Styremøte i oktober 2017

Styremøte, 19.10.2017

 

Når og hvor

Dato
19.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
Undervisningssenteret
 

- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 19 oktober 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 19 oktober 2017.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 19 oktober 2017.pdfpdf132515
0 Innkalling og saksliste 19 oktober 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/0 Innkalling og saksliste 19 oktober 2017.pdf0 Innkalling og saksliste 19 oktober 2017.pdfpdf132863
074-2017 Sak - Protokoller styremøte 15 09 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/074-2017 Sak - Protokoller styremøte 15 09 2017.pdf074-2017 Sak - Protokoller styremøte 15 09 2017.pdfpdf91955
074-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 15 09 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/074-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 15 09 2017.pdf074-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 15 09 2017.pdfpdf144512
075-2017 Pres - Utviklingsplan 2035 Høringsdokument.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/075-2017 Pres - Utviklingsplan 2035 Høringsdokument.pdf075-2017 Pres - Utviklingsplan 2035 Høringsdokument.pdfpdf1409406
075-2017 Sak - Utviklingsplan 2035 - høringsdokument.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/075-2017 Sak - Utviklingsplan 2035 - høringsdokument.pdf075-2017 Sak - Utviklingsplan 2035 - høringsdokument.pdfpdf149253
075-2017 Vedl - Høringsbrev UP2035 utkast.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/075-2017 Vedl - Høringsbrev UP2035 utkast.pdf075-2017 Vedl - Høringsbrev UP2035 utkast.pdfpdf115668
075-2017 Vedl - KortversjonUtviklingsplan - strategi 2018-2020.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/075-2017 Vedl - KortversjonUtviklingsplan - strategi 2018-2020.pdf075-2017 Vedl - KortversjonUtviklingsplan - strategi 2018-2020.pdfpdf18860303
075-2017 Vedl - Utkast høringsdokument SSHF Utviklingsplan 2035 korr.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/075-2017 Vedl - Utkast høringsdokument SSHF Utviklingsplan 2035 korr.pdf075-2017 Vedl - Utkast høringsdokument SSHF Utviklingsplan 2035 korr.pdfpdf1735588
076-2017 Pres - Informasjonssikkerhet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/076-2017 Pres - Informasjonssikkerhet.pdf076-2017 Pres - Informasjonssikkerhet.pdfpdf245154
076-2017 Sak - Informasjonssikkerhet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/076-2017 Sak - Informasjonssikkerhet.pdf076-2017 Sak - Informasjonssikkerhet.pdfpdf174887
077-2017 Sak - Adm direktør orientering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/077-2017 Sak - Adm direktør orientering.pdf077-2017 Sak - Adm direktør orientering.pdfpdf148110
078-2017 Pres - Perinatal årsrapport.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/078-2017 Pres - Perinatal årsrapport.pdf078-2017 Pres - Perinatal årsrapport.pdfpdf326262
079-2017 Pres - Arbeidsgrupper_ortopedi_og_gastrokirurgi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/079-2017 Pres - Arbeidsgrupper_ortopedi_og_gastrokirurgi.pdf079-2017 Pres - Arbeidsgrupper_ortopedi_og_gastrokirurgi.pdfpdf361763
080-2017 Pres - Virksomhetsrapport september 2017 kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/080-2017 Pres - Virksomhetsrapport september 2017 kvalitet.pdf080-2017 Pres - Virksomhetsrapport september 2017 kvalitet.pdfpdf2336756
080-2017 Pres - Virksomhetsrapport september 2017 økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/080-2017 Pres - Virksomhetsrapport september 2017 økonomi.pdf080-2017 Pres - Virksomhetsrapport september 2017 økonomi.pdfpdf415869
080-2017 Sak - Virksomhetsrapport september 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/080-2017 Sak - Virksomhetsrapport september 2017.pdf080-2017 Sak - Virksomhetsrapport september 2017.pdfpdf74848
080-2017 Vedl - Virksomhetsrapport september 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/080-2017 Vedl - Virksomhetsrapport september 2017.pdf080-2017 Vedl - Virksomhetsrapport september 2017.pdfpdf3696910
081-2017 Sak - Risikovurdering 2 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/081-2017 Sak - Risikovurdering 2 tertial 2017.pdf081-2017 Sak - Risikovurdering 2 tertial 2017.pdfpdf63045
081-2017 Vedl - Risikomatrise 2 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/081-2017 Vedl - Risikomatrise 2 tertial 2017.pdf081-2017 Vedl - Risikomatrise 2 tertial 2017.pdfpdf22022
081-2017 Vedl - Tiltaksliste risiko 2 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/081-2017 Vedl - Tiltaksliste risiko 2 tertial 2017.pdf081-2017 Vedl - Tiltaksliste risiko 2 tertial 2017.pdfpdf176324
082-2017 Vedl - referat Brukerutvalget 17 10 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/082-2017 Vedl - referat Brukerutvalget 17 10 2017.pdf082-2017 Vedl - referat Brukerutvalget 17 10 2017.pdfpdf47974
084-2017 Sak - Årsplan 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/084-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf084-2017 Sak - Årsplan 2017.pdfpdf205603
Vedlegg - Protokoll HAMU 18 10 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/Vedlegg - Protokoll HAMU 18 10 2017.pdfVedlegg - Protokoll HAMU 18 10 2017.pdfpdf70555
Vedlegg - Referat Ungdomsrådet 09 10 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/Vedlegg - Referat Ungdomsrådet 09 10 2017.pdfVedlegg - Referat Ungdomsrådet 09 10 2017.pdfpdf130495

Fant du det du lette etter?