Styremøte i september 2015

Styremøte, 10.09.2015

 

Når og hvor

Dato
10.09.2015 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sørlandet sykehus Kristiansand
Undervisningssenteret
 

Innkalling og saksliste 10 september.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Innkalling og saksliste 10 september.pdfInnkalling og saksliste 10 september.pdf
Styresak 064-2015 Protokoll fra styremøte 18 juni 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 064-2015 Protokoll fra styremøte 18 juni 2015.pdfStyresak 064-2015 Protokoll fra styremøte 18 juni 2015.pdf
Styresak 065-2015 Presentasjon - Beredskap styremøte 10.09.2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 065-2015 Presentasjon - Beredskap styremøte 10.09.2015.pdfStyresak 065-2015 Presentasjon - Beredskap styremøte 10.09.2015.pdf
Styresak 065-2015 Saksfremlegg - Beredskap.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 065-2015 Saksfremlegg - Beredskap.pdfStyresak 065-2015 Saksfremlegg - Beredskap.pdf
Styresak 066-2015 Orientering fra adm direktør.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 066-2015 Orientering fra adm direktør.pdfStyresak 066-2015 Orientering fra adm direktør.pdf
Styresak 066-2015 Presentasjon - Evaluering av ledelse og org.modell.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 066-2015 Presentasjon - Evaluering av ledelse og org.modell.pdfStyresak 066-2015 Presentasjon - Evaluering av ledelse og org.modell.pdf
Styresak 067-2015 Presentasjon - Kvalitet og styringsindikatorer.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 067-2015 Presentasjon - Kvalitet og styringsindikatorer.pdfStyresak 067-2015 Presentasjon - Kvalitet og styringsindikatorer.pdf
Styresak 067-2015 Presentasjon - Operasjonspasienten Kir klinikk.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 067-2015 Presentasjon - Operasjonspasienten Kir klinikk.pdfStyresak 067-2015 Presentasjon - Operasjonspasienten Kir klinikk.pdf
Styresak 067-2015 Presentasjon Økonomi og bemanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 067-2015 Presentasjon Økonomi og bemanning.pdfStyresak 067-2015 Presentasjon Økonomi og bemanning.pdf
Styresak 067-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapportene juni og juli 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 067-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapportene juni og juli 2015.pdfStyresak 067-2015 Saksframlegg - Virksomhetsrapportene juni og juli 2015.pdf
Styresak 067-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport juli 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 067-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport juli 2015.pdfStyresak 067-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport juli 2015.pdf
Styresak 067-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport juni 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 067-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport juni 2015.pdfStyresak 067-2015 Vedlegg - Virksomhetsrapport juni 2015.pdf
Styresak 068-2015 Saksframlegg - protokoll foretaksmøtet 17062015 og tillegg oppdrag aug.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 068-2015 Saksframlegg - protokoll foretaksmøtet 17062015 og tillegg oppdrag aug.pdfStyresak 068-2015 Saksframlegg - protokoll foretaksmøtet 17062015 og tillegg oppdrag aug.pdf
Styresak 068-2015 Vedlegg - Protokoll foretaksmøte SSHF 17 06 2015-elek.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 068-2015 Vedlegg - Protokoll foretaksmøte SSHF 17 06 2015-elek.pdfStyresak 068-2015 Vedlegg - Protokoll foretaksmøte SSHF 17 06 2015-elek.pdf
Styresak 068-2015 Vedlegg - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 068-2015 Vedlegg - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2015.pdfStyresak 068-2015 Vedlegg - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2015.pdf
Styresak 068-2015 Vedlegg - Vedtekter SSHF - elek.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 068-2015 Vedlegg - Vedtekter SSHF - elek.pdfStyresak 068-2015 Vedlegg - Vedtekter SSHF - elek.pdf
Styresak 069-2015 Saksframlegg - retningslinjer for lederlønn.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 069-2015 Saksframlegg - retningslinjer for lederlønn.pdfStyresak 069-2015 Saksframlegg - retningslinjer for lederlønn.pdf
Styresak 069-2015 Vedlegg HSØ 027-2015 Saksframlegg - Nye retningslinjer lønn og annen godtgjørelse.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 069-2015 Vedlegg HSØ 027-2015 Saksframlegg - Nye retningslinjer lønn og annen godtgjørelse.pdfStyresak 069-2015 Vedlegg HSØ 027-2015 Saksframlegg - Nye retningslinjer lønn og annen godtgjørelse.pdf
Styresak 069-2015 Vedlegg HSØ 027-2015 Vedlegg - Brev fra HOD 07.03.15 om nye retningslinjer - elek.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 069-2015 Vedlegg HSØ 027-2015 Vedlegg - Brev fra HOD 07.03.15 om nye retningslinjer - elek.pdfStyresak 069-2015 Vedlegg HSØ 027-2015 Vedlegg - Brev fra HOD 07.03.15 om nye retningslinjer - elek.pdf
Styresak 070-2015 Presentasjon - KLP møte med styret.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 070-2015 Presentasjon - KLP møte med styret.pdfStyresak 070-2015 Presentasjon - KLP møte med styret.pdf
Styresak 071-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 2 tertial 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 071-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 2 tertial 2015.pdfStyresak 071-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 2 tertial 2015.pdf
Styresak 071-2015 Vedlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 2 tertial 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 071-2015 Vedlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 2 tertial 2015.pdfStyresak 071-2015 Vedlegg - Tertialrapportering Risikovurdering 2 tertial 2015.pdf
Styresak 072-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 2 tertial 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 072-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 2 tertial 2015.pdfStyresak 072-2015 Saksframlegg - Tertialrapportering - tilsyn pr 2 tertial 2015.pdf
Styresak 072-2015 Vedlegg - Tilsyn Rapportering 2 tertial 2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 072-2015 Vedlegg - Tilsyn Rapportering 2 tertial 2015.pdfStyresak 072-2015 Vedlegg - Tilsyn Rapportering 2 tertial 2015.pdf
Styresak 073-2015 Referat fra møtet i brukerutvalget 2015 09 01.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 073-2015 Referat fra møtet i brukerutvalget 2015 09 01.pdfStyresak 073-2015 Referat fra møtet i brukerutvalget 2015 09 01.pdf
Styresak 075-2015 Dato for styremøter 2016.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 075-2015 Dato for styremøter 2016.pdfStyresak 075-2015 Dato for styremøter 2016.pdf
Styresak 076-2015 Årsplan 2015 - status.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Styresak 076-2015 Årsplan 2015 - status.pdfStyresak 076-2015 Årsplan 2015 - status.pdf
Vedlegg - Referat fra møte i Ungdomsrådet 07.09.2015.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Vedlegg - Referat fra møte i Ungdomsrådet 07.09.2015.pdfVedlegg - Referat fra møte i Ungdomsrådet 07.09.2015.pdf
Vedlegg 15 HAMU prot 06 9 september.pdfhttps://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter 2015/2015-09-10/Vedlegg 15 HAMU prot 06 9 september.pdfVedlegg 15 HAMU prot 06 9 september.pdf

Fant du det du lette etter?