Styremøte i oktober 2017

Styremøte, 19.10.2017

 

Når og hvor

Dato
19.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
Undervisningssenteret
 

- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 19 oktober 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 19 oktober 2017.pdf- FORELØPIG Protokoll fra styremøte SSHF 19 oktober 2017.pdf
0 Innkalling og saksliste 19 oktober 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/0 Innkalling og saksliste 19 oktober 2017.pdf0 Innkalling og saksliste 19 oktober 2017.pdf
074-2017 Sak - Protokoller styremøte 15 09 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/074-2017 Sak - Protokoller styremøte 15 09 2017.pdf074-2017 Sak - Protokoller styremøte 15 09 2017.pdf
074-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 15 09 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/074-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 15 09 2017.pdf074-2017 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 15 09 2017.pdf
075-2017 Pres - Utviklingsplan 2035 Høringsdokument.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/075-2017 Pres - Utviklingsplan 2035 Høringsdokument.pdf075-2017 Pres - Utviklingsplan 2035 Høringsdokument.pdf
075-2017 Sak - Utviklingsplan 2035 - høringsdokument.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/075-2017 Sak - Utviklingsplan 2035 - høringsdokument.pdf075-2017 Sak - Utviklingsplan 2035 - høringsdokument.pdf
075-2017 Vedl - Høringsbrev UP2035 utkast.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/075-2017 Vedl - Høringsbrev UP2035 utkast.pdf075-2017 Vedl - Høringsbrev UP2035 utkast.pdf
075-2017 Vedl - KortversjonUtviklingsplan - strategi 2018-2020.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/075-2017 Vedl - KortversjonUtviklingsplan - strategi 2018-2020.pdf075-2017 Vedl - KortversjonUtviklingsplan - strategi 2018-2020.pdf
075-2017 Vedl - Utkast høringsdokument SSHF Utviklingsplan 2035 korr.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/075-2017 Vedl - Utkast høringsdokument SSHF Utviklingsplan 2035 korr.pdf075-2017 Vedl - Utkast høringsdokument SSHF Utviklingsplan 2035 korr.pdf
076-2017 Pres - Informasjonssikkerhet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/076-2017 Pres - Informasjonssikkerhet.pdf076-2017 Pres - Informasjonssikkerhet.pdf
076-2017 Sak - Informasjonssikkerhet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/076-2017 Sak - Informasjonssikkerhet.pdf076-2017 Sak - Informasjonssikkerhet.pdf
077-2017 Sak - Adm direktør orientering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/077-2017 Sak - Adm direktør orientering.pdf077-2017 Sak - Adm direktør orientering.pdf
078-2017 Pres - Perinatal årsrapport.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/078-2017 Pres - Perinatal årsrapport.pdf078-2017 Pres - Perinatal årsrapport.pdf
079-2017 Pres - Arbeidsgrupper_ortopedi_og_gastrokirurgi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/079-2017 Pres - Arbeidsgrupper_ortopedi_og_gastrokirurgi.pdf079-2017 Pres - Arbeidsgrupper_ortopedi_og_gastrokirurgi.pdf
080-2017 Pres - Virksomhetsrapport september 2017 kvalitet.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/080-2017 Pres - Virksomhetsrapport september 2017 kvalitet.pdf080-2017 Pres - Virksomhetsrapport september 2017 kvalitet.pdf
080-2017 Pres - Virksomhetsrapport september 2017 økonomi.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/080-2017 Pres - Virksomhetsrapport september 2017 økonomi.pdf080-2017 Pres - Virksomhetsrapport september 2017 økonomi.pdf
080-2017 Sak - Virksomhetsrapport september 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/080-2017 Sak - Virksomhetsrapport september 2017.pdf080-2017 Sak - Virksomhetsrapport september 2017.pdf
080-2017 Vedl - Virksomhetsrapport september 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/080-2017 Vedl - Virksomhetsrapport september 2017.pdf080-2017 Vedl - Virksomhetsrapport september 2017.pdf
081-2017 Sak - Risikovurdering 2 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/081-2017 Sak - Risikovurdering 2 tertial 2017.pdf081-2017 Sak - Risikovurdering 2 tertial 2017.pdf
081-2017 Vedl - Risikomatrise 2 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/081-2017 Vedl - Risikomatrise 2 tertial 2017.pdf081-2017 Vedl - Risikomatrise 2 tertial 2017.pdf
081-2017 Vedl - Tiltaksliste risiko 2 tertial 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/081-2017 Vedl - Tiltaksliste risiko 2 tertial 2017.pdf081-2017 Vedl - Tiltaksliste risiko 2 tertial 2017.pdf
082-2017 Vedl - referat Brukerutvalget 17 10 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/082-2017 Vedl - referat Brukerutvalget 17 10 2017.pdf082-2017 Vedl - referat Brukerutvalget 17 10 2017.pdf
084-2017 Sak - Årsplan 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/084-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf084-2017 Sak - Årsplan 2017.pdf
Vedlegg - Protokoll HAMU 18 10 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/Vedlegg - Protokoll HAMU 18 10 2017.pdfVedlegg - Protokoll HAMU 18 10 2017.pdf
Vedlegg - Referat Ungdomsrådet 09 10 2017.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2017/2017-10/Vedlegg - Referat Ungdomsrådet 09 10 2017.pdfVedlegg - Referat Ungdomsrådet 09 10 2017.pdf

Fant du det du lette etter?