intensiv_intermediær.pdf076-2016 Sak- Behandlingskapasitet intensiv_intermediær.pdf
077-2016 Pres - Plan revisjon utviklingsplan og oppdatering av strategiplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/077-2016 Pres - Plan revisjon utviklingsplan og oppdatering av strategiplan.pdf077-2016 Pres - Plan revisjon utviklingsplan og oppdatering av strategiplan.pdf
077-2016 Sak - Revisjon utviklingsplan og strategiplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/077-2016 Sak - Revisjon utviklingsplan og strategiplan.pdf077-2016 Sak - Revisjon utviklingsplan og strategiplan.pdf
077-2016 Vedl - Veileder utviklingsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/077-2016 Vedl - Veileder utviklingsplan.pdf077-2016 Vedl - Veileder utviklingsplan.pdf
078-2016 Sak - Nytt bygg ARA pol SSK.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/078-2016 Sak - Nytt bygg ARA pol SSK.pdf078-2016 Sak - Nytt bygg ARA pol SSK.pdf
078-2016 Vedl - Konseptrapport Nytt bygg ARA pol SSK.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/078-2016 Vedl - Konseptrapport Nytt bygg ARA pol SSK.pdf078-2016 Vedl - Konseptrapport Nytt bygg ARA pol SSK.pdf
079-2016 Sak - Revisjon fullmaktsdokument.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/079-2016 Sak - Revisjon fullmaktsdokument.pdf079-2016 Sak - Revisjon fullmaktsdokument.pdf
079-2016 Vedl - Revidert fullmaktsdok.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/079-2016 Vedl - Revidert fullmaktsdok.pdf079-2016 Vedl - Revidert fullmaktsdok.pdf
082-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/082-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdf082-2016 Saksframlegg - Årsplan 2016.pdf
Vedlegg - 2016-09-05 Referat Ungdomsrådet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/Vedlegg - 2016-09-05 Referat Ungdomsrådet.pdfVedlegg - 2016-09-05 Referat Ungdomsrådet.pdf
Vedlegg - Brev fra legene Revma 260916.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2016/2016-10-13/Vedlegg - Brev fra legene Revma 260916.pdfVedlegg - Brev fra legene Revma 260916.pdf

Fant du det du lette etter?